Behavior Driven Development (BDD) Training Courses

Behavior Driven Development (BDD) Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές ζωντανά σεμινάρια συμπεριφοράς Driving Development (BDD) καλύπτουν διάφορες εφαρμογές πραγματικού κόσμου για BDD. Τα μαθήματα καλύπτουν τομείς όπως η ανάπτυξη δοκιμών αποδοχής δοκιμών (ATDD), η εξέλιξη της εξέλιξης των δοκιμών (TDD), η αγγούρι και η γλώσσα Gherkin. Η εκπαίδευση BDD είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

BDD (Behavior Driven Development) Subcategories

Behavior Driven Development (BDD) Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.
7 hours
In this instrucor-led, live training in Ελλάδα participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation. By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.
7 hours
Η κατάρτιση έχει σχεδιαστεί τόσο για το προσωπικό πληροφορικής όσο και για το επιχειρησιακό προσωπικό. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει έναν τρόπο να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν συμπεριφορικές δοκιμές για να καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία πιο αξιόπιστου λογισμικού χωρίς την ανάγκη δαπανηρών και προηγμένων εργαλείων.
14 hours
This instructor-led, live workshop in Ελλάδα begins with an introduction to BDD, what it is and how it is used by companies to promote good software design, development and testing. We do this from a non-engineering point-of-view, with an eye on the end-users, their requirements, language, and way of thinking. We also address the communication challenges that business stakeholders are likely to encounter as they work closer with their technical-minded peers. By the end of this training, participants will know how to:
 • Write succinct user stories that capture the usage patterns of real users of the software.
 • Translate their user stories into the behavioral language of BDD (Given, When, Then.)
 • Derive test cases from these stories, for use by engineers to implement and test.
 • Understand the relationship between product requirements, acceptance criteria, and test cases.
 • Demystify the technical jargon that impedes communication and understanding.
 • Install and use great tools for writing BDD feature files.
 • Understand and appreciate what happens once the work is handed to engineers.
 • Play a more active role in the iterative development cycle.
14 hours
Το Robot Framework είναι ένα πλαίσιο αυτοματοποίησης δοκιμών ανοικτού κώδικα για δοκιμή αποδοχής και δοκιμή αποδοχής δοκιμών ( ATDD ). Χρησιμοποιεί λέξεις-κλειδιά για να αφηρηθούν οι λεπτομέρειες μιας δοκιμής, μεταφέροντας την πρόθεση και όχι τα παξιμάδια και τα μπουλόνια. Το κεντρικό πλαίσιο υλοποιείται στην Python και μπορεί να εκτελεστεί σε Jython (JVM) και Iron Python (.NET). Robot Framework αναπτύχθηκε αρχικά από τη Nokia. Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να γράψουν ένα σύνολο δοκιμαστικών περιπτώσεων και μια δοκιμαστική σουίτα, και στη συνέχεια θα εκτελέσουν τις δοκιμές σε μια εφαρμογή επίδειξης. Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Χρησιμοποιήστε προσεγγίσεις δοκιμών με γνώμονα τη λέξη-κλειδί της Robot Framework πλατφόρμας και σύνταξης δεδομένων πίνακα δεδομένων για να γράψετε και να εκτελέσετε δοκιμές.
 • Χρησιμοποιήστε συνεπή σύνταξη για να συνθέσετε νέες λέξεις-κλειδιά από τις υπάρχουσες.
 • Εκτελέστε δοκιμές Behavior Driven Development (BDD) Gherkin Style Behavior Driven Development (BDD) (παρόμοια με το Cucumber ).
 • Δημιουργήστε και ερμηνεύστε την αναφορά και τα αρχεία καταγραφής για να αντιμετωπίσετε αποτυχίες στην εφαρμογή που εξετάσατε.
 • Εκτεταμένες δυνατότητες του Robot Framework χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες τρίτων κατασκευαστών γραμμένες σε Python , Java , Perl , Java script και PHP .
 • Ενσωματώστε το Robot Framework με Selenium για τη δοκιμή εφαρμογών ιστού.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
 • Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
7 hours
Cucumber Electron είναι ένα πλαίσιο για τη γραφή δοκιμών BDD (Behavior Driven Development) σε απλή γλώσσα, με Electron, ένα πλαίσιο για την κατασκευή εφαρμογών desktop χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Web. Προορίζεται για δοκιμές Javascript web εφαρμογών. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να γράφουν και να εκτελούν υποθέσεις δοκιμών BDD στυλ για εφαρμογές node.js χρησιμοποιώντας Cucumber Electron. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Εκτελέστε τις δοκιμές BDD και τον κωδικό εφαρμογής σε μια διαδικασία (χωρίς μεταγραφή) Γράψτε δοκιμές που είναι γρηγορότερες, λιγότερο εύθραυστες και ευκολότερες για απορρίψεις
Δημοσιογράφος
  Οι προγραμματιστές
Η μορφή της πορείας
  Μερικές διαλέξεις, μερικές συζητήσεις, ασκήσεις και σκληρές πρακτικές
7 hours
Αυτό το μονοήμερο μάθημα περπατά τους συμμετέχοντες μέσα από τα βασικά στοιχεία της RSpec , BDD (Behavior Driven Development) και άλλες μεθόδους δοκιμών με πρακτικές ασκήσεις.
14 hours
Η ανάπτυξη με γνώμονα τη συμπεριφορά (BDD) είναι μια Agile methodolgy που στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των προγραμματιστών λογισμικού, της διασφάλισης ποιότητας / των δοκιμαστών, των Business αναλυτών και άλλων εμπλεκομένων σε ένα έργο. Cucumber είναι ένα ανοικτού κώδικα "βασισμένο σε ιστορία" πλαίσιο γραμμένο σε Ruby . Ενεργοποιεί την Behavior Driven Development (BDD) επιτρέποντας τη δημιουργία δοκιμών που είναι κατανοητές από τεχνικούς και μη τεχνικούς ανθρώπους, όπως επιχειρηματίες. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή προπόνηση περπατά τους συμμετέχοντες μέσω περιπτώσεων πραγματικής ζωής για την Behavior Driven Development (BDD) και καταδεικνύει την πρακτική εφαρμογή του Cucumber σε διάφορα σενάρια δοκιμών.
  Μορφή του μαθήματος
  • Το μάθημα περιλαμβάνει μια συζήτηση σχετικά Behavior Driven Development (BDD) και τον τρόπο με τον οποίο το Cucumber μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή δοκιμών BDD σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως δοκιμές εφαρμογών ιστού. Οι συμμετέχοντες θα περπατούν μέσα από τη συγγραφή των δικών τους ιστοριών χρηστών, δοκιμαστικών περιπτώσεων και εκτελέσιμου κώδικα δοκιμής.
  7 hours
  Cucumber is an open-source, BDD framework for writing tests in a natural language style.  BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project. This training begins with a discussion of BDD and how Cucumber is used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Cucumber, as well as the necessary practice and toolset to write their own test cases for real-world software test scenarios.
  Format of the course
  • Heavy emphasis on hands-on practice.
  • Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
  Note
  • This training uses Eclipse and Selenium. If you wish to use a different IDE or test automation framework, please contact us to arrange.
  • If your team is moving from manual testing to automation testing for the first time, please contact us to arrange extending the training to include additional coverage of automation testing.
  7 hours
  το ιρίδιο είναι ένα ανοιχτό εργαλείο δοκιμής ιστού που χτίστηκε γύρω από το αγγούρι και το σελήνιο. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση με γνώμονα την ανάπτυξη συμπεριφοράς (BDD) για τη δοκιμή. σε αυτή την εκπαιδευμένα, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δοκιμάσουν μια σύνθετη εφαρμογή Ιστού χρησιμοποιώντας το ιρίδιο. μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  • Δημιουργία τελικών δοκιμών που προσομοιώνουν τις ενέργειες ενός χρήστη καθώς περιηγούνται σε μια εφαρμογή Web.
  • Αυτοματοποιήστε τον έλεγχο των θεματικών εφαρμογών με πολλαπλά στυλ.
  • Δημιουργία περιπτώσεων δοκιμής που είναι αναγνώσιμες σε μη τεχνικούς ανθρώπους.
  • εκτέλεση δοκιμών σε μια μεγάλη ποικιλία από προγράμματα περιήγησης.
  • χρήση του πακέτου ιριδίου για να διευκολυνθεί η συγγραφή σεναρίου.
  • Μειώστε το κόστος διατήρησης προσαρμοσμένου κώδικα Java και αντικειμένων σελίδας.
  Format του μαθήματος
  • διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
  • πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
  • εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
  επιλογές προσαρμογής μαθήματος
  • για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
  14 hours
  Cucumber.js is a native JavaScript implementation of Cucumber. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD (Behavior Driven Devleopment) style test cases using Cucumber and Javascript. By the end of this training, participants will be able to:
  • Run automated tests written in the human-readable language, Gherkin
  • Use Cucumber based test cases to improve communication and collaboration between technical and non-technical teams
  • Integrate Cucumber.js with other testing frameworks such as Protractor for testing Angular applications
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  7 hours
  Το J Behave είναι ένα πλαίσιο BDD βασισμένο σε Java , ανοιχτού κώδικα, για τη συγγραφή δοκιμασιών σε φυσικό στυλ γλώσσας. Το BDD ή η Ανάπτυξη Συμπεριφοράς, είναι μια ευέλικτη τεχνική ανάπτυξης λογισμικού που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών, QA και μη τεχνικών επιχειρηματιών σε ένα πρόγραμμα λογισμικού. Αυτή η εκπαίδευση αρχίζει με μια συζήτηση για το BDD και πως το πλαίσιο J Behave μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή δοκιμών BDD για εφαρμογές ιστού. Οι συμμετέχοντες έχουν άφθονες ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν με τον εκπαιδευτή και τους συνομηλίκους, ενώ υλοποιούν τις έννοιες και τις τακτικές που έχουν μάθει σε αυτό το πρακτικό εργαστηριακό εργαστηριακό περιβάλλον. Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια σταθερή κατανόηση του BDD και του J Behave , καθώς και την απαραίτητη πρακτική και εργαλειοθήκη για τη σύνταξη δοκιμαστικών περιπτώσεων για τα σενάρια δοκιμών λογισμικού πραγματικού κόσμου. Κοινό
  • Δοκιμαστές και προγραμματιστές
  Μορφή του μαθήματος
  • Μεγάλη έμφαση στην πρακτική άσκηση. Οι περισσότερες από τις έννοιες μαθαίνονται μέσω δειγμάτων, ασκήσεων και πρακτικής ανάπτυξης.
  14 hours
  Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP. By the end of this training, participants will be able to:
  • Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
  • Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
  • Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
  • Extend Behat functionality through its extension system
  • Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.
  Audience
  • Test engineers
  • Developers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  21 hours
  In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders. By the end of this training, participants will be able to:
  • Bind business requirements to .NET code.
  • Apply BDD techniques to build up living documentation for an application.
  • Run SpecFlow from Visual Studio or the command line.
  • Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment.
  • Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit.

  Last Updated:

  Upcoming BDD (Behavior Driven Development) Courses

  Online BDD (Behavior Driven Development) courses, Weekend Behavior Driven Development (BDD) courses, Evening Behavior Driven Development training, Behavior Driven Development boot camp, BDD instructor-led, Weekend BDD (Behavior Driven Development) training, Evening BDD (Behavior Driven Development) courses, BDD coaching, BDD (Behavior Driven Development) instructor, Behavior Driven Development (BDD) trainer, Behavior Driven Development training courses, Behavior Driven Development (BDD) classes, BDD (Behavior Driven Development) on-site, BDD private courses, BDD (Behavior Driven Development) one on one training

  Course Discounts

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

  As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

  • delivering training and consultancy Worldwide
  • preparing training materials
  • creating new courses outlines
  • delivering consultancy
  • quality management

  At the moment we are focusing on the following areas:

  • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
  • SOA, BPM, BPMN
  • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
  • R, Python
  • Mobile Development (iOS, Android)
  • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
  • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

  To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

  Apply now!

  This site in other countries/regions