OpenCV Training Courses

OpenCV Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα OpenCV (Open Source Computer Vision Library) που βασίζεται σε εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσει το OpenCV για έργα οράσεως υπολογιστών. Η εκπαίδευση OpenCV είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

OpenCV Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
28 hours
Overview
OpenCV (Open Source Computer Vision Library: http://opencv.org) είναι μια open source BSD-licensed βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης.

Κοινό

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε μηχανικούς και αρχιτέκτονες που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το OpenCV για έργα οράσεως υπολογιστών
21 hours
Overview
This instructor-led, live training introduces the software, hardware, and step-by-step process needed to build a facial recognition system from scratch. Facial Recognition is also known as Face Recognition.

The hardware used in this lab includes Rasberry Pi, a camera module, servos (optional), etc. Participants are responsible for purchasing these components themselves. The software used includes OpenCV, Linux, Python, etc.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install Linux, OpenCV and other software utilities and libraries on a Rasberry Pi.
- Configure OpenCV to capture and detect facial images.
- Understand the various options for packaging a Rasberry Pi system for use in real-world environments.
- Adapt the system for a variety of use cases, including surveillance, identity verification, etc.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Other hardware and software options include: Arduino, OpenFace, Windows, etc. If you wish to use any of these, please contact us to arrange.

Upcoming OpenCV Courses

Weekend OpenCV courses, Evening OpenCV training, OpenCV boot camp, OpenCV instructor-led, Weekend OpenCV training, Evening OpenCV courses, OpenCV coaching, OpenCV instructor, OpenCV trainer, OpenCV training courses, OpenCV classes, OpenCV on-site, OpenCV private courses, OpenCV one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!