DMN Training Courses

DMN Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης DMN (Decision Model and Notation) με καθοδήγηση τοπικών εκπαιδευτών, που καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τις προηγμένες έννοιες του DMN (Decision Model and Notation). Η εκπαίδευση DMN (Model Decision and Notation) είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

DMN Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
28 hours
Overview
BPMN (Business Process Model and Notation) and DMN (Decision Model and Notation) are two OMG (Object Management Group) standards for process modeling and decision making. This training provides an introduction to these standards and how they should be used.
28 hours
Overview
Business Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) and Case Management Model and Notation (CMMN) are three Object Management Group (OMG) standards for processes, decisions, and case modelling. This course provides an introduction to all of them and informs when should we use which.
14 hours
Overview
This course teaches how to design and execute decisions in rules with OMG DMN (Decision Model and Notation) standard.

Upcoming DMN Courses

Weekend DMN courses, Evening DMN training, DMN boot camp, DMN instructor-led, Weekend DMN training, Evening DMN courses, DMN coaching, DMN instructor, DMN trainer, DMN training courses, DMN classes, DMN on-site, DMN private courses, DMN one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!