VBA Training Courses

VBA Training Courses

Τοπικές εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων VBA που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτές αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιούν το VBA σε εφαρμογές όπως το Word, το Excel και η Access. Η εκπαίδευση VBA είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης VBA είναι διαθέσιμα για αρχάριους και προχωρημένους χρήστες. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

VBA Course Outlines

CodeNameDurationOverview
2370Access VBA21 hours
3029Excel Advanced with VBA21 hoursParticipants will be able to excel themselves, in the most optimal way to create, consolidate and manage data. A number of tools designed to streamline the work often significantly reduces the time to activities carried out so far and can help you design an application that could perform new tasks.
vbaexcelVisual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming21 hoursIt is an introduction to procedural programming in VBA. Training allows you to gain a strong foundation for further learning and VBA environment.

After the course you can:

- Record and edit the macro as required,
- Write procedures using data from the sheet,
- Create your own functions
- Handle the event (opening worksheet cell update etc) by means of the handler,
- Create form
vbaexceladvVisual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced14 hoursThe course reveals the secrets of effective writing advanced applications in VBA application MsExcel.

After the course you can:

- Write an advanced object-oriented application
- Convert text files
- Use of external data sources
- Use external libraries
excelvbagExcel and VBA Guru21 hoursThe course topics cover maximum automation. The student will learn how to use VBA effectively, how to use cell names to be copied, which are useful properties of objects only available in Excel VBA code and how to create your own control library. Finally, participants will learn how to create a complete application and how to secure it.
3089Visual Basic for Applications (VBA) in Excel (intermediate level)14 hoursCourse is intended for those familiar the basics of VBA who want to develop their knowledge and greater use of language capabilities.
3164Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts21 hoursThe course is designed for users of Excel for creating analyzes and reports.
3306Excel and VBA Programming for Audit and Finance Professionals28 hoursPlease answer the following questions:

- Is your daily work in Excel is a never-ending string of commands copy-paste?
- Are you wasting time on repetition of similar operations to prepare the data for analysis?
- Do you know all the keyboard shortcuts in Excel, but you are not satisfied with the results?
- Rather than deal with data analysis and preparation of wasting time?
- Do you have to manually verify the correctness of such data obtained from different systems?
- Do you have to stay at work after hours or Excel to take books home because not doing during the day?
- Is Your job is to prepare reports based on a large data set?
- Do you feel that working in Excel, you come to a roundabout way of results?

If you can answer YES to one of the questions then it's time stop this nightmare. This training is for you.

Find out how you can speed up your daily operations and get most out of MS Excel.

WARNING

After the training, your life will change dramatically. Activities, which occupied the whole day will take just a few moments. Are you ready for this?
vbaaccessexcelVBA For Access & Excel21 hoursThe objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.

Upcoming VBA Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Access VBA - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-01 09:304500EUR / 5300EUR
Access VBA - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-05-07 09:304500EUR / 5300EUR
Access VBA - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-06-19 09:304500EUR / 5300EUR
Access VBA - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-07-02 09:304500EUR / 5300EUR
Access VBA - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-07-31 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend VBA courses, Evening VBA training, VBA boot camp, VBA instructor-led, Weekend VBA training, Evening VBA courses, VBA coaching, VBA instructor, VBA trainer, VBA training courses, VBA classes, VBA on-site, VBA private courses, VBA one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!