VBA Training Courses

VBA Training Courses

Τοπικές εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων VBA που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτές αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιούν το VBA σε εφαρμογές όπως το Word, το Excel και η Access. Η εκπαίδευση VBA είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης VBA είναι διαθέσιμα για αρχάριους και προχωρημένους χρήστες. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

VBA Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
21 hours
Overview
Participants will be able to excel themselves, in the most optimal way to create, consolidate and manage data. A number of tools designed to streamline the work often significantly reduces the time to activities carried out so far and can help you design an application that could perform new tasks.
21 hours
Overview
Πρόκειται για μια εισαγωγή στον διαδικαστικό προγραμματισμό της VBA . Η εκπαίδευση σας επιτρέπει να αποκτήσετε ένα ισχυρό θεμέλιο για περαιτέρω μάθηση και περιβάλλον VBA .

Μετά το μάθημα μπορείτε:

- Καταγράψτε και επεξεργαστείτε τη μακροεντολή όπως απαιτείται,
- Γράψτε τις διαδικασίες χρησιμοποιώντας δεδομένα από το φύλλο,
- Δημιουργήστε τις δικές σας λειτουργίες
- Χειριστείτε το συμβάν (ενημέρωση κελιού ανοιχτού φύλλου εργασίας κ.λπ.) μέσω του χειριστή,
- Δημιουργία φόρμας
14 hours
Overview
Το μάθημα αποκαλύπτει τα μυστικά της αποτελεσματικής σύνταξης προηγμένων εφαρμογών στην εφαρμογή VBA Ms Excel .

Μετά το μάθημα μπορείτε:

- Γράψτε μια προηγμένη εφαρμογή με αντικείμενο
- Μετατρέψτε αρχεία κειμένου
- Χρήση εξωτερικών πηγών δεδομένων
- Χρησιμοποιήστε εξωτερικές βιβλιοθήκες
14 hours
Overview
Course is intended for those familiar the basics of VBA who want to develop their knowledge and greater use of language capabilities.
21 hours
Overview
The course is designed for users of Excel for creating analyzes and reports.
28 hours
Overview
Please answer the following questions:

- Is your daily work in Excel is a never-ending string of commands copy-paste?
- Are you wasting time on repetition of similar operations to prepare the data for analysis?
- Do you know all the keyboard shortcuts in Excel, but you are not satisfied with the results?
- Rather than deal with data analysis and preparation of wasting time?
- Do you have to manually verify the correctness of such data obtained from different systems?
- Do you have to stay at work after hours or Excel to take books home because not doing during the day?
- Is Your job is to prepare reports based on a large data set?
- Do you feel that working in Excel, you come to a roundabout way of results?

If you can answer YES to one of the questions then it's time stop this nightmare. This training is for you.

Find out how you can speed up your daily operations and get most out of MS Excel.

WARNING

After the training, your life will change dramatically. Activities, which occupied the whole day will take just a few moments. Are you ready for this?
21 hours
Overview
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση των θεμελιωδών στοιχείων και των χρήσεων της VBA για την Access & Excel .
Online VBA courses, Weekend VBA courses, Evening VBA training, VBA boot camp, VBA instructor-led, Weekend VBA training, Evening VBA courses, VBA coaching, VBA instructor, VBA trainer, VBA training courses, VBA classes, VBA on-site, VBA private courses, VBA one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions