Impala Training Courses

Impala Training Courses

Οι τοπικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών Impala επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα θέματα του Impala. Η κατάρτιση Impala είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Impala Course Outlines

CodeNameDurationOverview
ImpImpala for Business Intelligence21 hoursCloudera Impala is an open source massively parallel processing (MPP) SQL query engine for Apache Hadoop clusters.

Impala enables users to issue low-latency SQL queries to data stored in Hadoop Distributed File System and Apache Hbase without requiring data movement or transformation.

Audience

This course is aimed at analysts and data scientists performing analysis on data stored in Hadoop via Business Intelligence or SQL tools.

After this course delegates will be able to

- Extract meaningful information from Hadoop clusters with Impala.
- Write specific programs to facilitate Business Intelligence in Impala SQL Dialect.
- Troubleshoot Impala.

Upcoming Impala Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Impala for Business Intelligence - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-03-05 09:304500EUR / 5300EUR
Impala for Business Intelligence - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-03-25 09:304500EUR / 5300EUR
Impala for Business Intelligence - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-04-03 09:304500EUR / 5300EUR
Impala for Business Intelligence - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-04-15 09:304500EUR / 5300EUR
Impala for Business Intelligence - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-04-30 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend Impala courses, Evening Impala training, Impala boot camp, Impala instructor-led, Weekend Impala training, Evening Impala courses, Impala coaching, Impala instructor, Impala trainer, Impala training courses, Impala classes, Impala on-site, Impala private courses, Impala one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!