Jenkins Training Courses

Jenkins Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jenkins, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω διαλογικής συζήτησης και πρακτικής πρακτικής πώς να δημιουργήσει ένα σύστημα συνεχούς ολοκλήρωσης Jenkins (που αναφέρεται επίσης ως συνεχής κατασκευή, συνεχής απελευθέρωση, συνεχής δοκιμή κλπ.). Η κατάρτιση Jenkins είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης Jenkins καλύπτουν τη συνεχή ενσωμάτωση Jenkins για δοκιμές Agile χρησιμοποιώντας Java, .Net, Javascript και άλλες γλώσσες. Αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και συμμετεχόντων ενθαρρύνεται. Οι πραγματικές περιπτώσεις συζητούνται και συγκεκριμένα ζητήματα και ερωτήσεις αντιμετωπίζονται και επιλύονται στην τάξη. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Jenkins Course Outlines

CodeNameDurationOverview
DEVOPStoosDevOps Practical Implementation and Tools21 hoursThis course focuses on practical implementation and tooling. It assumes good knowledge on theoretical principals (see DEVOPS course) as it focuses on newest tools and methods of implementing DevOps principles.
SeleniumJenkinsTest Automation with Selenium and Jenkins21 hoursThis course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins.

Intended Audience:

- Software test engineers
- Software developers involved in agile development
- Release managers
- QA engineers

At the end of Selenium training the delegates will be able to:

- Use Selenium test suite effectively in real projects
- Use Selenium for cross browser testing
- Distribute the tests using Selenium Grid
- Run regression Selenium tests in Jenkins
- Prepare test reports and periodict reports using Jenkins
jenkinsJenkins: Continuous Integration for Agile Development14 hoursJenkins is an open-source continuous integration tool written in Java. It is a server-based system that runs in a servlet container such as Apache Tomcat. Jenkins supports a number of Software Configuration Management (SCM) tools, including CVS, Subversion, Git, Perforce, and Clearcase, among others. It is highly scriptable and provides support for Apache Ant, Apache Maven, shell scripts, and Windows batch commands.

This course covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class.

Audience

- Build engineers
- Software developers involved in agile development
- QA engineers
- Project managers
- Release managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
jenkinsmavenContinuous Integration with Jenkins and Maven21 hoursJenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development.

In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, and then move on to hands-on practice, learning how to install, configure and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment.

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
ciforjsContinuous Integration for JavaScript14 hoursContinuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Continuous Integration for JavaScript as they step through setting up a Continuous Integration process for a JavaScript project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Build their own Continuous Integration system for their JavaScript projects

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
jenkinsdotnetJenkins for .Net Continuous Integration (CI)14 hoursWhen developers finish writing a piece of code, they often integrate their code into an application, copy the application into a folder, run the application installer, then initialize the application to check whether it runs as expected. This manual approach does not scale very well, is tedious, very error-prone and offers no mechanism for tracking changes during the process.

A better approach would be to automate the process using Continuous Integration. Continuous Integration refers to the processes, tools and infrastructure needed to automate the building, deployment and testing of software applications.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to transform a traditional, manual (or semi-manual) approach to software deployment into an agile, Continuous Integration (CI) one using Jenkins. Participants carry out a series of hands-on, live-lab exercises throughout the course, applying their new knowledge to various software development and deployment problems every step of the way. Interaction among the instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved throughout the training. The training is especially focused on .Net application development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Jenkins for .Net application development
- Use Jenkins to automate the process of checking in and merging .Net source code into a code repository
- Use Jenkins to automate the process of downloading, compiling and deploying an application to a release server
- Integrate Jenkins with other software development tools such as issue trackers and

Audience

- .Net developers
- Build engineers
- QA engineers
- Project managers
- Release managers
- DevOps engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Jenkins Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Continuous Integration for JavaScript - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-01-28 09:303000EUR / 3600EUR
Continuous Integration for JavaScript - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-02-18 09:303000EUR / 3600EUR
Continuous Integration for JavaScript - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:303000EUR / 3600EUR
Continuous Integration for JavaScript - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-02-21 09:303000EUR / 3600EUR
Continuous Integration for JavaScript - Πάτρα (Patras) Thu, 2019-03-21 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Jenkins courses, Evening Jenkins training, Jenkins boot camp, Jenkins instructor-led, Weekend Jenkins training, Evening Jenkins courses, Jenkins coaching, Jenkins instructor, Jenkins trainer, Jenkins training courses, Jenkins classes, Jenkins on-site, Jenkins private courses, Jenkins one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!