Veeva Training Courses

Veeva Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Veeva υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές Veeva για την καλύτερη διαχείριση εγγράφων και δεδομένων της βιοεπιστήμης. Η εκπαίδευση Veeva είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Veeva Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Η Veeva Vault είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου με βάση το σύννεφο και η σουίτα των εφαρμογών που στοχεύουν στις εταιρείες βιοεπιστημών.

Αυτός ο εκπαιδευτής, Live κατάρτιση (online ή onsite) απευθύνεται στους τελικούς χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Vevo Vault για καλύτερη διαχείριση των εγγράφων και των δεδομένων της ζωής της ζωής. Οι λέξεις μπορούν να διαχειριστούν έγγραφα, την παρακολούθηση των πληροφοριών των πληροφοριών, και να συνεργάζονται με άλλα μέλη της ομάδας.
3.4 Μορφή του μαθήματος

διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
Χειροκίνητη εφαρμογή σε ένα ζωντανό περιβάλλον εργασιών

Επιλογή επιλογής μαθημάτων για το μάθημα,
14 hours
Veeva Το Commercial Cloud είναι ένα σύστημα για τη διαχείριση δεδομένων πελατών, πολυκαναλιών αλληλεπιδράσεων και συμμόρφωσης περιεχομένου. Στόχος του είναι ιδιαίτερα οι εταιρείες επιστημών της ζωής, όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες, τα ιατρικά ιδρύματα, οι οργανισμοί υγείας κλπ. Στον πυρήνα του είναι Veeva CRM, ένα CRM βασισμένο στο cloud βασισμένο στο Salesforce, αλλά με πρόσθετα πεδία, μορφές και ροές εργασίας. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές Commercial Cloud Engagement για να παρέχουν μια εξατομικευμένη εμπειρία πελατών σε πολλαπλά κανάλια. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Προσαρμόστε τις αλληλεπιδράσεις πελατών χρησιμοποιώντας Veeva CRM. Σχεδιάστε και εκτελέστε επιχειρηματικά γεγονότα χρησιμοποιώντας Veeva Ψηφιακά γεγονότα. Συγκρίνετε τις πωλήσεις των εδαφών χρησιμοποιώντας Veeva Συγκρίνετε.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online Veeva courses, Weekend Veeva courses, Evening Veeva training, Veeva boot camp, Veeva instructor-led, Weekend Veeva training, Evening Veeva courses, Veeva coaching, Veeva instructor, Veeva trainer, Veeva training courses, Veeva classes, Veeva on-site, Veeva private courses, Veeva one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions