PostgreSQL Training Courses

PostgreSQL Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα PostgreSQL (AKA Postgres) από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης τις βασικές αρχές της PostgreSQL και τον τρόπο χειρισμού της διαχείρισης και του συντονισμού απόδοσης των βάσεων δεδομένων PostgreSQL. Η εκπαίδευση PostgreSQL είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

PostgreSQL Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Αυτό το μάθημα καλύπτει τη διαχείριση και τον συντονισμό της απόδοσης των Postgre SQL δεδομένων Postgre SQL . Το κοινό-στόχος περιλαμβάνει διαχειριστές συστημάτων και αρχιτέκτονες βάσεων δεδομένων. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τη χρήση εξειδικευμένων Postgre SQL (AKA Postgres) όπως αναπαραγωγή, συγκέντρωση συνδέσεων και αναζήτηση πλήρους κειμένου.
28 hours
This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
14 hours
This course provides programmatic interaction with PostgreSQL databases. Learn techniques, syntaxes and structures needed to develop quality applications using PostgreSQL backend. This training also covers SQL Tuning covering best practices for writing efficient SQL. Target audience includes developers who want to use or extend PostgreSQL, as well as database architects.
14 hours
Αυτή η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για διαχειριστές Database και αρχιτέκτονες που θέλουν να μάθουν Postgre SQL από τα βασικά. Θα μάθετε την αρχιτεκτονική Postgre SQL , την εγκατάσταση, το σχεδιασμό καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης βάσεων δεδομένων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης στη Postgre SQL .
35 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn the general and advanced aspects of PostgreSQL, including administration, performance turning, advanced development, and replication as they step through a series of hands-on, live-lab exercises involving setup, configuration, testing, deployment and troubleshooting. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use advanced administration techniques to configure and manage a PostgreSQL server.
 • Optimize the database and queries for maximum performance.
 • Replicate and scale a PostgreSQL server.
14 hours
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to tune PostgreSQL Database for Performance. Learn how to log slow workload and find the possible pain points in a query. This topic also covers the most important parameters that must be tuned for optimal performance. 
14 hours
Αυτή η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για Διαχειριστές Database και Αρχιτέκτονες που θέλουν να μάθουν τα εργαλεία και τις τεχνικές για την εφαρμογή Υψηλής Διαθεσιμότητας και Ασφάλειας Database στην Postgre SQL . Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να βρείτε αργά ερωτήματα, να παρακολουθείτε την απόδοση βάσεων δεδομένων και να συντονίζετε το Postgre SQL για απόδοση.
7 hours
Αυτή η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για διαχειριστές Database και αρχιτέκτονες που επιθυμούν να μάθουν την αναπαραγωγή ροής στο Postgre SQL και τον τρόπο με τον οποίο το pgpool-II μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη αυτόματων αποτυχιών και τη δημιουργία ενός εξαιρετικά διαθέσιμου συμπλέγματος Database Postgre SQL .
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at sysadmins and developers who wish to use PostgreSQL 13 to set up, build, and manage databases for high-performance applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure PostgreSQL 13.
 • Understand the features, architecture, and fundamentals of operating, managing, and maintaining databases with PostgreSQL 13.
 • Learn how to configure Postgres database tables and schemas.
 • Learn how to perform data manipulations and queries.
 • Explore the different programming interfaces (client and server) to fully utilize and extend functionalities in PostgreSQL 13.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at database admins and sysadmins who wish to use PostgreSQL to manage large-scale data while optimizing the database systems for high availability and performance. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure PostgreSQL.
 • Understand the features and architecture of PostgreSQL.
 • Learn how to perform database operations with SQL.
 • Perform database backup and recovery to prevent data loss.
 • Configure the server for high availability.
 • Learn the tools and techniques for high performance tuning.
 • Explore the external tools for monitoring and observability.
21 hours
PostgreSQL (επίσης γνωστή ως Postgres) είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχετικών δεδομένων ανοικτού κώδικα ή RDBMS που κατασκευάστηκε για τη διαχείριση μεγάλων φορτίων εργασίας δεδομένων. Python είναι μια δυναμική και ευέλικτη γλώσσα προγραμματισμού που υποστηρίζει διάφορες βάσεις δεδομένων, όπως MySQL, Oracle, PostgreSQL, κλπ. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε προγραμματιστές και διαχειριστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν PostgreSQL με Python για να δημιουργήσουν ασφαλή, αξιόπιστες και σταθερές εφαρμογές σε κλίμακα. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Τοποθετήστε, ρυθμίστε και συνδέστε PostgreSQL με Python. Αποκτήστε μια αναζωογόνηση στις Python θεμελιώδεις αρχές του προγραμματισμού. Να κατανοήσουν τα οφέλη της χρήσης PostgreSQL με Python. Μάθετε πώς να εκτελέσετε βασικές SQL εργασίες με Python. Μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα προηγμένα χαρακτηριστικά PostgreSQL με Python. Εφαρμογή τεχνικών ασφάλειας δεδομένων, ασφάλειας, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
7 hours
Προς το παρόν, Oracle τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων μπορεί να είναι δαπανηρά και δύσκολο να διατηρηθούν για οργανισμούς μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Η μετανάστευση Oracle βάσεων δεδομένων σε Azure SQL (επίσης γνωστή ως Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure SQL ή AzureSQL) ή PostgreSQL (επίσης γνωστή ως Postgres ή Postgre SQL) είναι μια πρακτική λύση για τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της διαχείρισης, της συντήρησης και της κλίμακας βάσεων δεδομένων με βέλτιστη κόστος. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε διαχειριστές βάσεων δεδομένων και αρχιτέκτονες του cloud που επιθυμούν να μεταφέρουν Oracle βάσεις δεδομένων σε Azure SQL ή PostgreSQL. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Συγκρίνετε Azure SQL με PostgreSQL για να επιλέξετε τη βάση δεδομένων που ανταποκρίνεται καλύτερα στους επιχειρηματικούς στόχους και τις ανάγκες. Προετοιμάστε τις βάσεις δεδομένων για τη μετακίνηση ορισμών, δεδομένων και διαδικασιών από Oracle στο AzureSQL ή PostgreSQL σύστημα βάσης δεδομένων. Κάντε βήματα μετά τη μετανάστευση για να δοκιμάσετε, να βελτιστοποιήσετε, να ενημερώσετε και να διατηρήσετε μια μετανάστερη βάση δεδομένων.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online PostgreSQL courses, Weekend PostgreSQL courses, Evening PostgreSQL training, PostgreSQL boot camp, PostgreSQL instructor-led, Weekend PostgreSQL training, Evening PostgreSQL courses, PostgreSQL coaching, PostgreSQL instructor, PostgreSQL trainer, PostgreSQL training courses, PostgreSQL classes, PostgreSQL on-site, PostgreSQL private courses, PostgreSQL one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions