Vaadin Training Courses

Vaadin Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Vaadin υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το Vaadin για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη εφαρμογών Java. Η εκπαίδευση Vaadin είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Vaadin Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Το Vaadin είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών ιστού Java ανοιχτού κώδικα. Παρέχει ένα σύνολο εξαρτημάτων και εργαλείων Ιστού που επιτρέπει στους προγραμματιστές να εφαρμόσουν σύγχρονη γραφική διεπαφή χρήστη ιστού (GUI) χρησιμοποιώντας Java.Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση (διαδικτυακή ή επιτόπου) καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές απευθύνεται σε προγραμματιστές, προγραμματιστές java και οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Vaadin για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη εφαρμογών.Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
  Ρυθμίστε και διαμορφώστε ένα έργο Vaadin. Κατανοήστε τις βασικές αρχές του Vaadin στην ανάπτυξη εφαρμογών. Χρησιμοποιήστε το Vaadin για την ανάπτυξη εφαρμογών.
Μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
Επιλογές προσαρμογής μαθήματος
  Για να ζητήσετε μια εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.

Last Updated:

Online Vaadin courses, Weekend Vaadin courses, Evening Vaadin training, Vaadin boot camp, Vaadin instructor-led, Weekend Vaadin training, Evening Vaadin courses, Vaadin coaching, Vaadin instructor, Vaadin trainer, Vaadin training courses, Vaadin classes, Vaadin on-site, Vaadin private courses, Vaadin one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions