Adobe Training Courses

Adobe Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές ζωντανά μαθήματα κατάρτισης Adobe αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικών πρακτικών εισαγωγικών καθώς και προηγμένων θεμάτων για τα πιο δημοφιλή προϊόντα της Adobe. Η εκπαίδευση της Adobe είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Adobe Subcategories

Adobe Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
28 hours
Overview
What you will learn during the training:

- principles of creating computer graphics and desktop publishing
- ways of defining and working with color
- differences between vector and bitmap graphics
- ways to customize color photos and graphics
- principles of retouching and creating photomontages
- create your own illustrations and graphics
- entrusted to adapt to the needs of graphic material composition and printing
- how to do logo and logos
- create interesting charts and tables
- create business cards and letterhead
- creating labels, diplomas, invitations
- preparation of leaflets
- how to format text
- use of spot colors
- principles of preparing to print
- digital printing, offset printing, screen printing

Sample topics of classes:

- my poster
- portrait
- expanse
- my catalog
- my face
- billboard
- my logo
14 hours
Overview
The participant will be able to use Adobe InDesign to make all kinds of advertising materials:

- books
- leaflets
- posters
- banner
21 hours
Overview
This course gives explains how to use InDesign to create documents with well-design, professional look, including Paragraph and character styles, layout features, and customized text and graphics. Gradually advanced InDesign techniques would be covered to enhance the look and functionality of your documents.
35 hours
Overview
What you will learn during the training:

- principles of creating computer graphics and desktop publishing
- ways of defining and working with color
- differences between vector and bitmap graphics
- ways to customize color photos and graphics
- principles of retouching and creating photomontages
- create your own illustrations and graphics
- entrusted to adapt to the needs of graphic material composition and printing
- how the logo and logos
- create interesting charts and tables
- create business cards and letterhead
- creating labels, diplomas, invitations
- preparation of leaflets, banners print preparation and billboards
- how to format text
- creating style sheets and formatting styles
- use of additional colors
- principles of preparing to print publication
- digital printing, offset printing, solvent
14 hours
Overview
The course provides knowledge about how to work with Adobe Premiere Pro, the basic techniques of installation, project development from beginning to end, and the effective use of tools.
7 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Adobe Photoshop's photo-enhancement features as they step through a series of hands-on exercises to improve the quality of a set of sample photographs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply Photoshop's photo enhancing features to alter the quality of a photograph
- Adjust the sharpness and blur to bring out the key features of a photograph
- Change the coloring and facial expressions in photographs
- Prepare photographs for printing or development

Audience

- Photography beginners and enthusiasts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
We invite you to take part in a course devoted to image processing using Adobe Photoshop.

The course is aimed at those who want to learn how to "fight" with the colors, how to "save" the image to prepare them for the show, how to do the editing, retouching, collage, how to use the RAW format ...

We will show how you can fine-tune shots so that they drawn from the best. We will discuss all the tools at work photo editor.

You will have the opportunity to acquire new knowledge illustrated dozens of examples and preserve it in the form of exercises performed under the care of the teacher. In addition, you can access the prepared materials. Benefit from the experience of experts to save time avoiding random walk.
14 hours
Overview
The participant will learn during the training:

- use a vector graphics program.
- create simple objects
- creating advanced curves
- create a logo
- tracing elements created on paper or photograph
- receipt of leaflets
- advertising posters
- open and modify documents and PDF vector, EPS
14 hours
Overview
This course is for people who comprise text, graphics and want the ability to be expanded to create presentations, books, pamphlets, and other interactive elements on different types of devices: computers, laptops, tablets, smartphones, and mobile phones.
28 hours
Overview
The course discusses Dreamweaver tool. He explains the issues involved in creating pages, using templates, convenient creation of tables, layers, inserting graphics, creating an aesthetic menu up to a comfortable place on the server side.
14 hours
Overview
The training provides practical knowledge on how to create an interactive eLearning platform. In addition to learning the basic concepts, students will also learn best practices for creating and publishing Captive projects . During the training you will learn:

- Recording demonstration
- Edit demonstration
- Working with objects in the Timeline
- Working with images
- Publish your projects
- Adding audio
- Recording a Simulation
- Adding animation
- Add a slideshow
- Transferring Results to a Learning Management System
- Project Update
- Create Standalone Viewer with MenuBuilder
28 hours
Overview
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the basics and applications of Adobe Technical Communication Suite.
14 hours
Overview
Adobe Acrobat Reader for most of us is a program to play PDF files.

But, this application also allows you to submit PDF documents according to our needs and to replace other documents created in popular programs such as Microsoft Office, Word, Excel, Power Point is on this format.

Training Creating PDF documents is addressed to people who want to learn the secrets of the composition of PDF documents

Form of conduct

- Exercise preceded by a lecture teacher.
- Participants use stand-alone computers.
14 hours
Overview
14 hours
Overview
14 hours
Overview
The participant will learn during the training:

- Smooth operation of the program
- Issues and printing technology
- Adjustments and photo retouching
- Adjust colors
- Red-eye removal
- Adjust the brightness and contrast
- Adjust the size
- Improve sharpness
- Compose multiple photos into a single image
- Improve the quality of old, damaged photographs
- Create a sepia effect
- Cutting objects from the background
- Construction of the image, color models, the basic concepts and formats
- work with layers and masks
- Tool selection and tool path vector
- Styles and Effects
- Work with the text
- Adjust color photos and graphics
- Correction layer
- Automation
- History of the document
- Retouching and montages
- Save your work
21 hours
Overview
Participants will become familiar with the basics of vector and will be able to independently perform various elements of animation, banners, buttons.
28 hours
Overview
You will learn:

- to create computer graphics
- how to make photos look better
- the rules of retouching and creating photomontages
- how to prepare logos, charts, tables and illustrations
- ho to prepare business cards, simple advertising, billboard and leaflets
- basis of preparation your graphics for print and Web applications

Sample topics:

- my poster
- portrait
- space
- my catalog
- my face
- billboard
- my logo

Upcoming Adobe Courses

Weekend Adobe courses, Evening Adobe training, Adobe boot camp, Adobe instructor-led, Weekend Adobe training, Evening Adobe courses, Adobe coaching, Adobe instructor, Adobe trainer, Adobe training courses, Adobe classes, Adobe on-site, Adobe private courses, Adobe one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!