MongoDB Training Courses

MongoDB Training Courses

Το τοπικό MongoDB εκπαιδευτικά σεμινάρια με επίκεντρο τον δάσκαλο καταδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής πρακτικής πώς να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν μια βάση δεδομένων MongoDB. Η εκπαίδευση MongoDB είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης MongoDB καλύπτουν τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, την ανάπτυξη, την ανάλυση δεδομένων και την ενσωμάτωση με τα συστήματα Hadoop, Spark, Kafka και άλλα συστήματα Big Data. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

MongoDB Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This course covers everything a database administrator needs to know to successfully deploy and maintain MongoDB databases.

Diagnosing performance issues, importing and exporting data, and establishing the proper backup and restore routines, overview of the MongoDB CRUD API, the command shell, and the drivers are also covered.

The audience of this course include people who want to:

- Understand MongoDB from a developer's perspective, including its command shell, query API, and driver tools.
- Deploy MongoDB in all its configurations - as a single server, with master/slave replication, as a replica set, and as a sharded cluster.
- Evaluate applications and choose hardware appropriately.
- Monitor MongoDB instances and integrate with standard monitoring software (Munin, Nagios, etc.)
- Plan for backups and manage large data imports and exports.
- Troubleshoot the most common developer issues and failure scenarios.

Each delegate will need to perform a series of practical exercises.
14 hours
Overview
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using MongoDB.
14 hours
Overview
This course covers the advanced areas in the use of programming languages related to MongoDB, the goal is for the participant to have the ability to completely master the tool.
7 hours
Overview
Percona Server for MongoDB is a free, enhanced, fully compatible, open source, drop-in replacement for MongoDB 3.2 Community Edition with enterprise-grade features. It requires no changes to MongoDB applications or code.

Audience

This course is suitable for sysadmins and engineers seeking to switch to Percona Server from preexisting MongoDB instances, or deploy and administrate new Percona Server for MongoDB instances.

After completing this course, delegates will:

- understand Percona Server’s structure and deployment mechanisms
- be able to carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
- be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
- be able to implement advanced production like replication, performance tuning and logging
14 hours
Overview
After the training, you will be able to write extract and modify the data in MongoDB database. You will also learn about powerful Aggregation Pipeline that is a flexible and fast tool for data analytics, and if it's not enough for you, how to connect your current BI tools like Tableau or Excel to data stored in Mongo.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers wishing to learn how to use MongoDB as the database for Python their applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB
- Understand the difference between accessing a NoSQL document database and a traditional relational databases' (e.g., MySQL)
- Query a MongoDB database from within Python
- Create and write data to a MongoDB databasse
- Understand MongoDB's "data processing pipeline"
- Perform real-time analytics and statistical analysis
- Generate reports for dashboarding
- Implement exception handling in Python application

Format of the Course:

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options:

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at administrators wishing to solve complex deployment and management problems using MongoDB Ops Manager.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB Ops Manager
- Set up and manage different types of environments
- Understand and implement MongoDB Enterprise Server specific solutions to solve complex enterprise challenges

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on MongoDB Enterprise Server, which includes Ops Manager. Please consult with us to arrange license requirements.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use the MERN Stack for fullstack development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate React with MongoDB, Express, and Node.js.
- Build a fullstack web application from scratch.
- Implement application security through authorization and authentication.

Upcoming MongoDB Courses

Online MongoDB courses, Weekend MongoDB courses, Evening MongoDB training, MongoDB boot camp, MongoDB instructor-led, Weekend MongoDB training, Evening MongoDB courses, MongoDB coaching, MongoDB instructor, MongoDB trainer, MongoDB training courses, MongoDB classes, MongoDB on-site, MongoDB private courses, MongoDB one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions