JavaScript Training Courses

JavaScript Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων Javascript (JS), καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω πρακτικής άσκησης πώς να αναπτύξουν εφαρμογές με JavaScript. Η εκπαίδευση JS είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

JavaScript Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use JWT to transmit information between different parties as a JSON object. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the JWT structure and use cases.
 • Learn how to validate and invalidate JWTs.
 • Manage Cryptographic keys.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Alpine JS to enhance JavaScript applications with its reactive and declarative nature. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the basic concepts of Alpine JS.
 • Use Alpine JS to develop dynamic websites and other projects efficiently.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at JavaScript programmers and developers who wish to learn how to work with JSON. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn what JSON is and how it works.
 • Learn to use JSON with JavaScript.
35 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use HTML5, JavaScript, and CSS4 together to create a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate and use HTML5, JavaScript, and CSS4 features in application development.
 • Use CSS4 to enhance the appeal and usability of the application.
 • Use JavaScript and HTML in creating modern interactive applications.
28 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use the latest features of Angular 13 to build, test, and deploy web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use TypeScript and Angular CLI to develop Angular 13 applications.
 • Develop, test, and deploy Angular 13 web applications.
 • Create web components that can be used for any web application or page.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
21 hours
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Node.js είναι μια πλατφόρμα για την εύκολη δημιουργία γρήγορων, κλιμακούμενων εφαρμογών δικτύου. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το μοντέλο I / O που βασίζεται σε συμβάντα, χωρίς αποκλεισμούς, για να δημιουργήσετε εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο εντάσεως δεδομένων που εκτείνονται σε κατανεμημένες συσκευές. Θα διερευνήσουμε τις επιλογές σχεδίασης που καθιστούν το Node.js μοναδικό, πώς αυτό αλλάζει τον τρόπο κατασκευής των εφαρμογών και πώς λειτουργούν τα συστήματα εφαρμογών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε αυτό το μοντέλο. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν αρθρωτό κώδικα που είναι γερός, εκφραστικός και ξεκάθαρος. Κατανοήστε πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις επανάκλησεις, τους εκπομπούς συμβάντων και τα ρεύματα. Χρησιμοποιήστε ροές για εύκολο χειρισμό δεδομένων που είναι αδύνατο να χωρέσουν στη μνήμη εφαρμογών. Αποκτήστε εμπιστοσύνη στα λάθη χειρισμού αποτελεσματικά για να διασφαλίσετε την αξιοπιστία του χρόνου εκτέλεσης Το μάθημα έχει εκτεταμένες εργαστηριακές ασκήσεις για την ενίσχυση των εννοιών και τεχνικών που καλύπτονται. Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:
 • Κατανοήστε ξεκάθαρα τις επιλογές σχεδίασης πλατφόρμας που οδήγησαν στο Node.js επιλέξει έναν βρόχο συμβάντων και τι σημαίνει αυτό για τις εφαρμογές που χτίστηκαν σε αυτό το ίδρυμα.
 • Κατανοήστε τις μοναδικές αντισταθμίσεις που υπάρχουν στον προγραμματισμό που βασίζεται σε γεγονότα.
 • Δημιουργήστε δομοστοιχεία Node.js και εκφράστε modularity κώδικα σε μια εφαρμογή.
 • Κατανοήστε τα πρότυπα ελέγχου πυρήνα του Node.js και γνωρίζετε πότε είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε επανακλήσεις, εκπομπό συμβάντων ή ροές.
 • Δημιουργήστε και χειριστείτε αποτελεσματικά τα buffer.
 • Κατανοήστε τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης σφάλματος και γνωρίζετε πότε πρέπει να εξέρχεται μια διαδικασία λόγω σφάλματος.
 • Δημιουργήστε εφαρμογές δικτύου με το Node.js
14 hours
Το Stack MERN είναι μια συλλογή λογισμικού ανάπτυξης ιστού, δηλαδή MongoDB , Express , React και Node.js Το Stack MERN παρέχει ένα πλαίσιο από άκρο σε άκρο για τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ιστού fullstack. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (onsite ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Stack MERN για πλήρη ανάπτυξη. Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Ενσωμάτωση React με MongoDB , Express και Node.js
 • Δημιουργήστε μια εφαρμογή web fullstack από την αρχή.
 • Εφαρμογή ασφάλειας εφαρμογών μέσω εξουσιοδότησης και ελέγχου ταυτότητας.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
 • Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 12. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Angular 12 applications using TypeScript and the Angular CLI.
 • Create loosely coupled web components that can be used in any web application or HTML page.
 • Test, debug and deploy an Angular 12 application.
 • Organize Angular 12 projects using best practices.
28 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 11. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Angular 11 applications using TypeScript and the Angular CLI.
 • Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
 • Test, debug and deploy an Angular 11 application.
 • Organize Angular 11 projects using best practices.
28 hours
Angular είναι ένα JavaScript πλαίσιο για την κατασκευή εφαρμογών Web. Angular 10 είναι η τελευταία έκδοση της Angular 2 σειράς (Angular 2 είναι μια πλήρης αναγραφή του αρχικού Angular JS, ή Angular 1). Angular 10 είναι μια μεγάλη έκδοση που δίνει έμφαση στην ποιότητα, τα εργαλεία και τις βελτιώσεις του οικοσυστήματος, αντί για νέα χαρακτηριστικά. Angular 10 είναι μικρότερη από τις προηγούμενες εκδόσεις. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν μια εφαρμογή Angular χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες στο Angular 10. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Ανάπτυξη Angular 10 εφαρμογές χρησιμοποιώντας TypeScript και το Angular CLI. Δημιουργήστε εύχρηστα συσχετισμένα web components που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε HTML σελίδα. Συνδέστε αυτά τα συστατικά με υπηρεσίες, ενότητες και κατευθυντήριες γραμμές. Χρησιμοποιήστε τις διαδικτυακές υπηρεσίες REST και τα δεδομένα WebSocket από μια εφαρμογή Angular 10. Δημιουργήστε προσαρμοσμένη επικύρωση χρησιμοποιώντας Reactive Φόρμες. Δοκιμάστε, αποσυνδέστε και εκτελέστε μια Angular 10 εφαρμογή. Οργανώστε Angular 10 έργα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
28 hours
Angular είναι ένα JavaScript πλαίσιο για την κατασκευή εφαρμογών Web. Angular 9 είναι η τελευταία έκδοση της Angular 2 σειράς (Angular 2 είναι μια πλήρης αναγραφή του αρχικού Angular JS, ή Angular 1). Angular 9 είναι μια μεγάλη έκδοση που βελτιώνει γρήγορα Angular εφαρμογές' απόδοση και μέγεθος μέσω του νέου Ivy renderer. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν μια εφαρμογή Angular χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες στο Angular 9. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Ανάπτυξη Angular 9 εφαρμογές χρησιμοποιώντας TypeScript και το Angular CLI. Δημιουργήστε εύχρηστα συσχετισμένα web components που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε HTML σελίδα. Συνδέστε αυτά τα συστατικά με υπηρεσίες, ενότητες και κατευθυντήριες γραμμές. Χρησιμοποιήστε τις διαδικτυακές υπηρεσίες REST και τα δεδομένα WebSocket από μια εφαρμογή Angular 9. Δημιουργήστε προσαρμοσμένη επικύρωση χρησιμοποιώντας Reactive Φόρμες. Μειώστε το μέγεθος του πακέτου, εξαλείψτε τον νεκρό κώδικα και βελτιώστε την αποδοτικότητα των εφαρμογών Angular χρησιμοποιώντας το νέο Ivy compiler και τον χρόνο εκτέλεσης. Δοκιμάστε, αποσυνδέστε και εκτελέστε μια Angular 9 εφαρμογή. Οργανώστε Angular 9 έργα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
21 hours
Angular είναι ένα JavaScript πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρμογών web με το πελάτη και SPAs (Single-Page Application). Angular 8 προσφέρει νέα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν διαφοροποιημένη φόρτιση, δυναμικές εισαγωγές, εργαζόμενοι ιστού ως υποστήριξη opt-in και πολλά άλλα. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή κατάρτιση (online ή on-site) απευθύνεται σε web developers που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Angular 8 για την ανάπτυξη εφαρμογών web με την πλευρά του πελάτη. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Δημιουργήστε και κλιμακώστε SPAs από το scratch. Δημιουργήστε βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα Angular. Εξασφαλίστε μια εφαρμογή Agular με πιστοποίηση JWT.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
28 hours
Angular είναι ένα JavaScript πλαίσιο για την κατασκευή εφαρμογών Web. Angular 7 είναι η τελευταία έκδοση της Angular 2 σειράς (Angular 2 είναι μια πλήρης αναγραφή του αρχικού Angular JS, ή Angular 1). Angular Το 7 είναι μια μεγάλη έκδοση που καλύπτει ολόκληρη την πλατφόρμα και διαθέτει πολλές νέες δυνατότητες και βελτιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων CLI και της καλύτερης απόδοσης. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (εντός ή από απόσταση), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν μια εφαρμογή Angular χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες στο Angular 7.  Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Ανάπτυξη Angular 7 εφαρμογές χρησιμοποιώντας Angular CLI. Δημιουργήστε διαδικτυακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε HTML σελίδα. Χρησιμοποιήστε υπηρεσίες Web REST και δεδομένα WebSocket από μέσα σε μια εφαρμογή Angular 7 . Εφαρμογή κινουμένων σχεδίων χρησιμοποιώντας Angular τα τελευταία χαρακτηριστικά κινουμένων σχεδίων 7's. Δοκιμάστε, απορρίψτε και εκτελέστε μια εφαρμογή Angular 7 . Οργανώστε Angular 7 έργα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση Πολλές ασκήσεις και πρακτικές Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε. Για να μάθετε περισσότερα Angular, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://angular.io/
14 hours
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications. By the end of this training, participants will be able to
 • Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
 • Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
 • Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
 • Write tests in Protractor and Jasmine
 • Run and debug tests with Karma and Protractor
 • Create a maintainable test suite
 • Employ best practices for unit testing in Angular
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 hours
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.   In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
 • Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Ionic είναι ένα πλαίσιο ιστού για ανάπτυξη υβριδικών κινητών εφαρμογών. Ionic 4 φέρνει νέες καινοτομίες στην Ionic πλατφόρμα, όπως ένα ανασχεδιασμένο CLI, αλλαγές στην πλοήγηση, Angular δρομολόγηση και πολλά άλλα. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια υβριδική εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας με Ionic 4. Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Ενσωματώστε τις λειτουργίες εγγενούς συσκευής σε μια υβριδική εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας.
 • Χρησιμοποιήστε το Angular και το Ionic 4 για να δημιουργήσετε μια υβριδική εφαρμογή για κινητά.
 • Εκτελέστε μια υβριδική εφαρμογή σε έναν εξομοιωτή κινητής συσκευής.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
 • Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
35 hours
Το πρόγραμμα κατάρτισης σας προετοιμάζει για επαγγελματικό web designer (κωδικός απασχόλησης: 213202 για τα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων) σε σχέση με "HTML και CSS στο web design" και περιλαμβάνει ένα πρόβλημα προγραμματισμού χρησιμοποιώντας JavaScript και PHP γλώσσα. Το ακόλουθο πρόγραμμα υποθέτει ότι ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να κάνει ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας HTML 4.0 και Cascading Style Sheets 2.0. Κατά την κατασκευή μιας ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιήσετε τις ετικέτες HTML για να τοποθετήσετε κείμενο, γραφικά, πίνακες και διαδραστικές φόρμες στην ιστοσελίδα, καθώς και συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες και ιστοσελίδες. Με το Cascading Style Sheets 2.0 θα εκτελέσετε τη μορφοποίηση του περιεχομένου web σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Οι απόφοιτοι του μαθήματος μπορούν να αναζητήσουν απασχόληση σε εταιρείες υπηρεσιών που εμπλέκονται στο web design ή να ξεκινήσουν τη συμβουλευτική υπηρεσία. Το πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτει τα ζητήματα της δημιουργίας ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας HTML και CSS.
14 hours
Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για προγραμματιστές Java Script, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προηγμένες εφαρμογές Internet. Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αποσκοπούσαν στο να φέρουν τις βέλτιστες πρακτικές στον προγραμματισμό Java Script και να αναδείξουν τα πιο συνηθισμένα λάθη. Ένα σημαντικό σημείο της εκπαίδευσης είναι να συζητήσουμε τον διαθέσιμο αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με σύνταξη Java Script.
21 hours
Αυτό το μάθημα διάρκειας 3 ημερών καταδεικνύει με πρακτική άσκηση τις βασικές αρχές του Ext JS.
21 hours
Οι διεπαφές κωδικοποίησης που επιτρέπουν στους χρήστες να πάρουν αυτό που θέλουν εύκολα είναι δύσκολο. Αυτό το μάθημα σας καθοδηγεί πώς να δημιουργήσετε αποτελεσματικό UI με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και βιβλιοθήκες. Εισάγει την ιδέα της λογικής κωδικοποίησης σε μηχανισμούς κανόνα (κυρίως Nools και PHP Rules) για να διευκολύνεται η τροποποίηση και η δοκιμή. Στη συνέχεια, τα μαθήματα δείχνουν έναν τρόπο ενσωμάτωσης της λογικής στο μπροστινό μέρος της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας Java Script. Η λογική που κωδικοποιείται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο backend.
21 hours
Java Script είναι μια γλώσσα προγραμματισμού σχεδιασμένη για το χειρισμό μιας ιστοσελίδας. Bootstrap είναι το πιο δημοφιλές πλαίσιο HTML , CSS και JS για την ανάπτυξη πρωτοποριακών, κινητών πρώτων έργων στο διαδίκτυο.
14 hours
JavaScript is a programming language designed for manipulating a web page.
28 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα covers the fundamentals of game development with Unity while walking participants step-by-step through the creation of their own game.
7 hours
Το Appcelerator Titanium είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει τη δημιουργία κινητών εφαρμογών για κινητά σε iOS , Android και Windows Phone από ένα ενιαίο κώδικα βάσης Java Script. Αυτή η εκπαίδευση εισάγει τις βασικές αρχές του τιτανίου και περπατά τους συμμετέχοντες μέσω της δημιουργίας μιας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας Titanium. Κοινό
 • Οι προγραμματιστές εφαρμογών ιστού
Μορφή του μαθήματος
 • Μεγάλη έμφαση στην πρακτική άσκηση.
 • Οι περισσότερες από τις έννοιες μαθαίνονται μέσω δειγμάτων, ασκήσεων και πρακτικής ανάπτυξης.
7 hours
React Το VR είναι ένα πλαίσιο που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εφαρμογές VR χρησιμοποιώντας μόνο JavaScript. Συνδυάζει σύγχρονες APIs όπως WebGL και WebVR με τη δηλωτική δύναμη React, παράγοντας 360 εμπειρίες που μπορούν να καταναλωθούν μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο σε μια ποικιλία συσκευών. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα έχουν εκτεταμένη ευκαιρία για πρακτική άσκηση στην ανάπτυξη εφαρμογών VR. Μέσω διαδραστικών συζητήσεων και ασκήσεων με βάση το έργο, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν σταθερά τις εφαρμογές δείγματος VR τους. Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και την πρακτική για να χτίσουν τη δική τους παραγωγική έκδοση μιας εφαρμογής VR για δημοσίευση στο διαδίκτυο. Η μορφή της πορείας
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
14 hours
ReactiveX  είναι μια ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη για τη δημιουργία ασύγχρονων ροών δεδομένων χρησιμοποιώντας παρατηρήσιμες ακολουθίες. Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να επωφεληθούν από τις παρατηρήσιμες ροές και την ικανότητά τους να καταγράφουν εκδομένα γεγονότα και να εκτελούν λειτουργίες ανάλογα. Αυτή η διδασκαλία με επικεφαλής, ζωντανή εκπαίδευση εισάγει τους συμμετέχοντες στην ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη του ReactiveX για την ανάπτυξη ανταποκρινόμενων εφαρμογών και περπατώντας στους συμμετέχοντες μέσω μιας σειράς περιπτώσεων, αποδεικνύοντας τη χρησιμότητα και τη λειτουργικότητα των βασικών χαρακτηριστικών του ReactiveX. Με την  από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από  ·από &
  Κατανόηση του αντιδραστικού προγραμματισμού και της λειτουργικότητας των παρατηρητών και της κοινής τους χρήσης κατά την ανάπτυξη βαρέων εφαρμογών UI Επιτυχημένη εγκατάσταση περιβάλλοντος για ReactiveX Δημιουργία παρατηρήσιμων γεγονότων σχηματίζει ένα πλήθος διαφορετικών στοιχείων Εφαρμόστε ReactiveX's μετασχηματιστικές και φιλτραριστικές λειτουργίες
Δημοσιογράφος
  Οι προγραμματιστές
Ετικέτες & Ετικέτες & Ετικέτες & Ετικέτες
  Συμμετοχή, Συμμετοχή & Συμμετοχή & Συμμετοχή & Συμμετοχή & Συμμετοχή & Συμμετοχή & Συμμετοχή & Συμμετοχή
7 hours
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. RxJS is one of the most comprehensive reactive programing libraries for managing UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams. In this instructor-led, live training, participants will become familiar with RxJS's tools and functions as they apply them to a variety of coding problems associated with interactive-heavy based mobile and web apps. Participants will also learn how to create and deploy a UI heavy web app. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and its usefulness for UI heavy application development.
 • Build UI heavy applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind.
 • Easily and freely create and manage a multitude of UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of programming as they step through the creation of a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use newly gained coding skills to create their own web application
 • Understand software development concepts and technologies
 • Communicate effectively with programmers and engineers
Audience
 • Non-programmers wishing to learn how to program
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Last Updated:

Upcoming JavaScript Courses

Online JavaScript courses, Weekend JavaScript courses, Evening JavaScript training, JavaScript boot camp, JavaScript instructor-led, Weekend JavaScript training, Evening JavaScript courses, JavaScript coaching, JavaScript instructor, JavaScript trainer, JavaScript training courses, JavaScript classes, JavaScript on-site, JavaScript private courses, JavaScript one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions