VoIP Training Courses

VoIP Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα VoIP (Voice over Internet Protocol), καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω της διαλογικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του VoIP και τον τρόπο εγκατάστασης ενός συστήματος VoIP. Η εκπαίδευση VoIP είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

VoIP Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
The 3 day practical course covers the messages and call flows of the Session Initiation Protocol (SIP) and its use in voice networks. This course is a mixture of theory and practice (utilising protocol analyser traces where appropriate for explanation and troubleshooting) with practical VoIP configured using IP telephones, softphones, voice capable Cisco routers and SIP IP PBX,s (e.g. Trixbox).

Audience:

Network Planners, Designers, and Engineers requiring an understanding of SIP.

The course is around 40% practical.
21 hours
Overview
The course consists of two complementary parts – a theoretical and a practical one. The first is a one day introduction covering motivation, philosophy, fundamentals and rules of operation of the SIP protocol and ways it is used to implement telecom services with focus on IP telephony and VoIP. The second two-day part enables participants to learn practical aspects of service operation within a framework of hand-on laboratory exercises giving detailed insight into configuration of components of SIP telephony architecture, SIP signalling at both message sequence chart and internal message structure levels, and assists in understanding of typical problems and troubleshooting including security and telecom fraud aspects. The trainers will share their experience in launching, operation and management of SIP telephony covering also virtualization and cloud based solutions. Practical part is presented using both SIP hardphones and softphones and IP telephony servers (Asterisk and Freeswitch). Participants can take advantage of the fact trainers have got rich technical and business experience in IP telephony and submit their own problems and questions. They will be included in the agenda at wrap-up as a supplement to the training to meet current urgent needs of clients. Training is addressed to participants with basic knowledge and experience in telecom services – specifically in VoIP and IP networking.
35 hours
Overview
VoIP (Voice over Internet Protocol) is a technology that makes it possible for users to make voice calls over an Internet connection instead of through a regular phone line.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up a VoIP system using Cisco CallManager Express.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand fundamental VoIP concepts
- Learn how to use VoIP equipment
- Configure CISCO routers for VoIP
- Implement VoIP and CallManager Express into their network
- Configure CME features for SIP, SCCP, and soft phones
- Work with advanced configuration settings and features of CME

Audience

- Managers
- System administrators
- Software and support system developers
- Technicians
- Network engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
The 3 day practical course covers the fundamentals of the various voice protocols used to carry voice (and video) over a packet switched network. This course is a mixture of theory and practice (utilising Wireshark where appropriate for explanation and troubleshooting) with practical VoIP configured using IP telephones, softphones and voice capable Cisco routers. This is primarily a 'generic' VoIP course – but uses Cisco equipment to provide an IP backbone and voice gateways. We can also provide Cisco specific voice training courses. The course also covers call setup between circuit switched and packet switched networks.

The course is approximately 40% practical.

Upcoming VoIP Courses

Weekend VoIP courses, Evening VoIP training, VoIP boot camp, VoIP instructor-led, Weekend VoIP training, Evening VoIP courses, VoIP coaching, VoIP instructor, VoIP trainer, VoIP training courses, VoIP classes, VoIP on-site, VoIP private courses, VoIP one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!