Redis Training Courses

Redis Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Redis, που διευθύνεται από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω της διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τη βασική και προηγμένη χρήση του Redis και καλύπτει θέματα για προγραμματιστές και διαχειριστές συστημάτων. Η εκπαίδευση Redis είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Redis Subcategories

Redis Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Το ApsaraCache είναι μια διακλάδωση του Redis , του καταστήματος δομής δεδομένων που βασίζεται σε σύννεφο, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως ως βάση δεδομένων, προσωρινή μνήμη και μεσίτης μηνυμάτων. Το ApsaraCache λύνει τα εμπόδια σταθερότητας που προκαλούνται από την συχνή επανεγγραφή του AOF με την ανάκτηση χρόνου με ακρίβεια σε δευτερόλεπτα. Λύσει επίσης το πρόβλημα συγχρονισμού όταν υπάρχει μια αποσπασματική σύνδεση.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε διαχειριστές που επιθυμούν να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν και να διαχειριστούν μια βάση δεδομένων AsparaCache.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε τις διαφορές μεταξύ του Redis και του ApsaraCache και αξιοποιήστε στο έπακρο τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ApsaraCache.
- Ρυθμίστε μια βάση δεδομένων ApsaraCache για επιμονή, ανεκτικότητα σε καταστροφές και αποκατάσταση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
- Ασφαλίστε μια βάση δεδομένων ApsaraCache.
- Παρακολουθήστε το ApsaraCache χρησιμοποιώντας τον αργό έλεγχο των αρχείων, τα στατιστικά στοιχεία και άλλες λειτουργίες συντήρησης.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ApsaraCache, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://github.com/alibaba/ApsaraCache
14 hours
Overview
Το ApsaraCache είναι μια διακλάδωση του Redis , του καταστήματος δομής δεδομένων που βασίζεται σε σύννεφο, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως ως βάση δεδομένων, προσωρινή μνήμη και μεσίτης μηνυμάτων. Το ApsaraCache λύνει τα εμπόδια σταθερότητας που προκαλούνται από την συχνή επανεγγραφή του AOF με την ανάκτηση χρόνου με ακρίβεια σε δευτερόλεπτα. Λύσει επίσης το πρόβλημα συγχρονισμού όταν υπάρχει μια αποσπασματική σύνδεση.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν μια ισχυρή εναλλακτική λύση Redis για αποθήκευση και προσωρινή αποθήκευση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε τις διαφορές μεταξύ του Redis και του ApsaraCache και αξιοποιήστε στο έπακρο τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ApsaraCache.
- Κατανοήστε και χρησιμοποιήστε τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων και τις εντολές που χρησιμοποιούνται στο ApsaraCache.
- Ενσωματώστε το ApsaraCache με υπάρχουσες εφαρμογές ιστού για να καταγράψετε εισερχόμενα δεδομένα.
- Χρησιμοποιήστε το ApsaraCache για να καταγράψετε τα αρχεία καταγραφής συνομιλιών, τους πίνακες αποτελεσμάτων και άλλα δεδομένα web του πραγματικού κόσμου.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ApsaraCache, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://github.com/alibaba/ApsaraCache
14 hours
Overview
Redis είναι ένα ανοικτού κώδικα (με άδεια BSD), αποθηκευμένο στη μνήμη δομής δεδομένων, που χρησιμοποιείται ως βάση δεδομένων, προσωρινή μνήμη και μεσίτης μηνυμάτων.
21 hours
Overview
Redis is an open source (BSD licensed), in-memory data structure store, used as database, cache and message broker.
Weekend Redis courses, Evening Redis training, Redis boot camp, Redis instructor-led, Weekend Redis training, Evening Redis courses, Redis coaching, Redis instructor, Redis trainer, Redis training courses, Redis classes, Redis on-site, Redis private courses, Redis one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!