Xamarin Training Courses

Xamarin Training Courses

Οι τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων Xamarin με καθοδηγητές από το τοπικό δάσκαλο αποδεικνύουν μέσω διαδραστικών πρακτικών πρακτικών βασικών πτυχών της Xamarin, καθώς οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ανάπτυξη του δικού τους σετ κινητών εφαρμογών για Android, iOS και Windows. Η εκπαίδευση Xamarin διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Xamarin Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Xamarin is an open-source, C# based set of tools for writing Android, iOS and Windows apps with native user interfaces and a shared code base across all platforms. It allows developers to use the same IDE, language, and APIs everywhere -- anything that can be done in Objective-C, Swift, or Java can be done in C# with Xamarin. Xamarin was bought by Microsoft in 2016 and is included with Visual Studio.

In this instructor-led, live training, participants learn key aspects of Xamarin as they take on the development of their own set of mobile applications for Android, iOS and Windows.

Format of the course

- Overview of Xamarin's features and capabilities along with step-by-step development of a mobile application (for iOS, Android and Windows).

Upcoming Xamarin Courses

Weekend Xamarin courses, Evening Xamarin training, Xamarin boot camp, Xamarin instructor-led, Weekend Xamarin training, Evening Xamarin courses, Xamarin coaching, Xamarin instructor, Xamarin trainer, Xamarin training courses, Xamarin classes, Xamarin on-site, Xamarin private courses, Xamarin one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!