MBSE Training Courses

MBSE Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης βασισμένα σε μοντέλα βασισμένα σε μοντέλα (MBSE), που βασίζονται σε εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαλογικής συζήτησης και πρακτικής πρακτικής πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα συστήματα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κατάλληλη μέθοδο ή εργαλείο μοντελοποίησης του συστήματος. Η εκπαίδευση MBSE είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

MBSE Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε δύο παραλλαγές για να παρέχει μια πρακτική κατανόηση του πώς τα συστήματα μπορεί να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη έκδοση του OMG Systems Modeling Language (s SysML ) προδιαγραφή. Η σημείωση και η υποκείμενη σημασιολογία του SysML εξηγούνται με τρόπο που επιτρέπει στους μαθητές να εφαρμόζουν αυτό που μαθαίνουν σε οποιαδήποτε κατάλληλη μέθοδο ή εργαλείο μοντελοποίησης συστήματος.
21 hours
Overview
The course extends possessed knowledge of UML. During the training, we focus on the practical use of the language of the UML object-oriented analysis.
21 hours
Overview
Σκοπός:

Βοηθώντας τους αναλυτές και σχεδιαστές του τομέα Μηχανικών Συστήματος να κατανοήσουν πώς να συγκεντρώνουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις, τότε να περάσουν από την υλοποίηση του ενσωματωμένου σχεδιασμού λογισμικού με βάση τις προδιαγραφές του συστήματος που χρησιμοποιούν το UML 2 και το SysML .

Αυτή η τριήμερη εκπαίδευση στοχεύει να βοηθήσει τους αναλυτές συστημάτων να εκφράσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες και τους σχεδιαστές τους για να κάνουν τον κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του συστήματος με βάση αυτές τις ανάγκες.

Η προκύπτουσα αρχιτεκτονική του συστήματος παρέχει ένα καλό επίπεδο ευελιξίας στο λογισμικό του ενσωματωμένου συστήματος ενόψει των αλλαγών, καθώς επιτρέπει μια συνεπή ιχνηλασιμότητα των επιχειρηματικών κανόνων που είναι ενσωματωμένοι στις λειτουργίες του συστήματος και εκείνων των επιλογών χρήσης (περιπτώσεις χρήσης) των τελικών χρηστών προς το επίπεδο εφαρμογής λογισμικού.
21 hours
Overview
With the emergence of very complex distributed systems, complexity of a single system moved to the complexity of the architecture of the group of systems. This course covers the relationship of Software Architecture with Technical Enterprise Architecture. These two areas are interrelated in a way which currently is not well described. For example, splitting complex monolithic system into two systems communicating via web services will trigger substantial changes to both the new systems, and the architecture between them.

This course will cover trade-offs, currently common patterns and solutions for managing complex systems and communication within and between them.
21 hours
Overview
This course is intended for analysts, designers, developers, testers and project managers. It is an introduction to system modeling using UML.

Based on selected systems (case study) following phases of system modeling are presented: from modeling requirements, through business process modeling and documentation of functional and non-functional requirements, to the analytical model. The next step is the design phase - static and dynamic modeling using project classes and the interaction between the system components. For exercises is used Enterprise Architect - popular modeling tool.

Training can be the basis for a comprehensive process modeling in enterprise systems through the use of UML in all phases of software development.

Because training lasts only 3 days, participants perform exercises together with trainer, also state machine and code generation topics are marked as optional. For those, who are interested with gaining more experience in modeling with UML, this training can be expanded to 4 or 5 days, in which case participants have time to solve exercises themselves and compare them to model created during summary. In 4 days training all topics are mandatory, 5 days version also includes more advanced elements, in booth cases participants have much more time for exercises. This training can be also profiled for analytics or designers, in booth cases some changes in program are made to adjust it to recipients.
21 hours
Overview
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για αναλυτές, σχεδιαστές, προγραμματιστές, δοκιμαστές και διαχειριστές έργων.

Το εργαστήριο παρουσιάζει συστήματα ανάλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και τεκμηρίωσης με χρήση του UML και του Enterprise Architect των Sparx Systems. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης θα παρουσιαστούν στις προηγμένες δυνατότητες του προγράμματος (όπως το MDA, τα προφίλ, το XMI) και τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν σημαντικά τη μοντελοποίηση.

Επειδή η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο εργαλείο Enterprise Architect , απαιτείται για τους συμμετέχοντες να γνωρίζουν ήδη πώς να μοντελοποιούν το UML . Για όσους θα ήθελαν να μάθουν μοντέλα, έχουμε αφιερώσει εκπαίδευση για την UML .

Ορισμένα θέματα προγραμμάτων επισημαίνονται ως προαιρετικά - σημαίνει ότι η υλοποίησή τους εξαρτάται από τις αποφάσεις των συμμετεχόντων και από το χρόνο που απομένει.

Η μέθοδος κατάρτισης:

Διάλεξη 10%, 90% εργαστήριο
21 hours
Overview
Ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ρόλους στον κλάδο της πληροφορικής είναι ο Business Analytics Analyst. Οι Business αναλυτές βρίσκονται σε σχεδόν οργανισμούς και είναι σημαντικά μέλη οποιασδήποτε ομάδας πληροφορικής είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.

Αυτό το μάθημα παρέχει έναν ξεκάθαρο, βήμα προς βήμα οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο ο Business Analyst μπορεί να εκτελέσει το ρόλο του χρησιμοποιώντας την υπερσύγχρονη αντικειμενοστραφή τεχνολογία.

Upcoming MBSE (Model-Based Systems Engineering) Courses

Online MBSE (Model-Based Systems Engineering) courses, Weekend MBSE courses, Evening Model-Based Systems Engineering (MBSE) training, Model-Based Systems Engineering (MBSE) boot camp, Model-Based Systems Engineering instructor-led, Weekend MBSE (Model-Based Systems Engineering) training, Evening MBSE (Model-Based Systems Engineering) courses, Model-Based Systems Engineering coaching, MBSE (Model-Based Systems Engineering) instructor, MBSE trainer, Model-Based Systems Engineering (MBSE) training courses, MBSE classes, MBSE (Model-Based Systems Engineering) on-site, Model-Based Systems Engineering private courses, MBSE (Model-Based Systems Engineering) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions