Groovy Training Courses

Groovy Training Courses

Οι τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων Groovy (Apache Groovy), που διοργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτικούς, δείχνουν στους συμμετέχοντες πώς να προγραμματίζουν στο Groovy μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης. Η εκπαίδευση Groovy διατίθεται ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Groovy Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Apache Groovy is a JVM (Java Virtual Machine) dynamic programming language. Some of its features include scripting capabilities, Domain-Specific Language authoring, runtime and compile-time meta-programming and functional programming. Groovy is often used as a compliment to Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program in Groovy as they step through the creation of a sample application.

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Groovy is a dynamic optionally typed programming language that simplifies and removes the verbosity from the Java syntax.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Groovy for scripting and testing their Java applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Groovy
- Learn the differences between Groovy and Java
- Create, write, and run a Groovy application
- Use the Groovy API for embedding Groovy into Java applications
- Use Groovy with the Spock framework for testing their Java applications

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Groovy Courses

Weekend Groovy courses, Evening Groovy training, Groovy boot camp, Groovy instructor-led, Weekend Groovy training, Evening Groovy courses, Groovy coaching, Groovy instructor, Groovy trainer, Groovy training courses, Groovy classes, Groovy on-site, Groovy private courses, Groovy one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!