Torch Training Courses

Torch Training Courses

Τοπικά, εκπαιδευμένα ζωντανά μαθήματα πυρσός, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής τις αρχές και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του δαυλό, και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου.

Η εκπαίδευση πυρσός είναι διαθέσιμη ως «επιτόπια εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Torch Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training, we cover the principles of Torch, its unique features, and how it can be applied in real-world applications. We step through numerous hands-on exercises all throughout, demonstrating and practicing the concepts learned.

By the end of the course, participants will have a thorough understanding of Torch's underlying features and capabilities as well as its role and contribution within the AI space compared to other frameworks and libraries. Participants will have also received the necessary practice to implement Torch in their own projects.

Format of the course

- Overview of Machine and Deep Learning
- In-class coding and integration exercises
- Test questions sprinkled along the way to check understanding

Upcoming Torch Courses

Weekend Torch courses, Evening Torch training, Torch boot camp, Torch instructor-led, Weekend Torch training, Evening Torch courses, Torch coaching, Torch instructor, Torch trainer, Torch training courses, Torch classes, Torch on-site, Torch private courses, Torch one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!