Embedded Linux Training Courses

Embedded Linux Training Courses

Τοπικά, με καθοδηγούμενους από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Live Embedded Linux παρουσιάζουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του Ενσωματωμένου Linux. Η εκπαίδευση Embedded Linux είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Embedded Linux Subcategories

Embedded Linux Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This is a two day course covering all basic principles of building Embedded linux Systems, around 60% of the entire course time is practical hands-on implementation for real world application using the same standards and tools used in industry
14 hours
Overview
A two day course consisting of around 60% hands-on labs focusing on Embedded Linux kernel internals, architecture, development and investigating how to write and integrate several types of device drivers.

Who should attend?

Engineers interested in Linux kernel development on Embedded systems and plateforms.
14 hours
Overview
In this training, participants will learn how to build their own embedded Linux for the Raspberry Pi.
140 hours
Overview
An embedded system is a computer system with a dedicated function within a larger mechanical or electrical system, often with real-time computing constraints.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα participants will learn step-by-step how to build an embedded Linux system from the ground up. From building a minimalistic kernel to configuring the bootup and initialization processes, participants will learn the tools, techniques and mindset needed to deploy a fully functional embedded Linux system.

For remote trainings, QEMU will be used to emulate the hardware. Other platforms, including real hardware devices, can be considered on a case by case basis.
35 hours
Overview
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at engineers who wish to implement NetApp ONTAP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and administer ONTAP 9.3 Cluster (3 days).
- Safeguard data through Data Protection technologies (2 days).
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use TensorFlow Lite to deploy deep learning models on embedded devices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Tensorflow Lite on an embedded device.
- Understand the concepts and components underlying TensorFlow Lite.
- Convert existing models to TensorFlow Lite format for execution on embedded devices.
- Work within the limitations of small devices and TensorFlow Lite, while learning how to expand the scope of operations that can be run.
- Deploy a deep learning model on an embedded device running Linux.
28 hours
Overview
Description

This four day training combines theory with hands-on exercises in order to introduce the Yocto Project.
It answers frequently asked questions like:

- Is it really necessary to use another version of the toolchain/libraries/packages for each and every GNU/Linux project and an top of that to follow a different work-flow?
- Can you ensure that the development environment is identical for all developers/suppliers and that you can still produce identical builds like today in 10+ years from now?
- Can the YP help find out under what software licenses the packages you use are licensed?

Hands-on sessions are performed on target hardware (e.g. Beagle Bone Black Rev. C - http://beagleboard.org/BLACK). After the training you will be able to download a docker image with Ubuntu 14.x and all dependencies pre-installed plus the examples in order to work with the course material in your own labs. Please note that this is not an introductory course to Embedded GNU/Linux. You should already know how Embedded GNU/Linux works and how to configure/build the GNU/Linux kernel and kernel drivers.

Who should attend?

You already use GNU/Linux for your projects and have probably heard about the Yocto Project, but did not dare to have a closer look into it, or had difficulties using it. You don’t know whether and how your daily work-flow can be accommodated in the YP and generally find the YP rather complicated. Why do we need all this since up to know everything was (supposedly) much easier? After the training you should be able to decide whether you need the YP or not. The workshop is aimed at software-, development-, system engineers, testers, administrators, engineers and other parties interested in the YP, with a solid knowledge of Embedded GNU/Linux.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to create a build system for embedded Linux based on Yocto Project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts behind a Yocto Project build system, including recipes, metadata, and layers.
- Build a Linux image and run it under emulation.
- Save time and energy building embedded Linux systems.
7 hours
Overview
Shadowsocks is an open-source, secure socks5 proxy.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure an internet connection through a Shadowsocks proxy.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Shadowsocks on any of a number of supported platforms, including Windows, Linux, Mac, Android, iOS, and OpenWrt.
- Deploy Shadosocks with package manager systems, such as pip, aur, freshports and others.
- Run Shadowsocks on mobile devices and wireless networks.
- Understand how Shadowsocks encrypts messages and ensures integrity and authenticity.
- Optimize a Shadowsocks server

Audience

- Network engineers
- System Administrators
- Computer technicians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
The LEDE Project (Linux Embedded Development Environment) is a Linux operating system based on OpenWrt. It is a complete replacement for the vendor-supplied firmware of a wide range of wireless routers and non-network devices.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up a LEDE based wireless router.

Audience

- Network administrators and technicians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hours
Overview
Buildroot is an open-source project that contains scripts that produce a cross-compilation toolchain, a customizable root filesystem image, and a Linux kernel for embedded devices. During this practical course, participants will learn how to use it:

- How to select software that goes into the root filesystem.
- How to add new packages and modify existing ones.
- How to add support for new embedded boards.

During the course, bootable filesystem images will be produced. Remote courses are delivered using the [QEMU](/cc/qemukvm) emulator, while in the classroom it is possible to use either QEMU or real embedded boards of the trainer's choice.

Other projects with similar goals include the [Yocto project](/cc/yoctoproject) and OpenWRT. Please use [these](https://bootlin.com/pub/conferences/2016/elc/belloni-petazzoni-buildroot-oe/belloni-petazzoni-buildroot-oe.pdf) [presentations](https://elinux.org/images/0/0a/Embedded_Linux_Build_Systems.pdf) to determine which one is the right choice for your needs.

Upcoming Embedded Linux Courses

Online Embedded Linux courses, Weekend Embedded Linux courses, Evening Embedded Linux training, Embedded Linux boot camp, Embedded Linux instructor-led, Weekend Embedded Linux training, Evening Embedded Linux courses, Embedded Linux coaching, Embedded Linux instructor, Embedded Linux trainer, Embedded Linux training courses, Embedded Linux classes, Embedded Linux on-site, Embedded Linux private courses, Embedded Linux one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions