OCUP2 Training Courses

OCUP2 Training Courses

Local instructor-led live OCUP2 training courses in Ελλάδα.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

OCUP2 Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
OCUP2 Content Developer

NobleProg has official OMG OCUP 2 Content Developer status, which means that our course outlines and training materials were developed by the same experts who prepared questions for OCUP 2 exams.

Audience

Developers, programmers, business analysts, project managers, software architects, testers, people responsible for documentation or anyone involved in the software development process.

Objectives

Prepares you to work with the most commonly encountered UML elements
Teaches you how to create simple UML models
Prepares you to be a member of a UML Development Team
14 hours
Overview
Κοινό:

Προγραμματιστές, προγραμματιστές, επιχειρηματικοί αναλυτές, διαχειριστές έργων, αρχιτέκτονες λογισμικού, δοκιμαστές, υπεύθυνοι για την τεκμηρίωση ή όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού.

Στόχοι:

Σας προετοιμάζει να εργαστείτε με ένα ευρύ φάσμα στοιχείων UML
Σας διδάσκει πώς να δημιουργήσετε σύνθετα μοντέλα UML
Σας προετοιμάζει να γίνετε εξειδικευμένος ανώτερος συνεργάτης μιας UML Development Team.
14 hours
Overview
Κοινό: Προγραμματιστές, προγραμματιστές, επιχειρηματικοί αναλυτές, διαχειριστές έργων, αρχιτέκτονες λογισμικού, δοκιμαστές, υπεύθυνοι για την τεκμηρίωση ή όποιος εμπλέκεται στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Στόχοι: Σας προετοιμάζει να εργαστείτε με ένα ευρύ φάσμα στοιχείων UML Σας διδάσκει πώς να δημιουργήσετε σύνθετα μοντέλα UML Σας επιτρέπει να αποκτήσετε τα προσόντα σας ως ανώτερο μέλος μιας UML Development Team.
Weekend OCUP2 courses, Evening OCUP2 training, OCUP2 boot camp, OCUP2 instructor-led, Weekend OCUP2 training, Evening OCUP2 courses, OCUP2 coaching, OCUP2 instructor, OCUP2 trainer, OCUP2 training courses, OCUP2 classes, OCUP2 on-site, OCUP2 private courses, OCUP2 one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!