Vert.x Training Courses

Vert.x Training Courses

Τοπική, εκπαιδευτής-LED Live Vert. x μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω διαδραστικών hands-on πρακτική πώς να χρησιμοποιήσετε Eclipse Vert. x για να δημιουργήσετε εφαρμογές Web.

Vert. x η κατάρτιση είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή κατάρτιση» ή «μακρινή ζωντανή κατάρτιση». ΕπιΤόπου ζωντανή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε NobleProg εταιρικά κέντρα κατάρτισης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας αλληλεπιδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

NobleProg--ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης σας

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Vert.x Course Outlines

CodeNameDurationOverview
vertxVert.x: Build a Reactive Application on JVM14 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to use Vert.x to create an asynchronous, event-based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and use the different components (core, web, client, etc.) in the Vert.x stack.
- Use Vert.x to create network utilities, HTTP/REST microservices, high volume event processing, back-end message-bus applications, etc.
- Execute an app that can handle high concurrency using minimal kernel threads
- Use Vert.x's APIs to support Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin, etc.
- Unit test asynchronous code with Vert.x-Unit
- Deploy and scale an app with minimal hardware

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Vert.x Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Vert.x: Build a Reactive Application on JVM - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-02-11 09:303000EUR / 3600EUR
Vert.x: Build a Reactive Application on JVM - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-02-11 09:303000EUR / 3600EUR
Vert.x: Build a Reactive Application on JVM - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-02-12 09:303000EUR / 3600EUR
Vert.x: Build a Reactive Application on JVM - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303000EUR / 3600EUR
Vert.x: Build a Reactive Application on JVM - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-04-03 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Vert.x courses, Evening Vert.x training, Vert.x boot camp, Vert.x instructor-led, Weekend Vert.x training, Evening Vert.x courses, Vert.x coaching, Vert.x instructor, Vert.x trainer, Vert.x training courses, Vert.x classes, Vert.x on-site, Vert.x private courses, Vert.x one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!