Xamarin Training Courses

Xamarin Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Xamarin από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης βασικές πτυχές του Xamarin καθώς οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ανάπτυξη του δικού τους συνόλου εφαρμογών για κινητές συσκευές για Android, iOS και Windows. Η εκπαίδευση Xamarin είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Xamarin Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Xamarin είναι ένα σύνολο εργαλείων ανοιχτής προέλευσης, που βασίζονται σε C# για τη σύνταξη Android , iOS και Windows με εγγενείς διεπαφές χρήστη και μια κοινή βάση κώδικα σε όλες τις πλατφόρμες. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν παντού το ίδιο IDE, γλώσσα και API - οτιδήποτε μπορεί να γίνει στο Objective-C, Swift ή Java μπορεί να γίνει στο C# με το Xamarin . Xamarin αγοράστηκε από τη Microsoft το 2016 και περιλαμβάνεται στο Visual Studio . Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν βασικές πτυχές της Xamarin καθώς αναλαμβάνουν την ανάπτυξη του δικού τους σετ εφαρμογών για κινητά για Android , iOS και Windows.
  Μορφή του μαθήματος
  • Επισκόπηση των δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων της Xamarin μαζί με την ανάπτυξη βήμα-βήμα μιας εφαρμογής για κινητά (για iOS , Android και Windows).

  Last Updated:

  Online Xamarin courses, Weekend Xamarin courses, Evening Xamarin training, Xamarin boot camp, Xamarin instructor-led, Weekend Xamarin training, Evening Xamarin courses, Xamarin coaching, Xamarin instructor, Xamarin trainer, Xamarin training courses, Xamarin classes, Xamarin on-site, Xamarin private courses, Xamarin one on one training

  Course Discounts

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

  As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

  • delivering training and consultancy Worldwide
  • preparing training materials
  • creating new courses outlines
  • delivering consultancy
  • quality management

  At the moment we are focusing on the following areas:

  • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
  • SOA, BPM, BPMN
  • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
  • R, Python
  • Mobile Development (iOS, Android)
  • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
  • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

  To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

  Apply now!

  This site in other countries/regions