Neo4j Training Courses

Neo4j Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Neo4j που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτικούς, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να μοντελοποιούν, να διαχειρίζονται και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας σε ένα ζωντανό έργο. Αντιπαραβάλλουμε και συγκρίνουμε βάσεις δεδομένων γραφικών με βάσεις δεδομένων βασισμένες σε SQL καθώς και άλλες βάσεις δεδομένων NoSQL και διευκρινίζουμε πότε και πού είναι λογικό να υλοποιηθεί το καθένα μέσα στην υποδομή σας. Η εκπαίδευση Neo4j είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Neo4j Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Relational, table-based databases such as Oracle and MySQL have long been the standard for organizing and storing data. However, the growing size and fluidity of data have made it difficult for these traditional systems to efficiently execute highly complex queries on the data. Imagine replacing rows-and-columns-based data storage with object-based data storage, whereby entities (e.g., a person) could be stored as data nodes, then easily queried on the basis of their vast, multi-linear relationship with other nodes. And imagine querying these connections and their associated objects and properties using a compact syntax, up to 20 times lighter than SQL. This is what graph databases, such as neo4j offer.

In this instructor-led, live hands-on training, we will set up a live project and put into practice the skills to model, manage and access your data using neo4j. We contrast and compare graph databases with SQL-based databases as well as other NoSQL databases and clarify when and where it makes sense to implement each within your infrastructure.

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.

Upcoming Neo4j Courses

Weekend Neo4j courses, Evening Neo4j training, Neo4j boot camp, Neo4j instructor-led, Weekend Neo4j training, Evening Neo4j courses, Neo4j coaching, Neo4j instructor, Neo4j trainer, Neo4j training courses, Neo4j classes, Neo4j on-site, Neo4j private courses, Neo4j one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!