Behave Training Courses

Behave Training Courses

Τοπική, καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές ζωντανά μαθήματα Διδάσκουν τους συμμετέχοντες πώς να εφαρμόσουν BDD μέσα στην οργάνωσή τους. Η εκπαίδευση Behat είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Behave Course Outlines

CodeNameDurationOverview
behaveBehave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python)7 hoursBehave is an open-source, Python-based BDD framework for writing tests in a natural language style.

BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project.

This instructor-led, live training begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
jbehaveJBehave: BDD with Java7 hoursJBehave is an open-source, Java-based BDD framework for writing tests in a natural language style. BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project.

This training begins with a discussion of BDD and how the JBehave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and JBehave, as well as the necessary practice and toolset to write test cases for real-world software test scenarios.

Audience

- Testers and Developers

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.

Upcoming Behave Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - Πάτρα (Patras) Thu, 2019-04-04 09:301500EUR / 1900EUR
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Fri, 2019-04-05 09:301500EUR / 1900EUR
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-04-17 09:301500EUR / 1900EUR
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-04-25 09:301500EUR / 1900EUR
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Fri, 2019-05-24 09:301500EUR / 1900EUR
Weekend Behave courses, Evening Behave training, Behave boot camp, Behave instructor-led, Weekend Behave training, Evening Behave courses, Behave coaching, Behave instructor, Behave trainer, Behave training courses, Behave classes, Behave on-site, Behave private courses, Behave one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!