MobX Training Courses

MobX Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης MobX εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να χρησιμοποιούν το MobX σε εφαρμογές React για να διαχειρίζονται καλύτερα την πολιτεία. MobX εκπαίδευση MobX είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

MobX Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα is aimed at developers who wish to use MobX in their React applications to more effectively manage state.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up MobX in React.
- Understand the uses cases for MobX, as compared to Redux (e.g., MobX's "classical paradigm" vs Redux's "functional paradigm").
- Use MobX as an advanced state layer for React applications.

Upcoming MobX Courses

Online MobX courses, Weekend MobX courses, Evening MobX training, MobX boot camp, MobX instructor-led, Weekend MobX training, Evening MobX courses, MobX coaching, MobX instructor, MobX trainer, MobX training courses, MobX classes, MobX on-site, MobX private courses, MobX one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions