RPA Training Courses

RPA Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης με ρομπότ (RPA), καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, διδάσκουν στους συμμετέχοντες πώς να εφαρμόσουν το RPA στους οργανισμούς τους. Η εκπαίδευση RPA διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

RPA Course Outlines

CodeNameDurationOverview
rpaimplementingRPA: Implementing Robotic Process Automation21 hoursRobotic Process Automation (RPA) refers to process automation technology (think "software robot") that aims to replicate the actions of a human interacting with a software application or system. An example of a software robot performing the task of a human, would be the entering of data into an ERP system.

In this instructor-led training, participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions.

By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization.

Audience

- Developers
- Process designers
- Technical persons in charge of deploying RPA within their organization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This course can be customized to address different industries and business cases, including Banking, Retail, Government, Telecommunications, Utilities, and Transportation.
- To request a customized training, please contact us to arrange.
blueprismBlue Prism: Creating Your Robotic Workforce28 hoursBlue Prism is a powerful Robotic Process Automation (RPA) tool that automates business processes by employing a robotic workforce. It is a cost-effective solution to help organizations obtain high-quality business intelligence while reducing human error.

In this instructor-led training, participants will learn the Blue Prism architecture, its user interface and controls, as well as techniques for deployment and administration. Participants will have a chance to practice implementing their own instance of Blue Prism in response to different business scenarios.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and manage their own business objects and processes
- Manage sessions and control robots and processes
- Deploy and manage Blue Prism in accordance with different business needs

Audience

- Developers and programmers
- IT professionals in charge of deploying Blue Prism within their organization
- Technical business people interested in deploying a robotic workforce

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
UiPathUIPath: Deploying a Robotic Workforce28 hoursUiPath is an RPA (Robotic Process Automation) tool for automating an organization's everyday tasks, freeing employees from the daily routine of rote work. UiPath uses diagrams, flowcharts and drag and drop options to define activities for automation. It allows for convenient administration of rules-based tasks and allows components to be shared and reused among different projects and teams.

The UiPath extensible architecture uses predictive analytics, cognitive capabilities and artificial intelligence to automate complex processes.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees
- Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.

Audience

- Developers
- Business intelligence professionals with technical skills
- Digital Marketing professionals with technical skills

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
openspanOpenSpan: Robotic Automation and Intelligence28 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenSpan (now integrated into Pegasystems) to unify robotics and workforce analytics.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use OpenSpan to automate Windows applications
- Automate web application process
- Deploy automated workflows
- Diagnose and debug processes
- Use OpenSpan in conjunction with Pegasystems workforce analytics software to improve customer service processes

Audience

- Software architects
- Developers
- Consultants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
rpaadvRPA workshops14 hoursRobotic Process Automation (RPA) refers to process automation technology (think "software robot") that aims to replicate the actions of a human interacting with a software application or system. An example of a software robot performing the task of a human, would be the entering of data into an ERP system.

In this instructor-led training, participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions.

By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization.

Audience

- Developers
- Process designers
- Technical persons in charge of deploying RPA within their organization

Format of the course

- workshops
rpaexpressWorkFusion RPA Express for Intelligent Automation21 hoursRPA Express is one of the tools in WorkFusion's automation toolkit. RPA (Robotic Process Automation) in general is defined as the automation technique in which simple precoded snippets, similar to macros in Excel/VBA, are used to perform a repetitive task normally performed by a human on an enterprise application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure RPA Express
- Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express
- Use RPA Express to map out a business flow
- Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal
- Plan a process automation strategy

Audience

- Operations Managers
- Business Analysts
- Process Analysts
- Automation Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
automtationanywhereImplementing Robotic Process Automation (RPA) with Automation Anywhere28 hoursAutomation Anywhere is an RPA (Robotic Process Automation) tool for creating a virtual workforce of software bots that optimizes and lowers the costs of end-to-end business processes in an enterprise.

In this instructor-led, live training, participants will learn how RPA works, as they step through the deployment of an Automation Anywhere sample system. Case studies will be examined and comparisons made between Automation Anywhere and other RPA systems to allow candidates to evaluate their choice of tool relative to the organizational problem they wish to solve with RPA.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how RPA works and where Automation Anywhere fits into the Business Process Automation big picture
- Use Automation Anywhere to create software bots that handle tasks such as Excel computations, email responses, and database manipulations
- Analyze existing business processes and develop an RPA plan for enhancing the efficiency of a workflow
- Lower operating costs and reduce errors through automation
- Diagnose and debug problems during the development and deployment of Automation Anywhere software bots
- Communicate effectively with management and staff about the role and expectation of software bots within the organization

Audience

- Persons in charge of streamlining or optimizing business processes
- Managers with technical skills
- Developers and engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
rpaniceRobotic Process Automation (RPA) with NICE21 hoursRobotic Process Automation (RPA) refers to software that helps automate tedious desktop tasks, such as routine, schedule-based work that requires little subjective analysis or human decision-making. Some examples include filling out forms, performing calculations and processing orders. These tasks tend to be error-prone and time-consuming, and often impact employee moral in a negative way.

NICE Robotic Automation is an RPA solution that allows menial tasks to be handled by a 'robotic workforce' who is able to complete such clerical tasks quickly, accurately, on-time and at reduced costs. This frees employees to focus on high-value, creative, critical-thinking work.

In this instructor-led, live training, participants will learn what RPA is and how it can be implemented within an organization. Different RPA tools and approaches are examined, then hands-on implementation exercises are carried out in a simulated front and back office setting using NICE Robotic Automation.

By the end of this training, participants will be able to:

- Evaluate and select which processes and workflow are most appropriate for RPA
- Automate select cases of repetitive, time-intensive manual processes
- Configure and monitor Nice Robotic Automation in a production setting
- Present proposal and feedback on RPA results to management
- Scale an RPA system to match growing needs

Audience

- Business Analysts
- Business Process Professionals
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Robo_LBGRobotics in business - AI/Robotics14 hoursThis classroom based training session will explore Robotics and Robotic Process Automation (RPA). Delegates will undertake computer based examples and case study solving exercises.
chatbotpythonBuilding Chatbots in Python21 hoursChatBots are computer programs that automatically simulate human responses via chat interfaces. ChatBots help organizations maximize their operations efficiency by providing easier and faster options for their user interactions.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build chatbots in Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of building chatbots
- Build, test, deploy, and troubleshoot various chatbots using Python

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
autoitAutomate Windows Desktop Applications with AutoIT14 hoursAutoIt is a freeware BASIC-like scripting language for automating Windows desktop applications.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use AutoIT to automate window applications as they step through a series of hands-on live-lab exercises.

Audience

- Developers
- Testers
- Admins

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming RPA Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Automate Windows Desktop Applications with AutoIT - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-01-28 09:303000EUR / 3600EUR
Automate Windows Desktop Applications with AutoIT - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Thu, 2019-01-31 09:303000EUR / 3600EUR
Automate Windows Desktop Applications with AutoIT - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-02-11 09:303000EUR / 3600EUR
Automate Windows Desktop Applications with AutoIT - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-02-12 09:303000EUR / 3600EUR
Automate Windows Desktop Applications with AutoIT - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-03-27 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend RPA courses, Evening RPA training, RPA boot camp, RPA instructor-led, Weekend RPA training, Evening RPA courses, RPA coaching, RPA instructor, RPA trainer, RPA training courses, RPA classes, RPA on-site, RPA private courses, RPA one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!