Wireshark Training Courses

Wireshark Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Wireshark, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του αναλυτή πρωτοκόλλων Wireshark και τον τρόπο επίλυσης βασικών και προηγμένων προβλημάτων σε δίκτυα μικρού έως μεσαίου μεγέθους. Η εκπαίδευση Wireshark είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Wireshark Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στον συμμετέχοντα βασικές γνώσεις του αναλυτή πρωτοκόλλων Wireshark . Το μάθημα επικεντρώνεται στην βαθιά κατανόηση του εργαλείου, όπως τα βασικά για τη χρήση του για την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου. Το μάθημα ξεκινά με τη συλλογή πακέτων, την καταγραφή και την εμφάνιση των φίλτρων, τα στατιστικά χαρακτηριστικά και τα βασικά του συστήματος εμπειρογνωμόνων. Μέχρι το τέλος του μαθήματος ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη βασική αντιμετώπιση προβλημάτων σε δίκτυα μικρού έως μεσαίου μεγέθους. Το μάθημα βασίζεται στη θεωρία, την άσκηση τάξης και τα εργαστήρια.
21 hours
Overview
Αυτό το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος "Basic Network Troubleshooting Using Wireshark " και παρέχει στους συμμετέχοντες προηγμένες δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου. Το μάθημα παρέχει μια βαθιά γνώση της συμπεριφοράς και των προβλημάτων του δικτύου, μαζί με τις δυνατότητες απομόνωσης και επίλυσης προβλημάτων ασφάλειας και προηγμένων εφαρμογών. Το μάθημα βασίζεται στη θεωρία, την άσκηση τάξης και τα εργαστήρια.
21 hours
Overview
Transport of baseband audio and video streams across IP networks using multicast signalling protocols is becoming increasingly used in broadcast networks.

This 3 day course/workshop covers the theory and practice of implementing these protocols within IP and Ethernet networks. The practical element of the course will use Cisco L3 switches and the multicast streamers and receivers will use the cross -platform VLC application. It is not necessary to have any expertise in the Cisco command line as the configuration of the devices can be instructor-led if required. However the course is intended to have at least 50% practical content and can be customised or even lengthened (to examine the protocols in more detail) if run as a single company event.
21 hours
Overview
Network packet analysis is a technique used to view, in real time, the raw data sent and received over a network interface. This is useful for troubleshooting network configuration and network application problems. Wireshark is a free open source packet analyzer used for troubleshooting such network issues.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Wireshark to troubleshoot the functionality of a network as well as the performance of differente networked applications. Participants will learn network troubleshooting principles and practice techniques for capturing and analyzing TCP/IP request and response traffic between different clients and the servers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Analyze network functionality and performance in various environments under different conditions
- Determine whether instances of different server applications are performing acceptably
- Identify the primary sources of network performance problems
- Identify and troubleshoot the most common causes of performance problems in TCP/IP communications

Audience

- Network engineers
- Network and computer technicians

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Wireshark είναι ένας δωρεάν αναλυτής πακέτων ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου. Η ανάλυση πακέτων δικτύου είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την προβολή σε πραγματικό χρόνο των ακατέργαστων δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω διεπαφής δικτύου. Αυτό είναι χρήσιμο για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης παραμέτρων δικτύου και προβλημάτων εφαρμογής δικτύου.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση (onsite ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα μάθουν προηγμένες τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργικότητα και την απόδοση ενός δικτύου και των εφαρμογών του. Αυτό το μάθημα αποτελεί επέκταση του "Network Troubleshooting with Wireshark ", το οποίο επικεντρώνεται κυρίως σε κοινές εφαρμογές HTTP. Σε αυτή την εκπαίδευση, εξετάζουμε πρωτόκολλα και μέσα σύνδεσης όπως Wi-Fi, HTTPS, SMTP, επιχειρηματικές εφαρμογές και πολλά άλλα.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Απομονώστε και επιλύστε ζητήματα ασφάλειας δικτύου χρησιμοποιώντας το Wireshark CLI
- Αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογών που χρησιμοποιούν πρωτόκολλα πέρα από το HTTP, συμπεριλαμβανομένων των HTTPS, FTP, mail, DNS κ.λπ.
- Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου σε επιχειρησιακές εφαρμογές, όπως βάσεις δεδομένων, RPC κ.λπ.
- Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης σε εφαρμογές πολυμέσων όπως VoIP και ροή
- Χρησιμοποιήστε τη δικανική εγκληματολογία για την ανίχνευση και την ανίχνευση ζητημάτων ασφάλειας

Κοινό

- Μηχανικοί δικτύων
- Τεχνικοί δικτύων και υπολογιστών

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.

Upcoming Wireshark Courses

Online Wireshark courses, Weekend Wireshark courses, Evening Wireshark training, Wireshark boot camp, Wireshark instructor-led, Weekend Wireshark training, Evening Wireshark courses, Wireshark coaching, Wireshark instructor, Wireshark trainer, Wireshark training courses, Wireshark classes, Wireshark on-site, Wireshark private courses, Wireshark one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions