Groovy Training Courses

Groovy Training Courses

Οι τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων Groovy (Apache Groovy), που διοργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτικούς, δείχνουν στους συμμετέχοντες πώς να προγραμματίζουν στο Groovy μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης. Η εκπαίδευση Groovy διατίθεται ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Groovy Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Apache Groovy is a JVM (Java Virtual Machine) dynamic programming language. Some of its features include scripting capabilities, Domain-Specific Language authoring, runtime and compile-time meta-programming and functional programming. Groovy is often used as a compliment to Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program in Groovy as they step through the creation of a sample application.

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Groovy is a dynamic optionally typed programming language that simplifies and removes the verbosity from the Java syntax.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Groovy for scripting and testing their Java applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Groovy
- Learn the differences between Groovy and Java
- Create, write, and run a Groovy application
- Use the Groovy API for embedding Groovy into Java applications
- Use Groovy with the Spock framework for testing their Java applications

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Apache Groovy Courses

Online Apache Groovy courses, Weekend Groovy courses, Evening Groovy training, Groovy boot camp, Apache Groovy instructor-led, Weekend Apache Groovy training, Evening Apache Groovy courses, Apache Groovy coaching, Apache Groovy instructor, Groovy trainer, Groovy training courses, Groovy classes, Apache Groovy on-site, Apache Groovy private courses, Apache Groovy one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions