CAD Training Courses

CAD Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα CAD (Computer-Aided Design) με καθοδηγητή από το δάσκαλο καταδεικνύει μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσει το CAD στο σχεδιασμό. Η εκπαίδευση CAD είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

CAD (Computer-Aided Design) Subcategories

CAD Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
FreeCAD is an open-source, customizable, multi-platform, scriptable and extensible parametric 3D modeler for designing real-life objects.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to model an object for later construction or 3D printing.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use FreeCad's tools and workflows to replace commercial CAD or BIM modeling software
- Write to many formats such as STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE, etc.
- Use Python to extend FreeCAD's functionality
- Automate FreeCad, build modules and embed FreeCAD into an existing application

Audience

- Designers
- Developers
- Mechanical engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
Cortona3D is publication software for generating web-based 3D/2D documentation from existing CAD and BOM data.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and operate the various Cortona3D components as they create enhanced technical documentation for a sample project.

By the end of this training, participants will be able to use Cortona3D to publish various types of 3D-animated materials, including catalogs, documentation and training resources.

Audience

- Engineers
- Designers
- Technical publication professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
PCB (Printed Circuit Board) Circuit Design refers to the process of designing, etching, and printing circuits on a signal boards layout. EAGLE is a freely available desktop application for designing PCBs.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Eagle software to create PCB circuit boards. The course starts by examining a set of existing schematics, then drawing out an original circuit in Eagle. The training steps through process for designing the circuit board and discusses the process for manufacturing the boards (the course does not include the physical manufacturing of the boards).

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Printed Circuit Board (PCB) from any schematic
- Create schematics and design circuit boards using Eagle
- Export the industry-standard files for constructing the circuit board

Audience

- Engineers
- Technicians

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
PCB (Printed Circuit Board) Circuit Design refers to the process of designing, etching, and printing circuits on a signal boards layout. Altium Designer is a freely available desktop application for designing PCBs.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Altium software to create PCB circuit boards. The course starts by examining a set of existing schematics, then drawing out an original circuit in Altium. The training steps through process for designing and manufacturing the circuit board.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Printed Circuit Board (PCB) from any schematic
- Create schematics and design circuit boards using Altium
- Print and etch a physical circuit board
- Export the industry-standard files for sending to a large-scale manufacturer

Audience

- Engineers
- Technicians

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web designers who wish to create precise 2D models using AutoCAD.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and update AutoCAD drawings, plans, and layouts.
- Manage various style dimensions for advanced styling.
- Master the Cartesian coordinate system to create meaningful and dynamic input.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web designers who wish to create 3D and/or 2D models with Autodesk Revit.

By the end of this training, participants will be able to:

- Add datum elements, such as levels and grids for advanced modeling.
- Create models ready for analysis and design.
- Import CAD files and link Revit files.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at architects who wish to create 3D models for architectural designs using SketchUp.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use SketchUp to create 3D models of buildings, landscapes, scenes, furniture, etc.
- Apply different types of materials to the interior and exterior of a 3D structure.
- Geolocate a modeled structure for mapping realistic elements, such as shadows.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web designers who wish to use CATIA to develop and design 2D and 3D models.

By the end of this training, participants will be able to:

- Support multiple stages of product development including design, manufacturing, and engineering.
- Facilitate the design of various systems, such as fluid systems.
- Apply CATIA to a wide variety of industries and industrial equipment.

Upcoming CAD (Computer-Aided Design) Courses

Online CAD (Computer-Aided Design) courses, Weekend CAD courses, Evening Computer-Aided Design (CAD) training, Computer-Aided Design (CAD) boot camp, Computer-Aided Design instructor-led, Weekend CAD (Computer-Aided Design) training, Evening CAD (Computer-Aided Design) courses, Computer-Aided Design coaching, CAD (Computer-Aided Design) instructor, CAD trainer, Computer-Aided Design (CAD) training courses, CAD classes, CAD (Computer-Aided Design) on-site, Computer-Aided Design private courses, CAD (Computer-Aided Design) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions