RPA Training Courses

RPA Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης με ρομπότ (RPA), καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, διδάσκουν στους συμμετέχοντες πώς να εφαρμόσουν το RPA στους οργανισμούς τους. Η εκπαίδευση RPA διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

RPA Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions.

By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenSpan (now integrated into Pegasystems) to unify robotics and workforce analytics.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use OpenSpan to automate Windows applications
- Automate web application process
- Deploy automated workflows
- Diagnose and debug processes
- Use OpenSpan in conjunction with Pegasystems workforce analytics software to improve customer service processes

Audience

- Software architects
- Developers
- Consultants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Robotic Process Automation (RPA) refers to process automation technology (think "software robot") that aims to replicate the actions of a human interacting with a software application or system. An example of a software robot performing the task of a human, would be the entering of data into an ERP system.

In this instructor-led training, participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions.

By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization.

Audience

- Developers
- Process designers
- Technical persons in charge of deploying RPA within their organization

Format of the course

- workshops
14 hours
Overview
This classroom based training session will explore Robotics and Robotic Process Automation (RPA). Delegates will undertake computer based examples and case study solving exercises.
21 hours
Overview
ChatBots are computer programs that automatically simulate human responses via chat interfaces. ChatBots help organizations maximize their operations efficiency by providing easier and faster options for their user interactions.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build chatbots in Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of building chatbots
- Build, test, deploy, and troubleshoot various chatbots using Python

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to use AutoIt to automate window applications as they step through a series of hands-on live-lab exercises.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the Blue Prism architecture, its user interface and controls, as well as techniques for deployment and administration. Participants will have a chance to practice implementing their own instance of Blue Prism in response to different business scenarios.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and manage their own business objects and processes.
- Manage sessions and control robots and processes.
- Deploy and manage Blue Prism in accordance with different business needs.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
- Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to set up or extend an RPA system with more intelligent capabilities.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure UiPath IPA.
- Enable robots to manage other robots.
- Apply computer vision to locate screen objects with accuracy.
- Enable robots that can detect language patterns and carry out sentiment analysis on unstructured content.
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
- Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn how to build an enterprise-grade robot and use multiple robots in parallel to increase work efficiency with the UiPath RPA tool.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a simple enterprise-grade robot.
- Manage source code with TFS.
- Use Orchestrator queues & transactions.
- Add snippets to UiPath Studio.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at SAP power users and consultants who wish to create, deploy and manage software robots to automate repetitive human tasks in SAP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure UIPath on both the server and client.
- Identify tasks that are suitable for automation with software robots.
- Understand how UIPath differs from other automation tools.
- Test and deploy UIPath software robots to automate tedious and time-consuming tasks in SAP.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at business analysists and project managers who wish to carry out business analysis using the UiPath RPA tool.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn about the architecture and key features of UiPath RPA tool.
- Understand the role of an RPA business analyst.
- Map the business requirements and track the RPA process.
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure RPA Express.
- Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express.
- Use RPA Express to map out a business flow.
- Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal.
- Plan a process automation strategy.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how RPA works, as they step through the deployment of an Automation Anywhere sample system. Case studies will be examined and comparisons made between Automation Anywhere and other RPA systems to allow candidates to evaluate their choice of tool relative to the organizational problem they wish to solve with RPA.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how RPA works and where Automation Anywhere fits into the Business Process Automation big picture.
- Use Automation Anywhere to create software bots that handle tasks such as Excel computations, email responses, and database manipulations.
- Analyze existing business processes and develop an RPA plan for enhancing the efficiency of a workflow.
- Lower operating costs and reduce errors through automation.
- Diagnose and debug problems during the development and deployment of Automation Anywhere software bots.
- Communicate effectively with management and staff about the role and expectation of software bots within the organization.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training, in Ελλάδα participants will learn how to operate an Automation Anywhere sample system.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at data analysts or developers who wish to use Bot Insight to generate RPA analytics dashboards and capture business intelligence insights in real-time.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand business and operational analytics concepts and how they apply to RPA.
- Explore the various features and dashboards in Bot Insight and use them to analyze data.
- Learn how to configure, customize, and publish CoE dashboards in Bot Insight.
- Capture external data insights from other applications (Power BI, Zoomdata, etc.) using connectors and APIs.
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote), participants will learn what RPA is and how it can be implemented within an organization. Different RPA tools and approaches are examined, then hands-on implementation exercises are carried out in a simulated front and back office setting using NICE Robotic Automation.

By the end of this training, participants will be able to:

- Evaluate and select which processes and workflow are most appropriate for RPA.
- Automate select cases of repetitive, time-intensive manual processes.
- Configure and monitor Nice Robotic Automation in a production setting.
- Present proposal and feedback on RPA results to management.
- Scale an RPA system to match growing needs.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at software robot developers who wish to use a developer-friendly, open-source platform to build RPA solutions for their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Robocode developer studio.
- Use Robocode developer tools to build RPA software.
- Leverage the Robot Framework ecosystem to optimize development and collaboration.
- Use the Robocloud orchestration platform to deploy enterprise-grade software robots.
- Share knowledge and build a community with other software robot creators.

Upcoming RPA (Robotic Process Automation) Courses

Online RPA (Robotic Process Automation) courses, Weekend RPA courses, Evening Robotic Process Automation training, Robotic Process Automation boot camp, RPA instructor-led, Weekend RPA (Robotic Process Automation) training, Evening RPA (Robotic Process Automation) courses, RPA coaching, RPA (Robotic Process Automation) instructor, RPA trainer, Robotic Process Automation training courses, RPA classes, RPA (Robotic Process Automation) on-site, RPA private courses, RPA (Robotic Process Automation) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions