Cucumber Training Courses

Cucumber Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από δάσκαλο ζωντανά προγράμματα κατάρτισης αγγουριού αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής πρακτικής πώς το αγγούρι χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή δοκιμών BDD για εφαρμογές ιστού. Η κατάρτιση αγγουριού είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Cucumber Subcategories

Cucumber Course Outlines

CodeNameDurationOverview
cucumberCucumber: Implementing Behavior Driven Development (BDD) with Cucumber14 hoursBehaviour-Driven Development (BDD) is an Agile methodolgy aimed at improving the communication and collaboration among Software Developers, Quality Assurance / Testers, Business Analysts, and other parties involved in a project. Cucumber is an open-source "story-based" framework written in Ruby. It enables Behavior Driven Development (BDD) by allowing for the creation of tests that are understandable by technical as well as non-technical people such as business stakeholders.

This instructor-led, live training walks participants through real-life cases for Behavior Driven Development (BDD) and demonstrates hands-on how to implement Cucumber in various test scenarios.

Format of the course

- The course includes a discussion of Behavior Driven Development (BDD) and how Cucumber can be used to carry out BDD testing in various contexts such as web application testing. Participants will be walked through the writing of their own user stories, test cases and executable test code.
cucumberjavaCucumber: Implementing BDD with Java7 hoursCucumber is an open-source, BDD framework for writing tests in a natural language style. BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project.

This training begins with a discussion of BDD and how Cucumber is used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Cucumber, as well as the necessary practice and toolset to write their own test cases for real-world software test scenarios.

Audience

- Testers and Developers

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.

Note

- This training uses Eclipse and Selenium. If you wish to use a different IDE or test automation framework, please contact us to arrange.
- If your team is moving from manual testing to automation testing for the first time, please contact us to arrange extending the training to include additional coverage of automation testing.
specflowSpecFlow: Implementing BDD for .NET21 hoursSpecFlow is the official Cucumber implementation for .NET. It allows testers to define, manage and automatically execute human-readable acceptance tests in .NET projects. SpecFlow uses the official Gherkin parser and supports the .NET framework, Xamarin and Mono.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders.

By the end of this training, participants will be able to:

- Bind business requirements to .NET code
- Apply BDD techniques to build up living documentation for an application
- Run SpecFlow from Visual Studio or the command line
- Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment
- Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.
iridiumIridium: Cucumber and Selenium Based Testing7 hoursIridium is an open-source web testing tool built around Cucumber and Selenium. It uses a Behavior Driven Development (BDD) approach to testing.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to test a complex web application using Iridium.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create end-to-end tests that simulate the actions of a user as they navigate a web application
- Automate the testing of themed applications with multiple styles
- Create test cases that are readable to non-technical people
- Execute tests in a wide variety of browsers
- Use the Iridium Snippets package for Atom to facilitate test script writing
- Reduce the costs of maintaining custom Java code and page objects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
cucumberjsCucumber.js: Behavior Driven Development (BDD) with Javascript14 hoursCucumber.js is a native JavaScript implementation of Cucumber.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD (Behavior Driven Devleopment) style test cases using Cucumber and Javascript.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run automated tests written in the human-readable language, Gherkin
- Use Cucumber based test cases to improve communication and collaboration between technical and non-technical teams
- Integrate Cucumber.js with other testing frameworks such as Protractor for testing Angular applications

Audience

- Software test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
cucumberelectronCucumber Electron: Implementing BDD without Selenium7 hoursCucumber Electron is a framework for writing BDD (Behavior Driven Development) tests in plain language, with Electron, a framework for building desktop apps using Web technologies. It is intended for testing Javascript web applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases for node.js applications using Cucumber Electron.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run BDD tests and application code in a single process (no transpiling)
- Write tests that are faster, less brittle and easier to debug

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Cucumber Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Cucumber: Implementing Behavior Driven Development (BDD) with Cucumber - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-04-03 09:303000EUR / 3600EUR
Cucumber: Implementing Behavior Driven Development (BDD) with Cucumber - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-04-03 09:303000EUR / 3600EUR
Cucumber: Implementing Behavior Driven Development (BDD) with Cucumber - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-04-09 09:303000EUR / 3600EUR
Cucumber: Implementing Behavior Driven Development (BDD) with Cucumber - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-04-11 09:303000EUR / 3600EUR
Cucumber: Implementing Behavior Driven Development (BDD) with Cucumber - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Thu, 2019-05-23 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Cucumber courses, Evening Cucumber training, Cucumber boot camp, Cucumber instructor-led, Weekend Cucumber training, Evening Cucumber courses, Cucumber coaching, Cucumber instructor, Cucumber trainer, Cucumber training courses, Cucumber classes, Cucumber on-site, Cucumber private courses, Cucumber one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!