Kivy Training Courses

Kivy Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Kivy από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να δημιουργήσετε εφαρμογές πολλαπλών πλατφορμών χρησιμοποιώντας το Kivy. Η εκπαίδευση Kivy είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Kivy Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Kivy είναι μια ανοικτή γραμματοσειρά γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς γραμματοσειράς. Σε αυτό το καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να εγκαταστήσουν και να εκτελέσουν Kivy σε διαφορετικές πλατφόρμες, να προσαρμόσουν και να χειριστούν τα widgets, το χρονοδιάγραμμα, την εκκίνηση και την απάντηση σε γεγονότα, να τροποποιήσουν τα γραφικά με multi-touching, να αναδιαμορφώσουν την οθόνη, να συσκευάσουν εφαρμογές για Android, και πολλά άλλα. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να
  Σχετικά με τον κώδικα Python και τη γλώσσα Kivy. Έχετε μια σταθερή κατανόηση του πώς Kivy λειτουργεί και χρησιμοποιεί τα πιο σημαντικά στοιχεία του, όπως widgets, γεγονότα, ιδιότητες, γραφικά, κλπ. Ανάπτυξη και ανάπτυξη εφαρμογών Android με βάση τις διαφορετικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων και του σχεδιασμού.
Η μορφή της πορείας
  Μερικές διαλέξεις, μερικές συζητήσεις, ασκήσεις και σκληρές πρακτικές

Last Updated:

Online Kivy courses, Weekend Kivy courses, Evening Kivy training, Kivy boot camp, Kivy instructor-led, Weekend Kivy training, Evening Kivy courses, Kivy coaching, Kivy instructor, Kivy trainer, Kivy training courses, Kivy classes, Kivy on-site, Kivy private courses, Kivy one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions