CATIA Training Courses

CATIA Training Courses

Τοπική, εκπαιδευτής-LED ζωντανά CATIA εκπαιδευτικά μαθήματα δείχνουν μέσα από διαδραστική hands-on πρακτική πώς να αναπτύξουν και να σχεδιάσουν 2D και 3D μοντέλα με CATIA.

η κατάρτισηCATIA είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή κατάρτιση» ή «μακρινή ζωντανή κατάρτιση». Επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο για τις εγκαταστάσεις των πελατών σε Ελλάδαή σε NobleProg κέντρα εταιρικής κατάρτισης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας αλληλεπιδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

NobleProg--ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης σας

Machine Translated

CATIA Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web designers who wish to use CATIA to develop and design 2D and 3D models.

By the end of this training, participants will be able to:

- Support multiple stages of product development including design, manufacturing, and engineering.
- Facilitate the design of various systems, such as fluid systems.
- Apply CATIA to a wide variety of industries and industrial equipment.

Upcoming CATIA Courses

Online CATIA courses, Weekend CATIA courses, Evening CATIA training, CATIA boot camp, CATIA instructor-led, Weekend CATIA training, Evening CATIA courses, CATIA coaching, CATIA instructor, CATIA trainer, CATIA training courses, CATIA classes, CATIA on-site, CATIA private courses, CATIA one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions