Angular Training Courses

Angular Training Courses

Τοπικές, καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές γωνιακά μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το Angular για την ανάπτυξη εφαρμογών ιστού. Γωνιακά μαθήματα είναι διαθέσιμα για όλες τις εκδοχές του γωνιακού, όπως: Γωνιακή 1 (επίσης γνωστή ως Angular1, AngularJS, Angular.js, AngularJS 1, κλπ.), Γωνιακή 2 (Angular2, AngularJS2, , Γωνιακή 5 (γωνιακή5) και γωνιακή 6 (γωνιακή6). Η γωνιακή εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "επί τόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Angular Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Overview
Angular is a JavaScript framework for building web applications. Angular 10 is the latest version in the Angular 2 series (Angular 2 being a complete rewrite of the original AngularJS, or Angular 1). Angular 10 is a major release that emphasizes quality, tools, and ecosystem improvements, rather than new features. Angular 10 is smaller than previous versions.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 10.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 10 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 10 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Test, debug and deploy an Angular 10 application.
- Organize Angular 10 projects using best practices.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hours
Overview
Angular is a JavaScript framework for building web applications. Angular 9 is the latest version in the Angular 2 series (Angular 2 being a complete rewrite of the original AngularJS, or Angular 1). Angular 9 is a major release that fastly improves Angular applications' performance and size by way of the new Ivy renderer.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 9.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 9 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 9 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Reduce bundle sizes, eliminate dead code and improve the efficiency of Angular apps using the new Ivy compiler and runtime.
- Test, debug and deploy an Angular 9 application.
- Organize Angular 9 projects using best practices.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Angular is a JavaScript framework for developing client-side web applications and SPAs (Single-Page Application). Angular 8 offers new features that includes differential loading, dynamic imports, web workers as an opt-in support, and more.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular 8 to develop client-side web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and scale SPAs from scratch.
- Build open source Angular libraries.
- Secure an Agular application with JWT authentication.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hours
Overview
Angular είναι ένα πλαίσιο Java Script για την κατασκευή εφαρμογών ιστού. Angular 7 είναι η τελευταία έκδοση της σειράς Angular 2 (η Angular 2 είναι μια πλήρης επανεγγραφή του αρχικού Angular JS ή Angular 1). Angular 7 είναι μια σημαντική έκδοση που καλύπτει ολόκληρη την πλατφόρμα και έχει πολλά νέα χαρακτηριστικά και βελτιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων CLI και καλύτερης απόδοσης.

Σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση (onsite ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν, να δοκιμάζουν και να αναπτύσσουν μια Angular εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα τελευταία χαρακτηριστικά στο Angular 7.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Ανάπτυξη εφαρμογών Angular 7 χρησιμοποιώντας το Angular CLI.
- Δημιουργήστε στοιχεία ιστού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα HTML .
- Καταναλώστε τις υπηρεσίες ιστού REST και τα δεδομένα WebSocket από μια εφαρμογή Angular 7.
- Εφαρμογή κινούμενων σχεδίων χρησιμοποιώντας τις τελευταίες λειτουργίες κινούμενων σχεδίων του Angular 7.
- Ελέγξτε, εντοπίστε και εκτελέστε μια εφαρμογή Angular 7.
- Οργανώστε τα Angular 7 έργα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Angular , επισκεφθείτε τη [διεύθυνση](https://angular.io/) : https://angular.io/
14 hours
Overview
Σε αυτόν τον οδηγό, με ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να γράφουν και να διατηρούν δοκιμές Angular εφαρμογών.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να

- Αποφασίστε την καταλληλότερη στρατηγική για τη δοκιμή μιας Angular εφαρμογής
- Εκτελέστε δοκιμές μονάδων, δοκιμές εξαρτημάτων, δοκιμές A / B και end-to-end σε μια Angular εφαρμογή
- Επιλέξτε τα σωστά εργαλεία για τη δουλειά: Jasmine , Κάρμα, Protractor , Μόχα, κλπ.
- Γράψτε τις δοκιμασίες στο Protractor και Jasmine
- Εκτελέστε δοκιμές και δοκιμές εντοπισμού σφαλμάτων με το Κάρμα και τον Protractor
- Δημιουργήστε μια συντηρήσιμη δοκιμαστική σουίτα
- Χρησιμοποιήστε βέλτιστες πρακτικές για τη δοκιμή μονάδων σε Angular

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Angular μετάβαση γίνεται με διαφορετικά ονόματα και εκδόσεις, όπως: Angular .js, Angular JS, Angular JS 1, Angular 1, Angular 2, κλπ. Για να προσαρμόσετε την έκδοση που χρησιμοποιείται σε αυτή την εκπαίδευση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
14 hours
Overview
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Ionic είναι ένα πλαίσιο ιστού για ανάπτυξη υβριδικών κινητών εφαρμογών. Ionic 4 φέρνει νέες καινοτομίες στην Ionic πλατφόρμα, όπως ένα ανασχεδιασμένο CLI, αλλαγές στην πλοήγηση, Angular δρομολόγηση και πολλά άλλα.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια υβριδική εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας με Ionic 4.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Ενσωματώστε τις λειτουργίες εγγενούς συσκευής σε μια υβριδική εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας.
- Χρησιμοποιήστε το Angular και το Ionic 4 για να δημιουργήσετε μια υβριδική εφαρμογή για κινητά.
- Εκτελέστε μια υβριδική εφαρμογή σε έναν εξομοιωτή κινητής συσκευής.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Angular είναι ένα πλαίσιο ανοικτού κώδικα γραμμένο σε TypeScript για την ανάπτυξη Ιστού. Spring Boot είναι ένα Java πλαίσιο για τη δημιουργία μικρουπηρεσιών και API. Angular και Spring Boot παρέχουν ένα τελικό πλαίσιο για τους προγραμματιστές για τη δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών Web πλήρους στοίβας.

Αυτό εκπαιδευτής-LED, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένες) απευθύνεται σε προγραμματιστές Web που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Angular και Spring Boot για την κατασκευή πλήρων εφαρμογών στοίβα.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Αναπτύξτε μια πλήρη εφαρμογή στοίβα με Angular και sping εκκίνησης.
- Δημιουργήστε μια εφαρμογή backend με Spring Boot.
- Δημιουργήστε εφαρμογές frontend με Angular.
- Χρησιμοποιήστε την άνοιξη ασφαλείας για να ρυθμίσετε τον έλεγχο ταυτότητας για μια εφαρμογή πλήρους στοίβας.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον Live-Lab.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.
7 hours
Overview
Η διεθνοποίηση είναι η διαδικασία προσαρμογής του λογισμικού έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί για διαφορετικές γλώσσες και περιοχές. Όταν εντοπίζετε μια εφαρμογή, την προσαρμόζετε για μια συγκεκριμένη γλώσσα και περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργοποίηση εικόνων και χρωμάτων συγκεκριμένων περιοχών, μετάφραση του διεπαφή χρήστη της εφαρμογής και σωστή εμφάνιση αριθμών, ημερομηνιών, νομισμάτων κλπ.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να διεθνοποιήσουν και να εντοπίσουν τις Angular εφαρμογές τους για να υποστηρίξουν πολλές γλώσσες.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες και εργαλεία εντοπισμού.
- Ενεργοποιήστε μια Angular εφαρμογή που θα εμφανίζεται σε πολλές γλώσσες.
- Εξαγάγετε όλο το εντοπισμένο κείμενο UI από μια Angular εφαρμογή.
- Συμπλήρωση μεταφραστικού περιεχομένου για ανταλλαγή με μεταφραστές.
- Κατανοήστε τον κύκλο εντοπισμού και αυτοματοποιήστε τη διαδικασία.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Firebase is a web application development platform. Firestore is a NoSQL database for storing, syncing, and querying data at scale. Users can use Firebase and Firestore while leveraging serverless architecture to build Angular applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at Angular developers who wish to use Firebase and Firestore to build a back-end for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a back-end application with Firebase and Firestore.
- Store, sync, and query data with Firestore.
- Secure client-side data with Firestore security configurations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Angular είναι ένα πλαίσιο Java Script που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών web front-end. Οι προοδευτικές εφαρμογές ιστού (PWA) είναι εφαρμογές ιστού που λειτουργούν σαν εγγενείς εφαρμογές σε Android , Windows, Chrome OS και πολλά άλλα. Η μετατροπή μιας εφαρμογής ιστού σε ένα PWA ανοίγει την πόρτα στην δυνατότητα χρήσης εκτός σύνδεσης, προωθεί τις ειδοποιήσεις και άλλες μητρικές λειτουργίες.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να μετατρέψουν μια Angular εφαρμογή σε μια προοδευτική εφαρμογή Ιστού.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Ρυθμίστε το απαραίτητο αναπτυξιακό περιβάλλον για να ξεκινήσετε τη μετατροπή μιας εφαρμογής Angular σε ένα PWA.
- Δημιουργία και ειδοποιήσεις προώθησης στυλ.
- Ενσωματώστε εικονίδια που προσαρμόζουν μια Angular εφαρμογή.
- Cache με το Service Worker για να κάνετε μια Angular εφαρμογή εργασία εκτός σύνδεσης.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
.NET Core είναι ένα πλαίσιο ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία .NET εφαρμογές σε Windows, macOS
και Linux.

Σε αυτό εκπαιδευτής-LED, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν την .Net Core καθώς βήμα
μέσω της δημιουργίας ενός δείγματος εφαρμογής που καταδεικνύει τις μοναδικές ποιότητες .Net Core
vs άλλα πλαίσια. Καλύπτει επίσης τον τρόπο χρήσης Angular σε ένα ASP.NET Core MVC έργου.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Setup .Net Core μαζί με τα εργαλεία και οι Ειδοί που απαιτούνται για να αρχίσει την ανάπτυξη αμέσως.
- Χρησιμοποιήστε το .NET για να δημιουργήσετε διάφορους τύπους λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών Web, εφαρμογών κονσόλας, μικρουπηρεσιών και βιβλιοθηκών.
- Κατανοήστε τα στοιχεία του .Net Core, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών κλάσεων, των πακέτων, των Μεταπακέτα και των πλαισίων.
- Δημιουργία βιβλιοθηκών και εφαρμογών στο .NET Core.
- Κατανοήσουν σημαντικές πτυχές της ανάπτυξης λογισμικού υψηλής ποιότητας για την απελευθέρωση
- Χτίστε apps με τον πυρήνα ASP.NET, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, και πώς να εκμεταλλευτεί τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του για να χτίσει τις εφαρμογές ασφαλώς.
- Front-End ανάπτυξη με ASP.NET Core MVC.
- Πλαίσια και εργαλεία, όπως Angular, Bootstrap, NuGet, κιόσκι, σακίδιο, γουλιά και Azure.
- Δημιουργήστε ένα έργο κώδικα Visual Studio ή Visual Studio που περιέχει Angular, ASP.NET Core MVC και να τους πάρει να εργάζονται μαζί.
- Χρησιμοποιήστε Entity Framework Core για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εφαρμογής και την ταυτότητα πυρήνα ASP.NET για τον έλεγχο ταυτότητας και την εξουσιοδότηση χρηστών.
- Χρησιμοποιήστε τα πακέτα ASP.NET Core για να παραδώσετε λειτουργικότητα σε Angular.
28 hours
Overview
This is a hands on course is for anyone wanting to create Web sites using AngularJS.

During this course the latest stable version will be used. Pre-release version can be just used if marked in the booking form in remarks section. Older version need to be agreed before booking.
56 hours
Overview
Αυτό το μάθημα προορίζεται να φέρει έναν αρχάριο σε Java Script σε ένα επίπεδο όπου μπορεί να εισέλθει στην αγορά ως Java Script developer.

Το μάθημα είναι εντατικό και εντελώς «χέρια»
14 hours
Overview
Angular JS είναι μια βιβλιοθήκη Java Script για γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών.

Κοινό

- προγραμματιστές
- προγραμματιστές
- javascript αρχιτέκτονες

Στόχοι

- Shift νοοτροπία από τον διαδικαστικό / OO τρόπο προγραμματισμού σε Angular τρόπο
- Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Angular JS για να δημιουργήσουν εφαρμογές μιας σελίδας

Μορφή του μαθήματος

- 40% διαλέξεις, 60% εργαστήρια
14 hours
Overview
Bootstrap είναι ένα πλαίσιο HTML , CSS και Java Script που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εφαρμογών web front-end. Bootstrap μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πλαίσια Java Script, όπως το Angular , για την δημιουργία δυναμικών εφαρμογών ιστού σε μία σελίδα και σε πολλές σελίδες

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εκκίνηση για να δημιουργήσουν, να δημιουργήσουν και να διαμορφώσουν μια Angular εφαρμογή.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Ρυθμίστε το απαραίτητο περιβάλλον ανάπτυξης για να ξεκινήσετε το styling Angular εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Bootstrap .
- Στυλ ιδιότητες HTML χρησιμοποιώντας στοιχεία Bootstrap
- Χρησιμοποιήστε στοιχεία ελέγχου φόρμας και κλάσεις για να διαμορφώσετε έγγραφα μιας σελίδας
- Δημιουργήστε μια εφαρμογή από την πλευρά του πελάτη που δρομολογεί πρότυπα και στοιχεία

Μορφή του μαθήματος
Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
Angular 7 είναι ένα front-end Java Script πλαίσιο που κυκλοφόρησε από τον Οκτώβριο του 2018. Το Angular 7 προσφέρει μια ενημερωμένη μορφή όλων των υπαρχόντων χαρακτηριστικών του Angular 6. Εκτός από τις ενημερώσεις, το Angular 7 περιλαμβάνει επίσης νέες λειτουργίες, όπως τις Κλήσεις CLI, μεταφορά και απόθεση και άλλα.
Το MEAN είναι ένα πλήρες σετ πλαισίου Java Script που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικών Angular εφαρμογών. Το MEAN είναι ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει Mongo Βάση Δεδομένων, Express JS, Angular και Node JS.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να δημιουργήσουν, να κατασκευάσουν, να δοκιμάσουν, να εντοπίσουν σφάλματα και να αναπτύξουν εφαρμογές Angular 7 χρησιμοποιώντας τη στοίβα MEAN.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε το απαραίτητο περιβάλλον ανάπτυξης για να ξεκινήσετε την ανάπτυξη μιας εφαρμογής Angular 7.
- Ενσωματώστε τα στοιχεία του μπροστινού και του πίσω τμήματος της στοίβας MEAN.
- Δημιουργήστε μια εφαρμογή Angular 7 που μπορεί να εκτελέσει, να δημιουργήσει, να διαβάσει, να διαγράψει και να ενημερώσει τις λειτουργίες.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
γωνιακή είναι ένα πλαίσιο JavaScript για την οικοδόμηση εφαρμογών Web. Γωνιακή 7 είναι η τελευταία έκδοση στη γωνιακή 2 σειρά (γωνιακή 2 είναι μια πλήρης ξαναγραφεί του αρχικού AngularJS, ή γωνιακή 1). Γωνιακή 7 είναι μια μεγάλη απελευθέρωση που εκτείνεται σε ολόκληρη την πλατφόρμα και έχει πολλά νέα χαρακτηριστικά και βελτιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων για το ΚΛΙΣΈ και την καλύτερη απόδοση.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) στοχεύει σε προγραμματιστές με βασικό γωνιακή 7 δεξιότητες που επιθυμούν να εφαρμόσουν προηγμένη λειτουργικότητα στις γωνιακές εφαρμογές τους.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- αναπτύξουν προηγμένες γωνιακή 7 συστατικά χρησιμοποιώντας γωνιακή ΚΛΙΣΈ.
- Use RxJS και παρατηρήσιμα για να χειριστεί γεγονότα σε πραγματικό χρόνο σε μεγάλες, πολύπλοκες εφαρμογές.
- Secure εφαρμογές μέσω ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης.
- Χρησιμοποιήστε προχωρημένους δρομολογητές, έγχυση εξάρτηση και σωλήνες.
- εφαρμογή μιας στρατηγικής εντοπισμού αλλαγών.
- εκτέλεση προηγμένων δοκιμών με τη χρήση στοιχείων, υπηρεσιών και σωλήνων.

μορφή μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε
21 hours
Overview
Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για προγραμματιστές που εργάζονται με το Angular JS, αλλά που θέλουν να κατανοήσουν με σαφήνεια τις βέλτιστες πρακτικές χρήσης του πλαισίου. Δεν καλύπτει τα βασικά στοιχεία της γωνίας, αλλά επικεντρώνεται στις μεθόδους και τα στυλ ανάπτυξης SPA συνήθως δεν είναι εύκολο να μάθει "φυσικά" ή μέσω αυτοδιδασκαλίας.

Αυτό το μάθημα συνήθως εκτελείται με την πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση του Angular (1.x), αλλά η παλαιότερη ή η βήτα έκδοση μπορούν να καλυφθούν κατόπιν αιτήματος.
14 hours
Overview
Developing a front-end application is an enduring task when there are so many new and emerging JavaScript Frameworks to choose from. The choice of a good framework depends on the requirement and use-case. In this course, we will breakdown the limitations and benefits of some existing JavaScript frameworks (React, Angular, and Vue) to help make the decision easier.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
NativeScript with Angular 4 provides an architecture for developing fully native mobile applications using single codebase web technologies on an Angular 4 framework. NativeScript takes advantage of Angular 4's faster runtimes and compact application packages to develop non-dependent web view, native mobile applications.

This instructor-led, live training introduces Angular 4's new animation API's and their capability for streamlining mobile application runtimes as participants walk through the creation of a simple, but fully functional native mobile application.

By the end of this training, participants will be able to programm, debug and deploy a fully functional NativeScript/Angular4 application capable of running in both iOS and Android.

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format ;of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Ionic είναι ένα front-end SDK για την κατασκευή κινητών εφαρμογών που μοιάζουν με πολλαπλές πλατφόρμες. Χρησιμεύει ως πλαίσιο, όχι σε αντίθεση με το Bootstrap ή το Ίδρυμα, αλλά για κινητές εφαρμογές.

Σε αυτόν τον οδηγό, οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν μια κινητή εφαρμογή που να λειτουργεί σε πολλαπλές πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας το Ionic πλαίσιο.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να

- Δημιουργήστε και αναπτύξτε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας έτοιμες για το Android και iOS
- Κατανοήστε και χρησιμοποιήστε Ionic σύνταξη και τύπος Angular τύπου
- Επέκταση της αίσθησης και της λειτουργικότητας της εφαρμογής με Ionic μητρική

Κοινό

- Java δέσμης ενεργειών Java (JS)
- Προγραμματιστές του Front-end
- AnguarJS προγραμματιστές
- Εκκινητές εφαρμογών για κινητά

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει το Ionic 2.0 και το Angular 2.0. Για την κατάρτιση σε Ionic 4.0 και Angular 4.0, παρακαλούμε δείτε: TBD
21 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να μειώσουν το κόστος και την πολυπλοκότητα της διαχείρισης του κράτους σε μεγάλες εφαρμογές ιστού που βασίζονται σε δεδομένα.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Μειώστε την πολυπλοκότητα πολύ μεγάλων έργων όπου η διαχείριση του κράτους είναι δύσκολο να διατηρηθεί.
- Ελαχιστοποιήστε τις διαδικασίες κατάστασης της εφαρμογής.
- Μειώστε το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών ιστού που βασίζονται σε δεδομένα.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το NgRx, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://ngrx.io/
28 hours
Overview
Γωνιακή 6 περιλαμβάνει μια σειρά από ισχυρά νέα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων γωνιακή στοιχεία και νέες εντολές ΚΛΙΣΈ. Αυτές οι δυνατότητες επεκτείνουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα να ενσωματώσει γωνιακή με μη-γωνιακή εφαρμογές που βασίζονται στο JQuery, Vue. js, αντιδρούν, κλπ.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν μια γωνιακή εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα τελευταία χαρακτηριστικά στη γωνιακή 6.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Ανάπτυξη γωνιακή 6 εφαρμογές χρησιμοποιώντας γωνιακή ΚΛΙΣΈ.
- Δημιουργήστε στοιχεία Web που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα HTML.
- Καταναλώστε τις υπηρεσίες Web REST και τα δεδομένα της υποδοχής WebSocket μέσα από μια εφαρμογή γωνιακή 6.
- Εφαρμόστε κινούμενα σχέδια χρησιμοποιώντας τις τελευταίες λειτουργίες κινουμένων σχεδίων της γωνίας 6.
- Δοκιμή, εντοπισμός σφαλμάτων και ανάπτυξη μιας εφαρμογής γωνιακή 6.
- Οργανώστε γωνιακή 6 έργα χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με γωνιακή, επισκεφθείτε: https://angular.io/
28 hours
Overview
Angular 6 είναι ένα πλαίσιο εφαρμογών ιστού front-end που βασίζεται στο Java Script για την ανάπτυξη εφαρμογών μιας σελίδας. Τα νέα χαρακτηριστικά του Angular 6 περιλαμβάνουν Angular στοιχεία και νέες εντολές CLI - τα χαρακτηριστικά αυτά διευρύνουν σημαντικά τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των Angular με μη Angular εφαρμογές που βασίζονται σε JQuery, Vue.js , React κλπ.

MEAN Stack είναι μια ολοκληρωμένη στοίβα λογισμικού για την κατασκευή αξιόπιστων web εφαρμογών γρήγορα και εύκολα. Η στοίβα αποτελείται από MongoDB , Express , Angular και Node.js

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να δημιουργήσουν, να κατασκευάσουν, να δοκιμάσουν, να εντοπίσουν λάθη και να αναπτύξουν εφαρμογές ιστού χρησιμοποιώντας το MEAN Stack .

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε ένα περιβάλλον ανάπτυξης που απαιτείται για να ξεκινήσετε την ανάπτυξη μιας εφαρμογής Angular 6.
- Ενσωματώστε τα τμήματα front και backend της εφαρμογής MEAN Stack
- Δημιουργήστε μια εφαρμογή που μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες δημιουργίας, ανάγνωσης, ενημέρωσης και διαγραφής.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές με βασικές γνώσεις Angular 6 που επιθυμούν να εφαρμόσουν προηγμένη λειτουργικότητα στις Angular εφαρμογές τους.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Αναπτύξτε προηγμένες εφαρμογές και στοιχεία Angular 6 χρησιμοποιώντας το Angular CLI.
- Χρησιμοποιήστε τα RxJS και τα RxJS για να χειρίζεστε συμβάντα σε πραγματικό χρόνο σε μεγάλες, σύνθετες εφαρμογές.
- Ασφαλίστε εφαρμογές μέσω ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης.
- Χρησιμοποιήστε προηγμένους δρομολογητές, έγχυση εξαρτημάτων και σωλήνες.
- Εφαρμογή στρατηγικής ανίχνευσης αλλαγών.
- Εκτελέστε σύνθετες δοκιμές χρησιμοποιώντας τα στοιχεία Components, Services and Pipes.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Angular , επισκεφθείτε τη [διεύθυνση](https://angular.io/) : https://angular.io/
28 hours
Overview
Angular 5 is a modern JavaScript MVW (Model-View-Whatever) framework for building mobile, desktop and web applications. Angular was created by Google and is used in Google Adwords, Google Fiber, Adsense and other services.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Angular 5 as they step through the creation and deployment of a sample Angular application.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές με δεξιότητες Java Script που επιθυμούν να υλοποιήσουν εφαρμογές ιστού χρησιμοποιώντας το MEAN Stack .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε εφαρμογές ιστού με NodeJS και Angular .
- Χειριστείτε με δεδομένα σχετικά με τα MongoDB και Express JS.
- Εφαρμογή ασφάλειας σε εφαρμογές web stack MEAN.
- Αναπτύξτε εφαρμογές web στοίβας MEAN.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Angular , επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://angular.io/
49 hours
Overview
Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Angular 5 είναι ένα σύγχρονο πλαίσιο Java Script MVW (Model-View-Whatever) για την κατασκευή εφαρμογών για κινητά, επιτραπέζιους και web. Angular δημιουργήθηκε από το Go Ogle και χρησιμοποιείται στο Go Ogle Adwords, Go Ogle Fiber, Adsense και άλλες υπηρεσίες.

Σε αυτόν τον οδηγό, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν τις πιο προηγμένες δυνατότητες του Angular 5 για να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν εξελιγμένες εφαρμογές ιστού μιας σελίδας.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Αναπτύξτε εφαρμογές Angular 5 χρησιμοποιώντας το Angular CLI.
- Καταναλώστε τις υπηρεσίες ιστού REST και τα δεδομένα WebSocket από μια εφαρμογή Angular 5.
- Χρησιμοποιήστε τη μονάδα Angular δρομολόγησης.
- Εφαρμογή Angular Animation s.
- Δοκιμάστε, εντοπίστε και Angular εφαρμογές Angular 5.
- Οργανώστε τα Angular 5 έργα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές.

Κοινό

- Προγραμματιστές με προηγούμενη Angular εμπειρία

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Angular , επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://angular.io/
Online Angular courses, Weekend Angular courses, Evening Angular training, Angular boot camp, Angular instructor-led, Weekend Angular training, Evening Angular courses, Angular coaching, Angular instructor, Angular trainer, Angular training courses, Angular classes, Angular on-site, Angular private courses, Angular one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions