BPM Training Courses

BPM Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα BPM (Business Process Management) υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών, επιδεικνύουν μέσω πρακτικής πρακτικής πώς να κατανοήσετε, να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε το BPM σε έναν οργανισμό. Τα μαθήματά μας BPM περιλαμβάνουν θεωρία, συζητήσεις περιπτωσιολογικών μελετών και πρακτική εφαρμογή των εννοιών που μαθαίνονται σε ένα ζωντανό εργαστηριακό περιβάλλον, όλα με στόχο να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αυξήσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των οργανισμών τους. Η εκπαίδευση BPM είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

BPM (Business Process Management) Subcategories

BPM Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects. It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns. It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer. This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
14 hours
Audience: Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes. Course Goals:
 • How to increase productivity and effectiveness
 • How to increase business process compliance and governance
 • How to make a business process more agile and enable it for a change
 • How to increase ability to scale best practices across a changing organization
 • How to improve communication, cooperation, coordination between teams
 • How to improve visibility of process pipeline
 • How to make operational forecasts more accurate
 • How to increase process throughput
 • How to minimize cost of inputs by leading the process actors through the process, and reduce high quality, expensive staff
 • How to make new hire ramp-up faster, by making new hires following the business process documentation
28 hours
OCEB2 Content Developer NobleProg has official OMG OCEB 2 Content Developer status, which means that our course outlines and training materials were developed by the same experts who prepared questions for OCEB 2 exams. This course prepares you for the OMG Certified Expert in BPM (OCEB v2) Fundamental Examination. After this course you can practise using our testing engine on over 200 sample questions.
21 hours
This course will give you a broad overview of all the major BPEL initiatives in the current market. You will have an insight into the possibilities of this exciting technology. By the end of the course you should be able to:
 • Understand the key concepts of the BPEL 1.1 specification
 • Be able to Learn the syntax and semantics of BPEL
 • Understanding the relationship between BPEL and WSDL
 • Gaining experience using BPEL by building a complex application
 • Understanding which BPEL constructs are most appropriate
 • Learn the best practices for developing using BizTalk or Oracle JDeveloper
21 hours
The course will cover how to:
 • Select, organise and implement a business re-engineering project
 • Achieve competitive advantage by capitalising on technology and the use of UML tools
 • Maximise customer satisfaction by matching process design to customer needs
 • Identify typical symptoms of business process dysfunction
 • Redesign workflow and structure successfully within the business
 • Ensure the best practice through the application of business patterns
35 hours
Είναι ένα μάθημα που τοποθετείται στο κέντρο της διοίκησης και της Πληροφορικής, ενσωματώνοντας εργαλεία και τεχνικές σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου και ανάλυσης επιχειρησιακών Business διαδικασιών. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει άτομα, οργανισμούς και εφαρμογές λογισμικού.
Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει πρακτικές αναθέσεις, οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν σε θέματα κατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων και αυτά θα συνοδεύονται από πρακτικές ασκήσεις. Τι θα μάθετε;
1. Τα βασικά του BPM
2. Στρατηγικές υλοποίησης του BPM
3. Μοντελοποίηση, ανάλυση και σχεδιασμός διαδικασιών
4. Go Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρηματικών στρατηγικών
5. Μοντελοποίηση μιας διαδικασίας με BPM N
6. Business κανόνες
21 hours
Αυτή η εκπαίδευση BPM θα σας διδάξει πώς να αυτοματοποιήσετε και να διαχειριστείτε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ροών εργασίας. Θα εξετάσουμε τα βήματα αυτοματοποίησης μέσα σε μια τυπική διαδικασία στην οποία τα στοιχεία εργασίας μεταβιβάζονται από έναν συμμετέχοντα σε άλλο για δράση, σύμφωνα με ένα σύνολο επιχειρηματικών κανόνων. Θα λάβετε από πρώτο χέρι οδηγίες σχετικά με τις αυτοματοποιημένες βέλτιστες πρακτικές παρακολούθησης, καθώς και συμβουλές και κόλπα για αποτελεσματικές πρακτικές διακυβέρνησης. Κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είστε σε θέση:
 • Κατανοήστε τους βασικούς όρους και έννοιες της BPM
 • Χρησιμοποιήστε μείζονες μεθοδολογίες και τεχνικές για την εφαρμογή της BPM
 • Ορίστε τις διάφορες τεχνολογίες που υποστηρίζουν το BPM
 • Μάθετε να διακρίνετε μεταξύ των απαιτήσεων διαδικασιών και κανόνων
 • Χάρτης γραπτές επιχειρηματικές περιπτώσεις σε περιοχές διαδικασίας και σύνολα κανόνων
 • Κατανοήστε τις διαφοροποιήσεις στις στρατηγικές μεταξύ των προσεγγίσεων που βασίζονται σε κανόνες και στις διαδικασίες που βασίζονται σε διαδικασίες
 • Ανάπτυξη επιχειρησιακών πληροφοριών από την περιγραφή της διαδικασίας και τα σύνολα κανόνων
21 hours
This course focuses on holistic, structured approaced to finding bottle necks and optimizing business processes. It is a practical workshop where participants will be given examples and later will need to solve similar cases during team exercises.
 • Using the company experience in process management in other banks / sectors to illustrate the presentation  
 • Introducing the participants to the different process methodologies (Lean, SIX Sigma) but not full of theory about those methodologies (aim of this training is not to pass the Lean or Six Sigma certifications but to get an awareness of different methodologies to see how we can use part of it in our daily activity)
 • The presentation should be oriented mostly on business issues (and not pure IT processes)
56 hours
Δημοσιογράφος
  Αρχιτέκτονες συστήματος
Σε αυτή την προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν:
  Πώς να αναπτύξετε επιχειρηματικές εφαρμογές στην πλατφόρμα Pega. Η αρχιτεκτονική της Pega βασίζεται σε κανόνες για τη δημιουργία ροών διαδικασιών, οθόνων UI, αυτοματοποιημένων αποφάσεων και ιδιοτήτων. Πώς να διαμορφώσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες του πραγματικού κόσμου. Πώς να βελτιώσετε το σχεδιασμό της επιχειρηματικής εφαρμογής. Πώς να ρυθμίσετε την συμπεριφορά υποθέσεων και υποθέσεων επεξεργασίας. Πώς να αυτοματοποιήσετε τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια μιας αίτησης Πώς να διαχειριστείτε τα δεδομένα αναφοράς για να επιτρέψετε στις εφαρμογές να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες.
70 hours
  · Δημοσιογράφος
  Πιστοποιημένος αρχιτέκτονας συστήματος
Σε αυτή την εκπαίδευση με επικεφαλής εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να:
  Σχεδιασμός και εφαρμογή επαναχρησιμοποιήσιμων στοιχείων εφαρμογής Δημιουργία και επέκταση εφαρμογών Pega Διαχείριση κανόνων, σειρών κανόνων και αξιοποίηση της δομής της κλάσης επιχειρήσεων (ECS) για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των κανόνων μεταξύ των τύπων περιπτώσεων και των εφαρμογών Προσαρμογή ρόλων, ομάδες πρόσβασης, προνόμια Διαχείριση της πρόσβασης στα δεδομένα μέσα σε μια αίτηση Δημιουργήστε μάγους για να ρυθμίσετε μια σειρά αποστολών Εφαρμογές σχεδιασμού για κινητές και άλλες συσκευές Διαχείριση ρυθμίσεων ενσωμάτωσης Ενσωματώστε τη λήψη αποφάσεων Next-Best-Action στις εφαρμογές
7 hours
Signavio Process Manager είναι μια εφαρμογή για τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Οι δυνατότητες συνεργασίας της επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να μοιράζονται και να σχολιάζουν τα μοντέλα και τα διαγράμματα της διαδικασίας. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται επιχειρηματικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας το Signavio. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Χρησιμοποιήστε drag-and-drop για να δημιουργήσετε συνεπείς, αναγνωρίσιμα μοντέλα που χαρτογραφούν τις δραστηριότητες μιας οργάνωσης. Συνεργατική τεκμηρίωση, βελτιστοποίηση και προσομοίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών Χρησιμοποιήστε το Signavio για να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τη διαδικασία Χρησιμοποιήστε το Signavio για να βελτιστοποιήσετε τις επιχειρηματικές επιδόσεις
Δημοσιογράφος
  Σχεδιαστές διαδικασιών Αναλυτής διαδικασιών Τα άτομα που είναι υπεύθυνα ή ενδιαφέρονται για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εντός της οργάνωσής τους
Η μορφή της πορείας
  Μερικές διαλέξεις, μερικές συζητήσεις, ασκήσεις και σκληρές πρακτικές
28 hours
Audience: Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.
21 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure RPA Express.
 • Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express.
 • Use RPA Express to map out a business flow.
 • Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal.
 • Plan a process automation strategy.
21 hours
Οι στόχοι αυτής της εκπαίδευσης είναι:
  Η παρουσίαση της συμβολής του γνωστικού αντικειμένου BPM σε οργανισμούς – εταιρείες και διοικήσεις – στην εφαρμογή της προσέγγισης και των διαδικασιών που σχετίζονται με τη ρύθμιση GDPR. Η παρουσίαση των διαφόρων σταδίων για την επιτυχή εφαρμογή των διαδικασιών GDPR, όσον αφορά τον έλεγχο, τη μοντελοποίηση και τη σύνδεση σε ορισμένες περιπτώσεις με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
14 hours
Objective: This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
14 hours
Κοινό: Οι εκπρόσωποι που ενδιαφέρονται για τη Μοντελοποίηση Διαδικασιών θα επωφεληθούν από την παρακολούθηση αυτού του κύκλου μαθημάτων κατάρτισης για τη μοντελοποίηση των επαγγελματικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων:
 • Αναλυτές Business και διαδικασιών
 • Σχεδιαστές διαδικασίας και υλοποιητές
 • Διευθυντές προγραμμάτων και προγραμμάτων
 • Όποιος ασχολείται με την αλλαγή των επιχειρήσεων και τον μετασχηματισμό.
21 hours
Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για όσους είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες μοντελοποίησης στο BPM N 2.0. Εστιάζεται σε πρακτικές πτυχές όλων των προδιαγραφών του BPM N 2.0 καθώς και σε εφαρμογές κοινών σχεδίων. Πρόκειται για μια σειρά από σύντομες διαλέξεις ακολουθούμενες από ασκήσεις: οι αντιπρόσωποι θα έχουν ένα πρόβλημα που περιγράφεται στα Αγγλικά και θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σωστό διάγραμμα για κάθε πρόβλημα. Στη συνέχεια, τα διαγράμματα θα συζητηθούν και θα αξιολογηθούν από την ομάδα και τον εκπαιδευτή. Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στην κατανόηση των διαγραμμάτων BPM N αλλά καλύπτει επίσης το βασικό τμήμα του τμήματος εκτέλεσης του BPM N.
28 hours
Business Μοντέλο Διαδικασιών και Συμβολισμοί ( BPM Ν), την απόφαση μοντέλο και Συμβολισμοί ( DMN ) και απόφαση του Management μοντέλου και Συμβολισμοί ( CMMN ) είναι τρεις Αντικείμενο Management του Ομίλου ( OMG πρότυπα) για τις διαδικασίες, τις αποφάσεις και την περίπτωση μοντελοποίησης. Αυτό το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή σε όλους τους και ενημερώνει πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ποια.
28 hours
BPM Ν ( Business Process Model και Συμβολισμός) και DMN (απόφαση μοντέλο και Συμβολισμός) είναι δύο
Πρότυπα Management αντικειμένων ( OMG ) για τη μοντελοποίηση διαδικασιών και τη λήψη αποφάσεων. Αυτή η εκπαίδευση παρέχει μια εισαγωγή σε αυτά τα πρότυπα και πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
21 hours
Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για τους ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν BPMN 2.0 εκτενώς στα έργα τους.Είναι επικεντρωμένη στις πρακτικές πτυχές όλων των BPMN 2.0 προδιαγραφών, καθώς και την εφαρμογή κοινών προτύπων. Αυτό το μάθημα δεν καλύπτει την εκτέλεση του τμήματος BPMN, επικεντρώνεται στις πτυχές της ανάλυσης και του σχεδιασμού των διαδικασιών του BPMN 2.0. Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές χρησιμοποιώντας το Camunda Modeler. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
35 hours
This course is created for people who have no previous experience in probability and statistics.
21 hours
IBM ODM (a.k.a. WebSphere Operational Decision Manager) is a Business Rule Management System (BRMS). It consists of a central repository and automation engine that allow for the creation, management, testing and governance of business rules and events. Rules and events are stored in the central repository where they can be accessed and modified by individuals and software without the need to rebuild any software. In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, manage and execute business rules as well as how to deploy and manage an instance of IBM ODM Decision Management in a live environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Manage ODM components, including IBM Decision Center and IBM Decision Server
 • Manage and execute business rules and events
 • Reduce the testing cycle by enabling other software applications to detect and pick up changes to rules
 • Combine decision making and change detection tools to facilitate adaptation, auditing, tracing and testing
 • Separate business rules from business applications for greater flexibility
 • Build easy-to-maintain business rule client applications
 • Use Event Designer to build business event projects
 • Deploy and test business event applications
 • Build a customized dashboard for monitoring business events
 • Enable collaboration among architects, developers and administrators for developing and maintaining decision services
 • Enable business analysts, policy managers and rule authors develop and maintain an application's decision logic
Audience
 • Developers
 • Project managers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Smart Contracts are used to encode and encapsulate the rules for automatically initiating and processing transactions on the Blockchain. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use IBM Operational Decision Manager (ODM) with Hyperledger Composer to implement the business logic of a Smart Contract using business rules. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use ODM's rule engine together with Blockchain to "unbury" rules from the codebase of a Blockchain application
 • Set up a system to allow specialist such as accountants, auditors, lawyers, and analysts to define the rules of exchange for themselves
 • Use Decision Center as a platform to collaboratively govern rules
 • Use ODM's rule engine to update, test and deploy rules without touching the code of the Smart Contract
 • Deploy the IBM ODM Rule Execution Server
 • Integrate IBM ODM with Hyperledger Composer running on Hyperledger Fabric
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες επιχειρήσεων, αναλυτές επιχειρήσεων και συστημάτων και διαχειριστές συστημάτων που θέλουν να εφαρμόσουν επιχειρηματικούς κανόνες στη λύση τους. Με το Drools , μπορείτε να γράψετε τους επιχειρηματικούς σας κανόνες χρησιμοποιώντας σχεδόν φυσική γλώσσα, μειώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ των επιχειρήσεων και της πληροφορικής.
21 hours
Αυτό το μάθημα 3 ημερών αποσκοπεί στην εισαγωγή Drools 6 σε προγραμματιστές. Αυτό το μάθημα δεν καλύπτει την ενσωμάτωση, τις επιδόσεις ή άλλα περίπλοκα θέματα.
21 hours
Αυτό το μάθημα έχει προετοιμαστεί για άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση εταιρικών γνώσεων περιουσιακών στοιχείων (κανόνων, διαδικασιών) όπως διαχειριστές συστημάτων, ολοκληρωτές συστημάτων, διαχειριστές εφαρμογών διακομιστή κλπ ... Χρησιμοποιούμε την πιο πρόσφατη σταθερή κοινότητα της Drools για να τρέξει αυτό το μάθημα, αλλά οι παλαιότερες εκδόσεις είναι επίσης δυνατές αν συμφωνηθείτε πριν από την κράτηση.
21 hours
Αυτό το μάθημα χρησιμοποιεί μια πρακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία του OptaPlanner . Παρέχει στους συμμετέχοντες τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών αυτού του εργαλείου.
21 hours
Αυτό το μάθημα διάρκειας 3 ημερών αποσκοπεί στην εισαγωγή Drools 6 στους Αναλυτές Business είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη δοκιμών και κανόνων. Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στη δημιουργία μίας καθαρά λογικής. Οι αναλυτές μετά από αυτό το μάθημα μπορούν να γράψουν δοκιμές και λογική, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να ενσωματωθούν περαιτέρω από προγραμματιστές με επιχειρηματικές εφαρμογές.
21 hours
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to Business Analysts responsible for writing tests and rules. This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 hours
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.

Last Updated:

Online BPM (Business Process Management) courses, Weekend BPM courses, Evening Business Process Management (BPM) training, Business Process Management (BPM) boot camp, Business Process Management instructor-led, Weekend BPM (Business Process Management) training, Evening BPM (Business Process Management) courses, Business Process Management coaching, BPM (Business Process Management) instructor, BPM trainer, Business Process Management (BPM) training courses, BPM classes, BPM (Business Process Management) on-site, Business Process Management private courses, BPM (Business Process Management) one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions