Veeva Training Courses

Veeva Training Courses

Local instructor-led live Veeva training courses in Ελλάδα.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Veeva Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at persons who wish to use Veeva Commercial Cloud Engagement applications to deliver a personalized customer experience across multiple channels.

By the end of this training, participants will be able to:

- Personalize customer interactions using Veeva CRM.
- Plan and execute enterprise events using Veeva Digital Events.
- Align sales territories using Veeva Align.
14 hours
Overview
Η Veeva Vault είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου με βάση το σύννεφο και η σουίτα των εφαρμογών που στοχεύουν στις εταιρείες βιοεπιστημών.

Αυτός ο εκπαιδευτής, Live κατάρτιση (online ή onsite) απευθύνεται στους τελικούς χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Vevo Vault για καλύτερη διαχείριση των εγγράφων και των δεδομένων της ζωής της ζωής. Οι λέξεις μπορούν να διαχειριστούν έγγραφα, την παρακολούθηση των πληροφοριών των πληροφοριών, και να συνεργάζονται με άλλα μέλη της ομάδας.
3.4 Μορφή του μαθήματος

διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
Χειροκίνητη εφαρμογή σε ένα ζωντανό περιβάλλον εργασιών

Επιλογή επιλογής μαθημάτων για το μάθημα,

Upcoming Veeva Courses

Online Veeva courses, Weekend Veeva courses, Evening Veeva training, Veeva boot camp, Veeva instructor-led, Weekend Veeva training, Evening Veeva courses, Veeva coaching, Veeva instructor, Veeva trainer, Veeva training courses, Veeva classes, Veeva on-site, Veeva private courses, Veeva one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions