Laravel Training Courses

Laravel Training Courses

Τοπική, εκπαιδευτής-LED Live Laravel εκπαιδευτικά μαθήματα δείχνουν μέσα από διαδραστική hands-on πρακτική πώς να χρησιμοποιήσετε Laravel PHP Framework για την ανάπτυξη εφαρμογών Web.

Η κατάρτιση Laravel είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή κατάρτιση» ή «μακρινή ζωντανή κατάρτιση». ΕπιΤόπου ζωντανή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε NobleProg εταιρικά κέντρα κατάρτισης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας αλληλεπιδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

NobleProg--ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης σας

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Laravel Course Outlines

CodeNameDurationOverview
laravelLaravel: Build Rapid and Elegant Web Applications with the Laravel PHP Framework14 hoursLaravel is an open-source PHP-based MVC (model–view–controller) web development framework. Laravel's features include a modular packaging system with a dedicated dependency manager, different ways for accessing relational databases, utilities that aid in application deployment and maintenance, and syntactic sugar. Laravel has been called the "PHP Framework for Web Artisans"

This course introduces the fundamentals of Laravel and walks participants through the creation of a Laravel-based web application.

Audience

- Web application developers

Format of the course

- Overview of Laravel's features and capabilities along with step-by-step development of a web application.

Upcoming Laravel Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Laravel: Build Rapid and Elegant Web Applications with the Laravel PHP Framework - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-02-11 09:303000EUR / 3600EUR
Laravel: Build Rapid and Elegant Web Applications with the Laravel PHP Framework - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-02-12 09:303000EUR / 3600EUR
Laravel: Build Rapid and Elegant Web Applications with the Laravel PHP Framework - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-02-19 09:303000EUR / 3600EUR
Laravel: Build Rapid and Elegant Web Applications with the Laravel PHP Framework - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Thu, 2019-04-04 09:303000EUR / 3600EUR
Laravel: Build Rapid and Elegant Web Applications with the Laravel PHP Framework - Πάτρα (Patras) Thu, 2019-04-04 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Laravel courses, Evening Laravel training, Laravel boot camp, Laravel instructor-led, Weekend Laravel training, Evening Laravel courses, Laravel coaching, Laravel instructor, Laravel trainer, Laravel training courses, Laravel classes, Laravel on-site, Laravel private courses, Laravel one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!