Microsoft .NET Training Courses

Microsoft .NET Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές live Microsoft .NET μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω πρακτικής πρακτικής τις βασικές αρχές και εφαρμογές του Microsoft. NET. Η εκπαίδευση Microsoft .NET είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microsoft .NET Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
- To learn the fundamentals of PowerShell from the command line and via scripts
- To take a deep dive in to the underlying technologies in use with PowerShell
- To learn how to automate common operations using PowerShell
- We will look at PowerShell in Windows and in Windows Servers such as SQL, Exchange and System Center
35 hours
Overview
Delegates will be introduced to the .Net framework and will learn to develop web applications using C# 4.0. At course completion delegates should be familiar with the framework, experienced in developing basic web application and conversant with database access using LINQ. Applications will be created using Object Orientated programming.

After completing this course, delegates will be able to:

- Use Visual Studio 2010 effectively
- Learn C# 4.0
- Create commercial ASP.NET Web Applications
- Understand OO Programming, Classes, and Objects
- Debug Applications
- Develop user interfaces using Master Pages, Site Navigation and Themes
- Use ADO.Net and LINQ to read from and write to databases
- Develop rich internet applications using ASP.NET AJAX
- Create and call WCF services
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use .NET Core to create, build, test, debug and deploy optimized applications that can run on different systems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the development environment based on .NET Core to start developing applications.
- Utilize the ASP.NET Core framework and libraries to build new applications or optimize existing ones.
- Monitor and enhance the performance of applications using advanced .NET Core tools.
- Understand the principles behind .NET Core features and apply this knowledge to other business implementations.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to carry out big data analysis using Apache Spark in their .NET applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Apache Spark.
- Understand how .NET implements Spark APIs so that they can be accessed from a .NET application.
- Develop data processing applications using C# or F#, capable of handling data sets whose size is measured in terabytes and pedabytes.
- Develop machine learning features for a .NET application using Apache Spark capabilities.
- Carry out exploratory analysis using SQL queries on big data sets.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor to create full stack C# web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop web applications with C# and Blazor.
- Use C# code to call JavaScript APIs and libraries.
- Run client-side C# code and client logic directly in a browser or server.
- Deploy Blazor web applications with Azure.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Microsoft Orleans to build distributed enterprise .NET applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Microsoft Orleans.
- Understand the actor model framework and how its implemented in Orleans
- Build distributed applications without having to manage complex concurrency and other scaling patterns.
21 hours
Overview
UiPath είναι ένα εργαλείο RPA (Robotic Process Automation) για την αυτοματοποίηση των καθημερινών εργασιών ενός οργανισμού, απελευθερώνοντας τους υπαλλήλους από την καθημερινή ρουτίνα εργασίας. UiPath χρησιμοποιεί διαγράμματα, διαγράμματα ροής και επιλογές μεταφοράς και απόθεσης για τον ορισμό δραστηριοτήτων για αυτοματοποίηση. Επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των καθηκόντων που βασίζονται σε κανόνες και επιτρέπει την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων μεταξύ διαφορετικών έργων και ομάδων.

- Η επεκτάσιμη αρχιτεκτονική UiPath χρησιμοποιεί προγνωστικά, γνωστικές δυνατότητες και τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν μια ροή εργασίας αυτοματοποίησης, να χειριστούν τα δεδομένα μέσα στη ροή εργασίας, να εντοπίσουν ζητήματα αποκατάστασης και να δημιουργήσουν την αναγκαία υποδομή από άκρο σε άκρο για την ανάπτυξη ενός πλήρους ρομποτική ροή εργασίας.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Σχεδιάστε, αναπτύξτε και διαχειριστείτε ένα ρομποτικό εργατικό δυναμικό που μιμείται πραγματικούς υπαλλήλους.
- Εφαρμόστε αυτήν την λύση RPA σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, όπως χρηματοδότηση, BPO, λογισμικό και ασφάλιση.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
ASP.NET MVC 6 is new in Visual Studio 2015, and is the latest evolution of Microsoft’s web development stack. This course covers the latest APIs and development techniques for creating dynamic, modular, and testable web sites. We’ll explore the new features available in MVC6 and show how to get the best out of the latest toolset and integration possibilities.

What you’ll learn

- Understand MVC architecture principles and benefits
- Creating views, view components, and tag helpers
- Using ASP.NET dependency injection
- Creating RESTful services using Web API
- Getting the best out of GruntJS, NPM, and Bower integration
- Creating Single Page Applications (SPAs)
28 hours
Overview
Επισκόπηση μαθημάτων

C# 6 είναι νέο στο Visual Studio και αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της κύριας γλώσσας προγραμματισμού της Microsoft. Αυτό το μάθημα καλύπτει τις τελευταίες γλωσσικές λειτουργίες του C# 6 και της πλατφόρμας .NET. Θα έχετε μια βαθιά και ευρεία κατανόηση του C# ως γλώσσα προγραμματισμού και κερδίστε εμπιστοσύνη για να εξερευνήσετε τον πλούτο της βιβλιοθήκης .NET Framework, συμπεριλαμβανομένου του ασύγχρονου προγραμματισμού, του LINQ και του EF.

Τι θα μάθετε

- Βασική σύνταξη C#
- Εφαρμογή αντικειμενοστρεφών σχεδίων σε C#
- Χρησιμοποιώντας γενικά, κατηγορίες συλλογής και εξαιρέσεις
- Τι νέο υπάρχει στο C# 6 και το .NET 2015
- Χρησιμοποιώντας LINQ και EF
- Εισαγωγή στον ασύγχρονο προγραμματισμό
- Επισκόπηση του MVC6
14 hours
Overview
.NET Core is an open-source framework for creating .NET applications on Windows, macOS and Linux.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of .Net Core as they step through the creation of a sample application that demonstrates .Net Core's unique qualities vs other frameworks.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup .Net Core together with the tooling and IDEs needed to start developing right away.
- Use .Net to build various types of software, including web applications, console applications, microservices and libraries.
- Understand .Net Core's components, including class libraries, packages, metapackages and frameworks.
- Build, debug and deploy a sample web application

Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- This course is based on .Net Core 2.x and is available for both Windows and Linux environments.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about .Net Core, please visit: https://github.com/dotnet/core
14 hours
Overview
Entity Framework Core 2.0 είναι ένα ελαφρύ, cross-platform ORM (Object Relational Model) για την ανάπτυξη εφαρμογών με γνώμονα τα δεδομένα. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να δουλεύουν με δεδομένα όπως αντικείμενα και ιδιότητες .Net.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το Entity Framework Core 2.0 για να δημιουργήσουν μια εφαρμογή ASP .Net Core .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε το απαραίτητο πλαίσιο και εργαλεία για τη δημιουργία εφαρμογών ιστού MVC Entity Framework Core 2.0.
- Εκτελέστε λειτουργίες βάσης δεδομένων σε MS SQL Server.
- Χρησιμοποιήστε μια προσέγγιση "πρώτου κώδικα" και "πρώτα δεδομένα" για την ανάπτυξη εφαρμογών.
- Εκτελέστε εργασίες μετανάστευσης & σποράς.
- Κατανοήστε τις προηγμένες έννοιες μοντελοποίησης δεδομένων.
- Δημιουργήστε ένα δείγμα εφαρμογής ASP .Net Core .

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Entity Framework Core , ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://github.com/aspnet/EntityFrameworkCore
14 hours
Overview
When developers finish writing a piece of code, they often integrate their code into an application, copy the application into a folder, run the application installer, then initialize the application to check whether it runs as expected. This manual approach does not scale very well, is tedious, very error-prone and offers no mechanism for tracking changes during the process.

A better approach would be to automate the process using Continuous Integration. Continuous Integration refers to the processes, tools and infrastructure needed to automate the building, deployment and testing of software applications.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to transform a traditional, manual (or semi-manual) approach to software deployment into an agile, Continuous Integration (CI) one using Jenkins. Participants carry out a series of hands-on, live-lab exercises throughout the course, applying their new knowledge to various software development and deployment problems every step of the way. Interaction among the instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved throughout the training. The training is especially focused on .Net application development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Jenkins for .Net application development
- Use Jenkins to automate the process of checking in and merging .Net source code into a code repository
- Use Jenkins to automate the process of downloading, compiling and deploying an application to a release server
- Integrate Jenkins with other software development tools such as issue trackers and

Audience

- .Net developers
- Build engineers
- QA engineers
- Project managers
- Release managers
- DevOps engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Η αρχιτεκτονική Microservice είναι μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού ως μια σειρά από μικρές, ανεξάρτητες υπηρεσίες, κάθε μία από τις οποίες εκτελεί τη δική της διαδικασία και επικοινωνεί με ελαφρούς μηχανισμούς όπως ένα API πόρων HTTP. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας συνεχή συστήματα αυτοματισμού και να παρακάμψουν την ανάγκη για κεντρική διαχείριση. Microservices μπορούν να γραφούν σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και να ενσωματώνονται με διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης δεδομένων.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση απευθύνεται σε προγραμματιστές επιχειρήσεων και αρχιτέκτονες. Εισάγει την αρχιτεκτονική microservice από μια προοπτική .Net, παρουσιάζει τις στρατηγικές μετανάστευσης από ένα μονολιθικό σύστημα και περπατά τους συμμετέχοντες μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης μιας εφαρμογής που βασίζεται σε μικροεπιχειρήσεις.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε πότε να χρησιμοποιήσετε και πότε να μην χρησιμοποιήσετε την αρχιτεκτονική μικροεπιχειρήσεων
- Δημιουργήστε και εφαρμόστε μια στρατηγική δοκιμών για μικροεπιχειρήσεις
- Ανάπτυξη μιας εφαρμογής που βασίζεται σε μικροεπεξεργαστές σε περιβάλλον παραγωγής
- Refactor μια μονολιθική εφαρμογή στις υπηρεσίες

Κοινό

- Προγραμματιστές
- Αρχιτέκτονες

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
14 hours
Overview
RabbitMQ είναι ένας μεσίτης ανταλλαγής μηνυμάτων επιχείρησης ανοικτού κώδικα για την αποθήκευση και την ανάκτηση μηνυμάτων που διαβιβάζονται από διαδικασίες, εφαρμογές και διακομιστές. Χρησιμοποιεί μια ουρά μηνυμάτων για εργασίες ασύγχρονης επεξεργασίας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εφαρμογές που χρειάζονται επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων στο παρασκήνιο, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται σε αιτήματα ζωντανών χρηστών σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να εγκαταστήσουν, να ρυθμίσουν και να διαχειριστούν το RabbitMQ , και στη συνέχεια να ενσωματώσουν τα μηνύματα RabbitMQ σε μια σειρά από εφαρμογές .NET.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Ρυθμίστε, διαμορφώστε και διαχειριστείτε το RabbitMQ .
- Κατανοήστε το ρόλο του RabbitQ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μικροεπιχειρήσεων.
- Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο το RabbitMQ συγκρίνεται με άλλες αρχιτεκτονικές μηνυμάτων.
- Ρυθμίστε και χρησιμοποιήστε το RabbitMQ ως μεσίτη για το χειρισμό ασύγχρονων και σύγχρονων μηνυμάτων για εφαρμογές πραγματικού κόσμου .Net.

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
14 hours
Overview
Οι αποκεντρωμένες εφαρμογές ή οι dApps είναι εφαρμογές που τρέχουν στο blockchain.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναπτύξουν αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Studio καθώς δημιουργούν dApps χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους ενσωμάτωσης με το Visual Studio .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε τα βασικά στοιχεία της ανάπτυξης αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps)
- Κατανοήστε τις διαφορές μεταξύ τυπικών εφαρμογών ASP.NET και dApps
- Μάθετε πώς να εργάζεστε με έξυπνες συμβάσεις
- Δημιουργήστε dApps χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Studio , BlockApps και Solidity
- Δημιουργήστε dApps χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Studio , το Microsoft Azure και το BlockApps STRATO

Κοινό

- Προγραμματιστές

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
7 hours
Overview
Το .NET React ive Extensions (Rx) είναι μια βιβλιοθήκη για τη σύνθεση ασύγχρονων προγραμμάτων και προγραμμάτων που βασίζονται σε συμβάντα χρησιμοποιώντας παρατηρήσιμες συλλογές και χειριστές επερωτήσεων τύπου LINQ.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναπτύξουν μια ασύγχρονη εφαρμογή χρησιμοποιώντας το .NET React ive Extensions.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε εφαρμογές που καταγράφουν ροές συμβάντων από διάφορες πηγές δεδομένων, όπως εισαγωγικά, tweets, εκδηλώσεις υπολογιστών και υπηρεσίες ιστού
- Χρησιμοποιήστε το Παρατηρητές και τους προγραμματιστές για να αναπαριστάτε και να διαχειρίζεστε πολλές ροές ασύγχρονων δεδομένων
- Φιλτράρετε, σχεδιάστε, συγκεντρώστε, συνθέστε και πραγματοποιήστε πράξεις με βάση το χρόνο σε πολλαπλά γεγονότα που χρησιμοποιούν τους τελεστές LINQ

Κοινό

- Προγραμματιστές

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
14 hours
Overview
Spec Explorer is a tool for creating models of software behavior, analyzing those models with graphical visualization, checking the validity of those models, and generating test cases from the models.

In this instructor-led, live training, participants will learn the theory and practice of model-based testing as they use Spec Explorer to create and execute MBT tests on a demo application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Generate test cases by applying modeling strategies and techniques
- Manage test models for different types of software applications, systems and environments
- Evaluate, propose and implement an MBT strategy within an organization
- Understand and explain the benefits and challenges of MBT

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders.

By the end of this training, participants will be able to:

- Bind business requirements to .NET code.
- Apply BDD techniques to build up living documentation for an application.
- Run SpecFlow from Visual Studio or the command line.
- Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment.
- Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit.
21 hours
Overview
The objective of this course is to allow developers to write applications in Metro-style, the new application model available with Windows 8. Metro-style apps can run either on ordinary desktops, or a new family of “post-PC” devices designed to compete with the iPad.

This three-day course is designed for .NET developers who want to fully understand how to port their skills over to Windows Runtime, or WinRT. The course will take students through all the important aspects of building this new type of application.
21 hours
Overview
Το Microsoft Visual Studio είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού πολλαπλών παραδειγμάτων, αντικειμενοστραφής, που υλοποιείται στο .NET Framework.
21 hours
Overview
Διδάσκει στους συμμετέχοντες τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης των υπηρεσιών IIS 7 και των εφαρμογών στην πλατφόρμα .NET.

Το μάθημα είναι ένα μείγμα διαλέξεων και πρακτικών ασκήσεων. Οι εκπρόσωποι μαθαίνουν με την πράξη, με άμεσες ευκαιρίες να εφαρμόσουν το υλικό που μαθαίνουν σε πραγματικά προβλήματα.
28 hours
Overview
Objectives

Over the last few years there has been a steady move towards Model-View-Controller (MVC) architectures for Web applications. MVC Web applications offer a clean separation of concerns between the business-logic classes, Web pages, and the controller. Microsoft ASP.NET MVC 4.5 offers Web developers all the benefits of MVC allied with all the power of the .NET platform. This course provides full coverage of ASP.NET MVC 4.5.

After completing this course, delegates will be able to:

- Understand the Role of the Model, View, and Controller Design Pattern
- Create Industrial-Strength Applications
- Apply Test Driven Development Methods
- Implementing Navigation Between Pages
- Implement Rich User Interfaces with JQuery and Ajax

Audience

ASP.NET developers who want to use the MVC architecture.
21 hours
Overview
Objectives

MVC Web applications offer a clean separation of concerns between the business-logic classes, Web pages, and the controller. Microsoft ASP.NET MVC 4 offers Web developers all the benefits of MVC allied with all the power of the .NET platform. This course provides full coverage of ASP.NET MVC 4, including Test Driven Development and JQuery.

After completing this course, delegates will be able to

- Understand the Role of the Model, View, and Controller Design Pattern
- Create Industrial-Strength Applications
- Apply Test Driven Development Methods
- Implementing Navigation Between Pages
- Implement Rich User Interfaces with JQuery and Ajax

Audience

ASP.NET developers who want to use the MVC architecture.
14 hours
Overview
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για άτομα που θέλουν να μάθουν γλώσσα προγραμματισμού με βάση το C# και να μάθουν βασικές δυνατότητες της πλατφόρμας .NET. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς είναι ενσωματωμένο στο C# , πώς να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον για να γράψουν βασικά προγράμματα, να χρησιμοποιήσουν τις τυποποιημένες βιβλιοθήκες.
21 hours
Overview
Διδάσκει στους συμμετέχοντες τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης των υπηρεσιών IIS 8 και των εφαρμογών στην πλατφόρμα .NET.
Το μάθημα είναι ένα μείγμα διαλέξεων και πρακτικών ασκήσεων. Οι εκπρόσωποι μαθαίνουν με την πράξη, με άμεσες ευκαιρίες να εφαρμόσουν το υλικό που μαθαίνουν σε πραγματικά προβλήματα.
35 hours
Overview
Αυτή η εντατική εκπαίδευση παρέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του Windows PowerShell για αυτοματοποίηση της διαχείρισης υπολογιστών με Windows. Οι δεξιότητες που διδάσκονται σε αυτό το μάθημα ισχύουν για όλα τα προϊόντα της Microsoft που χρησιμοποιούν το Windows PowerShell για καθημερινή διαχείριση.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση του Windows PowerShell ως διαδραστική διασύνδεση γραμμής εντολών, αλλά περιλαμβάνει επίσης κάποια κάλυψη των σεναρίων και προγραμματισμού.
35 hours
Overview
C# είναι μια αποδοτική, αντικειμενοστρεφής γλώσσα για την ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα Microsoft .NET .

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση παρουσιάζει προηγμένα χαρακτηριστικά του C# , εξετάζει τη χρήση του τόσο ως γλώσσα προγραμματισμού εφαρμογών επιφάνειας εργασίας όσο και ως γλώσσα προγραμματισμού ιστού για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Programming τεχνικές Programming και οι διευθυντές επιδεικνύονται και ασκούνται μέσω ασκήσεων στην τάξη, πρακτικών ασκήσεων και περιπάτων.

Μορφή του μαθήματος

- C# προχωρημένες αρχές συζητούνται ως συμμετέχοντες βήμα μέσα από τη δημιουργία μιας πραγματικής εφαρμογής.
21 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν C# για τους σκοπούς της αυτοματοποίησης. Πρόκειται για ένα εξορθολογισμένο, εντατικό μάθημα με πολλές πρακτικές ασκήσεις για να αναβαθμιστούν γρήγορα οι συμμετέχοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες προγραμματισμού που απαιτούνται για την εφαρμογή στον έλεγχο αυτοματισμού λογισμικού. Η προσοχή εστιάζεται στις βασικές αρχές C# οποίες μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και άμεσα στην αυτοματοποίηση των δοκιμών.

Αυτό το μάθημα δεν καλύπτει σε βάθος πλαίσια αυτοματοποίησης δοκιμών όπως το Selenium . Εάν είστε ήδη έμπειροι στο C# και επιθυμείτε να έρθετε κατευθείαν σε δοκιμές με το Selenium , παρακαλώ ελέγξτε έξω: [Selenium WebDriver σε C# : Εισαγωγή στην αυτοματοποίηση δοκιμών στο διαδίκτυο στο C#](/cc/seleniumcsharp) .

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, συζήτηση μέρος, βαριά πρακτική πρακτική, περιστασιακές δοκιμές για να μετρήσετε την κατανόηση
28 hours
Overview
Η εφαρμογή Virtualization Application της Microsoft ( App-V ) επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών που λειτουργούν ως κεντρικά διαχειριζόμενες υπηρεσίες. App-V έχουν το πλεονέκτημα ότι ποτέ δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν απευθείας στον υπολογιστή του τελικού χρήστη και να μην έρχονται σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, εισάγουμε την αρχιτεκτονική, τα στοιχεία και τις διαδικασίες πίσω από την εφαρμογή virtualization εφαρμογών και περπατάμε τους συμμετέχοντες βήμα-βήμα μέσα από την ανάπτυξη των App-V και App-V σε περιβάλλον εργαστηρίου. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την απαραίτητη γνώση και πρακτική άσκηση για την εγκατάσταση, διαμόρφωση, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων του App-V καθώς και για τη δημιουργία, τη συσκευασία και την ανάπτυξη των δικών τους App-V .

Μορφή του μαθήματος

-

Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημειώσεις:

- Αυτό το μάθημα καλύπτει την έκδοση 5.1 του App-V . Για εκπαίδευση σε διαφορετική έκδοση, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
- Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.

Upcoming Microsoft .NET Courses

Online Microsoft .NET courses, Weekend Microsoft .NET courses, Evening Microsoft .NET training, Microsoft .NET boot camp, Microsoft .NET instructor-led, Weekend Microsoft .NET training, Evening Microsoft .NET courses, Microsoft .NET coaching, Microsoft .NET instructor, Microsoft .NET trainer, Microsoft .NET training courses, Microsoft .NET classes, Microsoft .NET on-site, Microsoft .NET private courses, Microsoft .NET one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions