iOS Training Courses

iOS Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης iOS που οργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω πρακτικών πρακτικών τις βασικές αρχές του iOS. Η εκπαίδευση του iOS διατίθεται ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

iOS Course Outlines

CodeNameDurationOverview
iosprogiOS Programming (iPhone/iPad) for Programmers35 hoursAll the skills and knowledge you need to make your first iPhone/iPad application using the latest iOS SDK and tools.
451Cross-platform mobile development with PhoneGap/Apache Cordova21 hoursThe objective of cross-platform frameworks is to allow you to write applications once and have it run on multiple platforms. Want to build an iPhone app that will also run on Android? Have a customer turn round and want their Android app to run on Windows Phone? No problem.

On this three-day PhoneGap/Apache Cordova course you will look at two different yet complimentary technologies for cross-platform mobile development. (Apache Cordova is the new name for PhoneGap. Adobe acquired PhoneGap from the original developers and gifted it to the Apache Software Foundation.)

Upon completion of this PhoneGap/Apache Cordova course, you will be able to build fully-functioning mobile Web applications using the framework, manage source code and handle platform tweaks, create “native like” experiences from a web application -- and much more!
ios8xcode6devsiPhone and iPad Development in Swift for iOS 8 and Xcode 635 hoursThis 5 day course is for developers who want to learn how to develop applications for iPhone and iPad running iOS8. The course is hands on and shows how to develop applications from scratch using Apple's new Swift programming language using the Xcode6 IDE. During the course a fully functional Tetris style block game will be developed from scratch using Swift. The course ends with developing a new application from scratch in Swift. The course assumes some programming experience.

This course can only be run on Intel based Apple hardware such as a MacBook or a Mac Mini. Delegates need to have registered with Apple and have an Apple ID which is required to download software. Delegates wishing to run the applications developed during the course on an iPhone or iPad need to be registered as iOS developers with Apple and have registered their device for development. Apple charge $99 per year to register as an iOS developer.
ios_swift3iOS (iPhone and iPad Development) in Swift for iOS 11 and Xcode 9 - Swift 435 hoursThis 5 day course is for developers who want to learn how to develop applications for iPhone and iPad running iOS 11. Xcode 9, Swift 4 and iOS 11 introduced significant changes in the way applications are written.

The course is hands on and shows how to develop applications from scratch using the Swift programming language and the Xcode 9 IDE.

During the course a fully functional application will be developed from scratch using Swift.

This course can only be run on Intel based Apple hardware such as a MacBook or a Mac Mini. Delegates need to have registered with Apple and have an Apple ID which is required to download software. Delegates wishing to run the applications developed during the course on an iPhone or iPad using a USB cable will need to register their device with Xcode.
swiftxcodeiPhone and iPad Development using Swift 3 and Xcode 8 for iOS 1035 hoursWho should attend?

This 5 day course is for developers who want to learn how to develop applications for iPhone and iPad running iOS 10. Xcode8, Swift3 and iOS 10 introduced significant changes in the way applications are written.

The course is hands on and shows how to develop applications from scratch using the Swift programming language and the Xcode 8 IDE.

During the course a fully functional application will be developed from scratch using Swift.

This course can only be run on Intel based Apple hardware such as a MacBook or a Mac Mini. Delegates need to have registered with Apple and have an Apple ID which is required to download software. Delegates wishing to run the applications developed during the course on an iPhone or iPad using a USB cable will need to register their device with Xcode.
createreactnativeappCreate React Native App: Simplifying the Creation and Deployment of Your React Native Application7 hoursCreate React Native App is a tool that simplifies the creation of a React Native project. It is inspired by the design of Create React App and is the result of a collaboration between Facebook and Expo.

Create React Native App allows you to develop an iOS app using Linux or Windows, without having to use Xcode or Android Studio. This is accomplished using the Expo app, which loads and runs CRNA projects written in pure JavaScript without compiling any native code.

In this training, participants learn to use Create React Native App through discussion and hands-on practice. By the end of the course, participants will be equipped to create and deploy their own React Native application using Create React Native App.

For an introductory course on React Native, please see: [React Native: Rapidly develop native iOS and Android apps with Javascript](https://hr.nobleprog.com/node/201604)

Audience

- Web application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
rxswiftReactive Programming for iOS with RxSwift7 hoursReactive Extensions (or Rx) is a multi-platform suite of libraries designed for developing asynchronous and event-based applications using observable sequences and LINQ-style query operators. RxSwift is a functional library intended to ease the difficulty associated with Swift asynchronous and concurrent coding for iOS apps.

This instructor-led, live training introduces participants to reactive techniques offered by RxSwift for managing the transferring and combining of asynchronous data streams, handling simple observable sequences, and the architecture and development of responsive, flexible, and industry scalable iOS applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basic concepts behind reactive programing in Swift 3
- Turn various items such as arrays and events into observable sequences
- Apply various filters to observable sequences, transform and combine observable sequences
- Write Unit tests against Rx Code
- Effectively utilize blind data from user interface elements

Audience

- Experienced Swift and iOS app developers who are seeking to learn reactive programing in Swift with RxSwift
- Developers experienced with one of Rx's various other platform ports who are interested in learning reactive extensions for Swift

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
mliosMachine Learning on iOS14 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to use the iOS Machine Learning (ML) technology stack as they step through the creation and deployment of an iOS mobile app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a mobile app capable of image processing, text analysis and speech recognition
- Access pre-trained ML models for integration into iOS apps
- Create a custom ML model
- Add Siri Voice support to iOS apps
- Understand and use frameworks such as coreML, Vision, CoreGraphics, and GamePlayKit
- Use languages and tools such as Python, Keras, Caffee, Tensorflow, sci-kit learn, libsvm, Anaconda, and Spyder

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
swift_4iOS (iPhone and iPad Development - Apple) in Swift for iOS 12 and Xcode 10 - Swift 4.1 Training Course35 hoursThis 5 day course is for developers who want to learn how to develop applications for iPhone and iPad running iOS 11. Xcode 9, Swift 4 and iOS 11 introduced significant changes in the way applications are written.

The course is hands on and shows how to develop applications from scratch using the Swift programming language and the Xcode 9 IDE.

During the course a fully functional application will be developed from scratch using Swift.

This course can only be run on Apple hardware such as a MacBook Pro or a Mac Mini.

Delegates need to have registered with Apple and have an Apple ID which is required to download software - Xcode.

Delegates wishing to run the applications developed during the course on an iPhone or iPad using a USB cable will need to register their device with Xcode.

Delegate must be able to understand all basics of Swift after this and course and should be able to make any kind of application in iOS and dig into more complex applications on iOS
kotliniosandroidKotlin for iOS and Android Development35 hoursKotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn Kotlin programming as they step through the creation of an Android and iOS app using Kotlin.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of programming in Kotlin
- Code their own Kotlin application
- Build, test, deploy, and troubleshoot Android and iOS apps using Kotlin

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming iOS Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
iOS Programming (iPhone/iPad) for Programmers - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-04-08 09:30N/A / 8700EUR
iOS Programming (iPhone/iPad) for Programmers - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-04-15 09:30N/A / 8700EUR
iOS Programming (iPhone/iPad) for Programmers - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-04-15 09:30N/A / 8700EUR
iOS Programming (iPhone/iPad) for Programmers - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-22 09:30N/A / 8700EUR
iOS Programming (iPhone/iPad) for Programmers - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-06-03 09:30N/A / 8700EUR
Weekend iOS courses, Evening iOS training, iOS boot camp, iOS instructor-led, Weekend iOS training, Evening iOS courses, iOS coaching, iOS instructor, iOS trainer, iOS training courses, iOS classes, iOS on-site, iOS private courses, iOS one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!