Flutter Training Courses

Flutter Training Courses

Τοπικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με επίκεντρο τον εκπαιδευτή Flutter δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να χρησιμοποιήσουν το Flutter για την ταχεία ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά που λειτουργεί τόσο σε iOS όσο και σε συσκευές Android. Η εκπαίδευση με πτερυγισμό διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Flutter Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to use Flutter to rapidly develop a mobile app that runs on both iOS and Android devices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Quickly install the framework, IDE and other tooling to start developing.
- Understand and use Google's Dart language to quickly prototype a mobile app.
- Test and deploy mobile apps that run on both iOS and Android using a single code base.
- Customize the app using a rich set of widgets, layouts and animations.
35 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Flutter to create and build high-quality mobile apps for Android, iOS, and other platforms from a common codebase.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start creating Flutter apps.
- Use Dart programming language to develop the code for building the apps.
- Use Flutter widgets to design and create aesthetically pleasing and easy-to-use UI.
- Deploy and test apps on different platforms (mobile, desktop, web, etc.).
14 hours
Overview
This instructor-led, live training Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Flutter to create cross-platform applications .

By the end of this training, participants will be able to:

- Migrate applications from Java to Flutter.
- Integrate Firebase backend services such as database, authentication, and storage.
- Create animations and advanced UI features for an app.

Upcoming Flutter Courses

Online Flutter courses, Weekend Flutter courses, Evening Flutter training, Flutter boot camp, Flutter instructor-led, Weekend Flutter training, Evening Flutter courses, Flutter coaching, Flutter instructor, Flutter trainer, Flutter training courses, Flutter classes, Flutter on-site, Flutter private courses, Flutter one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions