MySQL Training Courses

MySQL Training Courses

Οι τοπικές σειρές μαθημάτων κατάρτισης MySQL, καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές, καταδεικνύουν μέσω της συζήτησης και της πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές της MySQL. Η εκπαίδευση MySQL είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

MySQL Course Outlines

CodeNameDurationOverview
mysqladmMySQL Database Administration14 hoursMySQL Administration training course is for anyone who wants to administrate the MySQL database server. It is a comprehensive course covering all administrator duties.

The course explains how MySQL Database works, what tools are available, how we can use them, how we can secure the MySQL Database Server and configure it. During the training course you will learn how to manage user accounts and how the MySQL Access Privilege System works. You also will learn how to maintain your database, backup and recover your databases and perform crash recovery.
sqlfunSQL Fundamentals14 hoursThis SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases.
sqlmysqladvSQL Advanced in MySQL7 hoursThis course has been created for people already acquainted with SQL. The course introduces you into secrets common to all SQL databases as well as MySQL specific syntax, functions and features.
mariadbadminMariaDB Database Administration14 hoursMariaDB Administration training course is for anyone who wants to administrate the MariaDB database server. It is a comprehensive course covering all administrator duties.

The course explains how MariaDB Database works, what tools are available, how we can use them, how we can secure the MariaDB Database Server and configure it. During the training course you will learn how to manage user accounts and how the MariaDB Access Privilege System works. You also will learn how to maintain your database, backup and recover your databases and perform crash recovery.
sqlmysqlSQL in MySQL14 hours- How to build a query?
- What is a relational database?
- What is the structure and SQL commands?
mariadbgcMariaDB Galera Cluster Administration21 hoursThis course is intended for database administrators.

The course presents options for High-Availability solutions using Galera Cluster.

You will learn the basics of Galera technology, as well as more advanced topics and practical knowledge related to configuring, optimizing and administering a Galera Cluster.
68962MySQL Administration 28 hoursAudience: Any IT professionals who aspire to become DBAs or database support professionals on MySql Database on linx/windows platforms.

Format: 40% theoretical/lectures, 60%Practical/hands on lab
SQL100T-SQL Fundamentals with SQL Server Training Course14 hoursThis SQL training course is for people who want to acquire basic skills to deal with SQL Server Databases. Course will help the members to learn:

- How to work with SQL Server and SQL Server Management Studio.
- Meaning of Databases, SQL and RDBMS etc.
- How to create tables, use DDL, DML and DAL.
- Which are the various RDBMS Packages in the market and how they compare with each other.
- An Introduction to NoSQL and how they are organizations are changing into hybrid databases.
prcmysqlPercona Server for MySQL14 hoursPercona Server for MySQL is optimized for cloud computing, NoSQL access, containers and modern hardware such as SSD and Flash storage.

-

Cloud ready
Dramatically reduces downtime on servers with slow disks and large memory, such as 4XL EC2 servers on EBS volumes

-

SaaS deployable
Increases flexibility for architectures such as co-located databases with hundreds of thousands of tables and heterogeneous backup and retention policies

-

Vertical scalability and server consolidation
Scales to over 48 CPU cores, with the ability to achieve hundreds of thousands of I/O operations per second on high-end solid-state hardware

-

Query, object and user level instrumentation
Detailed query logging with per-query statistics about locking, I/O, and query plan, as well as performance and access counters per-table, per-index, per-user, and per-host

-

Enterprise ready
Percona Server for MySQL includes advanced, full-enabled external authentication, audit logging and threadpool scalability features that are only available in Oracle’s commercial MySQL Enterprise Edition
globalsightGlobalSight: Automate the Localization Process7 hoursGlobalSight is an open-source, Java based application server for automating, streamlining, and managing the localization process.

In this instructor-led, live training, participants will learn about GlobalSight's architecture and functionality as they install, configure and deploy a demonstration server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the benefits of GlobalSight relative to other Translation Management Systems.
- Install GlobalSight server and related components.
- Set up GlobalSight to work behind a reverse proxy.
- Deploy GlobalSight to a production environment.
- Troubleshoot and optimize GlobalSight.
- Use GlobalSight's APIs to integrate it with third party applications, including JBPM, etc.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
mariadbadvAdvanced MariaDB for High Availability and Performance28 hoursMariaDB is a fork of MySQL and one of the most popular database servers.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure and manage MariaDB for high availability and performance. Other topics include backup and recovery, security and clustering.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
webdevonboardingWeb Developer On-boarding Training420 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn the foundations of web development as they step through the creation and deployment of a sample application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design and implement new user facing features
- Optimize web applications to maximize speed and scale
- Write client-side code for web-based applications
- Create fast, easy to use, high volume production applications and develop prototypes quickly

Audience

- Beginner web developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming MySQL Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
GlobalSight: Automate the Localization Process - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Fri, 2019-04-05 09:301500EUR / 1900EUR
GlobalSight: Automate the Localization Process - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-04-16 09:301500EUR / 1900EUR
GlobalSight: Automate the Localization Process - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-04-16 09:301500EUR / 1900EUR
GlobalSight: Automate the Localization Process - Πάτρα (Patras) Thu, 2019-04-25 09:301500EUR / 1900EUR
GlobalSight: Automate the Localization Process - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Fri, 2019-05-24 09:301500EUR / 1900EUR
Weekend MySQL courses, Evening MySQL training, MySQL boot camp, MySQL instructor-led, Weekend MySQL training, Evening MySQL courses, MySQL coaching, MySQL instructor, MySQL trainer, MySQL training courses, MySQL classes, MySQL on-site, MySQL private courses, MySQL one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
Go Programming Language for ProgrammersNicosia, Jacovides TowerMon, 2019-08-19 09:306300EUR / 7300EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!