Gradle Training Courses

Gradle Training Courses

Τοπική, εκπαιδευτής-LED ζωντανά Gradle εκπαιδευτικά μαθήματα δείχνουν μέσα από διαδραστική hands-on πρακτική πώς να οικοδομήσουμε, δοκιμή, και να αναπτύξετε Java εφαρμογές με Gradle.

η κατάρτισηGradle είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή κατάρτιση» ή «μακρινή ζωντανή κατάρτιση». Επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο για τις εγκαταστάσεις των πελατών σε Ελλάδαή σε NobleProg κέντρα εταιρικής κατάρτισης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας αλληλεπιδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

NobleProg--ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης σας

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Gradle Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Gradle είναι ένα σύστημα αυτοματισμού που βασίζεται σε Apache μυρμήγκι και Apache Maven για τη δήλωση του τομέα-συγκεκριμένες γλωσσικές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιώντας Gradle, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν Java εφαρμογές. Αυτό εκπαιδευτής-LED, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένες) απευθύνεται σε προγραμματιστές Java που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Gradle για την αυτοματοποίηση της Java διαδικασία ανάπτυξης ιστοσελίδων. Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • Δημιουργήστε μια Java εφαρμογή με Gradle.
 • Διαχειριστείτε τις εξαρτήσεις σε μια εφαρμογή Java.
 • Χρησιμοποιήστε Gradle στο σύννεφο.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
 • Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον Live-Lab.
Επιλογές προσαρμογής μαθήματος
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.

Last Updated:

Upcoming Gradle Courses

Online Gradle courses, Weekend Gradle courses, Evening Gradle training, Gradle boot camp, Gradle instructor-led, Weekend Gradle training, Evening Gradle courses, Gradle coaching, Gradle instructor, Gradle trainer, Gradle training courses, Gradle classes, Gradle on-site, Gradle private courses, Gradle one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions