NLTK Training Courses

NLTK Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα NLTK (Python Natural Language Toolkit) με καθοδηγούμενους από εκπαιδευτές επιδεικνύει μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα θέματα του NLTK. Η εκπαίδευση NLTK είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

NLTK Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Αυτό το μάθημα εισάγει τους γλωσσολόγους ή τους προγραμματιστές στο NLP στο Python. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως nltk.org (Natural Language Tool Kit), αλλά επίσης θα χρησιμοποιήσουμε άλλες βιβλιοθήκες σχετικές και χρήσιμες για το NLP. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να διεξάγουμε αυτό το μάθημα σε Python 2.x ή Python 3.x. Τα παραδείγματα είναι στα αγγλικά ή στη Μανταρίνη (普通话). Άλλες γλώσσες μπορούν επίσης να γίνουν διαθέσιμες εάν συμφωνηθεί πριν από την κράτηση.
35 hours
By the end of the training the delegates are expected to be sufficiently equipped with the essential python concepts and should be able to sufficiently use NLTK to implement most of the NLP and ML based operations. The training is aimed at giving not just an executional knowledge but also the logical and operational knowledge of the technology therein.  

Last Updated:

Upcoming NLTK (Natural Language Toolkit) Courses

Online NLTK (Natural Language Toolkit) courses, Weekend NLTK courses, Evening Natural Language Toolkit (NLTK) training, Natural Language Toolkit (NLTK) boot camp, Natural Language Toolkit instructor-led, Weekend NLTK (Natural Language Toolkit) training, Evening NLTK (Natural Language Toolkit) courses, Natural Language Toolkit coaching, NLTK (Natural Language Toolkit) instructor, NLTK trainer, Natural Language Toolkit (NLTK) training courses, NLTK classes, NLTK (Natural Language Toolkit) on-site, Natural Language Toolkit private courses, NLTK (Natural Language Toolkit) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions