Neo4j Training Courses

Neo4j Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Neo4j που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτικούς, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές, αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να μοντελοποιούν, να διαχειρίζονται και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας σε ένα ζωντανό έργο. Αντιπαραβάλλουμε και συγκρίνουμε βάσεις δεδομένων γραφικών με βάσεις δεδομένων βασισμένες σε SQL καθώς και άλλες βάσεις δεδομένων NoSQL και διευκρινίζουμε πότε και πού είναι λογικό να υλοποιηθεί το καθένα μέσα στην υποδομή σας. Η εκπαίδευση Neo4j είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Neo4j Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
In this instructor-led, live hands-on training in Ελλάδα, we will set up a live project and put into practice the skills to model, manage and access your data using neo4j. We contrast and compare graph databases with SQL-based databases as well as other NoSQL databases and clarify when and where it makes sense to implement each within your infrastructure.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Neo4j AuraDB graph database to build cloud applications with high availability and zero administration.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing graph database applications with Neo4j AuraDB.
- Understand the features, core concepts, and architecture of Neo4j AuraDB.
- Learn how to build and scale graph database applications in the cloud.
- Enhance cloud security with AuraDB's pre-configured authentication and encryption features.
- Migrate existing Neo4j databases to AuraDB.

Last Updated:

Upcoming Neo4j Courses

Online Neo4j courses, Weekend Neo4j courses, Evening Neo4j training, Neo4j boot camp, Neo4j instructor-led, Weekend Neo4j training, Evening Neo4j courses, Neo4j coaching, Neo4j instructor, Neo4j trainer, Neo4j training courses, Neo4j classes, Neo4j on-site, Neo4j private courses, Neo4j one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions