SAP Training Courses

SAP Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από δάσκαλο ζωντανά προγράμματα κατάρτισης SAP αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τα βασικά στοιχεία και τη χρήση των προϊόντων λογισμικού SAP SAP. Η εκπαίδευση SAP είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

SAP Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at SAP users who wish to use SAP WM to better manage standard warehouses. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the ins and outs of SAP WM.
 • Effectively manage warehouse activities.
 • Reduce warehouse costs and optimize warehouse usage and management.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at SAP users who wish to leverage the key solution of SAP F&R to drive an efficient inventory strategy. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the functionality of SAP F&R.
 • Perform general customizing settings and application reports for the F&R process.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers and development consultants who wish to learn and leverage the features and potentials of CDS when establishing database views. By the end of this training, participants will be able to:
 • Analyze and establish views in ABAP CDS.
 • Understand the difference between CDS views and ordinary database views.
 • Learn and leverage the SQL features in CDS views.
 • Utilize CDS-specific concepts and understand the common use cases for CDS views.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at SAP users who wish to prepare for the C_FIORDEV certification exam. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the usage of SAP Fiori Application Developer.
 • Take the C_FIORDEV exam with confidence.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at application consultants, developers, and business professionals who wish to learn how to use SAP Integration Suite to build integration within heterogeneous landscapes. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand what is the SAP Integration Suite and how to work with it.
 • Use methodologies of SAP Integration Solution Advisory.
 • Connect SAP and non-SAP systems securely.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at application consultants who wish to acquire advanced level knowledge in the implementation of business processes through a case study-based workshop. By the end of this training, participants will be able to:
 • Analyze and translate business concepts to business processes in the SAP S/4HANA system.
 • Maintain the Enterprise Structure (FI).
 • Implement various business processes.
28 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at application consultants and business process owners who wish to learn how to use SAP S/4HANA in managing financial closing activities. By the end of this training, participants will be able to:
 • Prepare financial statements with SAP S/4HANA.
 • Perform month and year-end closing of financial accounting.
 • Use SAP Financial Closing Cockpit to monitor closing operations.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at application consultants and project managers who wish to learn how to use SAP GTS to support and define import and export trade processes in SAP ERP. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the structure and benefits of SAP Global Trade Services (GTS).
 • Use compliance management, customs management, and risk management for import and export processes.
 • Use electronic compliance reporting for Intrastat reporting.
35 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at application consultants and business process owners who wish to learn how to configure business processes for SAP S/4 HANA financials module. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basic customizing settings in the main components of Financial Accounting with SAP S/4HANA.
 • Configure the master data settings (G/L accounts, customer and vendor accounts) of FA with SAP S/4HANA.
 • Configure document control, posting control, and financial document clearing settings of FA with SAP S/4HANA.
7 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at production managers and consultants who wish to use the cross-application customizing functions in SAP S/4 HANA Sales. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the complex relationships in mapping organizational structures.
 • Configure special functions and output control in SAP S/4HANA Sales.
 • Learn and understand the cross-functional configuration in mapping business requirements in SAP S/4HANA Sales.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at system administrators, data consultants, and developers who wish to use SAP Information Lifecycle Management (ILM) and data archiving components to manage the full data lifecycle in a structured and automated way. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand archiving objects and programs.
 • Create ILM-objects and customer-specific archiving objects.
 • Understand data destruction objects and programs.
 • Create customer-specific data destruction objects.
21 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at system administrators, data consultants, and developers who wish to understand the data archiving concept and implement and data archiving project. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have a better understanding of the SAP archiving concept and functionality.
 • Plan and implement a data archiving project.
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at production planners and anyone who wishes to use SAP S/4 HANA for production and procurement planning. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the supply chain production planning in SAP S/4 HANA.
 • Utilize SAP S/4 HANA production planning functionalities.
35 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at application consultants, business process owners, and project managers who wish to utilize the advanced configuration of SAP IBP for supply chain management. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the SAP IBP architecture and applications.
 • Utilize configuration and complex operations on planning areas, key figures, and attributes.
 • Use the advanced configuration functions and features of SAP IBP.
28 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the fundamentals of SAP ASE (SAP Adaptive Server Enterprise) Database Administration as they step through the creation and deployment of a sample SAP ASE Database System. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure SAP ASE for data storage as well as transactional operations.
 • Understand and use SAP ASE components, tools, and utilities.
 • Integrate SAP ASE with non-SAP ASE applications.
28 hours
SAP είναι μια εφαρμογή λογισμικού ERP (Enterprise Resource Planning) για την απλοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) στοχεύει στους τελικούς χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία με SAP ή ERP. Θα δείξουμε πώς να λειτουργούν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά SAP's για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διεργασιών στους τομείς της λογιστικής, των πωλήσεων, της παραγωγής, των ανθρώπινων πόρων και των οικονομικών. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατανοήστε τις έννοιες πίσω από το Enterprise Resource Planning. Κατανοήστε και εφαρμόστε τις πιο σημαντικές ενότητες SAP's. Εναρμόστε και απλοποιήστε διάφορες βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες μέσα στο ενιαίο ολοκληρωμένο περιβάλλον SAP's. Δημιουργήστε και εξάγετε αναφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις μιας εταιρείας.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
14 hours
αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τελικούς χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία SAP και επικεντρώνεται στην κατανόηση και   λειτουργικές   SAP & #39; s επεξεργασία παραγγελιών πωλήσεων και διαχείριση αλυσίδας προμηθειών. μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • κατανοήσουν τις έννοιες πίσω από δύο από τις πιο δημοφιλείς ενότητες του SAP & #39; s: επεξεργασία παραγγελιών πωλήσεων και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Use SAP για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας παραγγελίας πώλησης.
 • κατανοήσουν και να εφαρμόσουν SAP & #39; s μονάδα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σε υλικοτεχνικές εργασίες εντός ενός οργανισμού.
 • δημιουργία και εξαγωγή αναφορών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών σε μια εταιρεία & #39; s λειτουργίες.
Format του μαθήματος
 • διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
 • εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
επιλογές προσαρμογής μαθήματος
 • για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
SAP FICO (Financial Accounting and Control) είναι SAP's κεντρική ενότητα για την αποθήκευση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε SAP χρήστες ενέργειας που επιθυμούν να μάθουν τις δεξιότητες διαβούλευσης για να εφαρμόσουν και να ρυθμίσουν SAP FICO μέσα σε μια οργάνωση. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Εγκαταστήστε SAP FICO και συναφείς υπο-μόδουλες. Συλλέξτε τις επιχειρηματικές απαιτήσεις και καθορίστε τη δομή μιας οργάνωσης's. Ρυθμίστε SAP FI και CO ενότητες για τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εντός μιας οργάνωσης. Βελτιώστε τις διαδικασίες μιας οργάνωσης και ανακαλύψτε ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας και τη μείωση του κόστους.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Αυτό το μάθημα δεν στοχεύει στην SAP FI Πιστοποιητικό εξέταση. Είναι πρακτικό στη φύση και έχει σχεδιαστεί για να πάρει τους χρήστες και να τρέξει γρήγορα με SAP για να αρχίσει να εφαρμόζεται σε οργανωτικά προβλήματα. Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
28 hours
SAP Ανθρώπινο κεφάλαιο Management (HCM) είναι ένα από τα κύρια SAP ενότητες και χρησιμοποιείται για την οργάνωση και τη διαχείριση διαδικασιών ανθρώπινων πόρων μέσα σε μια επιχείρηση. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή κατάρτιση (online ή online) απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να εφαρμόσουν και να ρυθμίσουν SAP HCM Core Modules με βάση τις επιχειρηματικές απαιτήσεις της οργάνωσης τους καθώς και SAP Καλύτερες Πρακτικές. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Εγκατάσταση SAP HCM και συναφείς ενότητες. Συλλέξτε τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και καθορίστε τις κατάλληλες δομές HCM. Ενημερωθείτε SAP για τις ενότητες HCM.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον. Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Αυτό το μάθημα δεν στοχεύει στην εξέταση πιστοποίησης HCM SAP. Είναι πρακτικό στη φύση και έχει σχεδιαστεί για να πάρει τους χρήστες και να τρέξει γρήγορα με SAP για να αρχίσει να εφαρμόζεται σε οργανωτικά προβλήματα. Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
14 hours
Το UIPath είναι μια πλατφόρμα λογισμικού για την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται με το χέρι και επαναλαμβανόμενα από τον άνθρωπο. SAP διαθέτει μια σειρά διαδικασιών, εργασιών και διεπαφών που είναι κατάλληλες για τον αυτοματισμό ρομπότ λογισμικού που παρέχεται από το UIPath. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε χρήστες και συμβούλους της SAP που επιθυμούν να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν και να διαχειριστούν ρομπότ λογισμικού για να αυτοματοποιήσουν επαναλαμβανόμενα ανθρώπινα καθήκοντα στο SAP . Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τις παραμέτρους UIPath τόσο στον διακομιστή όσο και στον υπολογιστή-πελάτη.
 • Προσδιορίστε εργασίες που είναι κατάλληλες για αυτοματοποίηση με ρομπότ λογισμικού.
 • Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο το UIPath διαφέρει από άλλα εργαλεία αυτοματοποίησης.
 • Δοκιμάστε και αναπτύξτε ρομπότ λογισμικού UIPath για να αυτοματοποιήσετε τις κουραστικές και χρονοβόρες εργασίες στο SAP .
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
 • Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
SAP HANA είναι μια βασισμένη σε υλικό και λογισμικό βάση δεδομένων και πλατφόρμα. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε αναλυτές δεδομένων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το SAP HANA για να καταγράψουν δεδομένα από διάφορες πηγές δεδομένων για γρήγορη επεξεργασία και ανάλυση. Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Κατανοήστε τη βάση δεδομένων SAP Hana in-memory για να επιταχύνετε την πρόσβαση σε δεδομένα
 • Μοντέλα δεδομένων σε μια βάση δεδομένων SAP Hana.
 • Εκτελέστε αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο σε μεγάλες ποσότητες συνεχώς μεταβαλλόμενων δεδομένων.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
 • Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
SAP Το S/4 HANA (S/4Hana) είναι το business suite της επόμενης γενιάς SAP και χτίζεται στην πλατφόρμα βάσης δεδομένων in-memory HANA του SAP. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε λειτουργικούς συμβούλους που επιθυμούν να εγκαταστήσουν, να μεταναστεύσουν και να διαχειριστούν το SAP S/4 HANA Business Suite. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Εγκαταστήστε και ρυθμίστε SAP S/4 Hana στην προετοιμασία ή στο σύννεφο. Κατανόηση SAP S/4 Hana αρχιτεκτονική και ικανότητες Μετανάστευση από τις υπάρχουσες εκδόσεις του SAP Business Suite to SAP S/4 Hana Κατανοήστε πώς εφαρμόζεται η ασφάλεια στο SAP S/4 Hana Βελτίωση της κινητικότητας των εφαρμογών SAP χρησιμοποιώντας SAP Fiori Δοκιμή, αποστράγγιση και εκμετάλλευση SAP S/4 Hana για παραγωγή Εξερευνήστε πώς SAP S/4 μπορεί να ενσωματωθεί με SAP S/4 Cloud για να παρέχει μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική λύση.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
21 hours
SAP ABAP (Advanced Business Application Programming)  είναι μια επιχειρηματική γλώσσα προγραμματισμού για επιχειρηματικά συστήματα. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα προγραμματισμού ABAP για τη δημιουργία εφαρμογών SAP. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Δημιουργήστε ένα περιβάλλον ανάπτυξης για να αρχίσετε να γράφετε SAP εφαρμογές. Διαβάστε, κατανοήστε, γράψτε, τροποποιήστε, εκτελέστε και αποσπάστε τον κωδικό ABAP. Εφαρμογή εφαρμογών για SAP συστήματα επιχειρήσεων.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
7 hours
SAP Το ΜΜ (Material Management) είναι μια ενότητα στο SAP. SAP Το MM αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες που βασίζονται στα δεδομένα, την αγορά, τα αποθέματα και τον σχεδιασμό των υλικών πόρων, όλα τα οποία είναι απαραίτητα για τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή κατάρτιση (online ή online) απευθύνεται σε λειτουργικούς συμβούλους που επιθυμούν να διαχειριστούν τις πράξεις προμήθειας σε μια εταιρεία με SAP MM. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Προετοιμάστε τις τελικές και τελικές συναλλαγματικές δραστηριότητες στο σύστημα SAP. Δημιουργήστε και διατηρήστε τα MM master δεδομένα στο σύστημα SAP. Κατανοήστε την οργανωτική δομή του συστήματος SAP.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
14 hours
SAP SD (Sales and Distribution) είναι μια ενότητα στο SAP ERP για επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούνται στα προϊόντα πώλησης, αποστολής και χρέωσης. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε λειτουργικούς συμβούλους που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική διαδικασία διαχείρισης προϊόντων μέσω του SAP SD. Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Καθορίστε μια οργανωτική δομή στο σύστημα SAP .
 • Κατανοήστε και εφαρμόστε βασικά δεδομένα στο SAP SD.
 • Δημιουργήστε έρευνες πωλήσεων, προσφορές, παραγγελίες πωλήσεων και τιμολόγια στο σύστημα SAP .
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
 • Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
SAP Το Hybris είναι ένα cloud-based CRM (Customer Relationship Management) suite. Οι χρήστες μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών CRM με SAP Hybris και τις πωλήσεις, τις υπηρεσίες, το μάρκετινγκ και τις αναλυτικές ικανότητές του. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε διαχειριστές συστήματος που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν SAP Hybris για να καθορίσουν την κατασκευή και την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου στο διαδίκτυο. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Δημιουργήστε ένα SAP υβριδικό κλωστοποιημένο τοπίο. Εγκαταστήστε, ρυθμίστε και επεξεργαστείτε το σύστημα SAP Hybris. Διαχειριστείτε ένα SAP υβριδικό τοπίο σε ένα παραγωγικό περιβάλλον. Κάντε δοκιμές και ανάλυση απόδοσης σε ένα SAP υβριδικό τοπίο.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
35 hours
SAP Η βάση αναφέρεται στις εφαρμογές και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ένας SAP διαχειριστής βάσης για τη λειτουργία και τη διαχείριση ενός SAP συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων, του λειτουργικού συστήματος, των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και SAP ενότητες. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε διαχειριστές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν, να ρυθμίσουν και να διαχειριστούν έναν SAP διακομιστή εφαρμογών. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Δημιουργία και διαμόρφωση συστήματος SAP Διαχείριση χρηστών, θέσεων εργασίας, δεδομένων και επικοινωνιών. Διατηρήστε το λειτουργικό περιβάλλον. Παρακολούθηση ενός συστήματος SAP στην παραγωγή. Βελτίωση της απόδοσης ενός συστήματος SAP
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
35 hours
SAP EWM (Extended Warehouse Management) είναι μια πλατφόρμα λογισμικού για τη διαχείριση αποθεμάτων σε ένα αποθεματικό, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης των εμπορευμάτων προς και από το αποθεματικό. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να διαχειριστούν καλύτερα ένα αποθεματικό χρησιμοποιώντας SAP EWM. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Διαχειριστείτε μεγάλους όγκους εμπορευμάτων που μετακινούνται μέσα και έξω από την αποθήκη. Ενσωματώστε τις διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής με την ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού. Βελτιστοποιήστε την παρακολούθηση αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο. Μειώστε το κόστος αποθήκευσης των διαδικασιών, της εργασίας και των αποθεμάτων.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
21 hours
SAP Το κεντρικό συστατικό του ERP (SAP ECC) είναι ένα Enterprise Resource Planning (ERP) λογισμικό που προσφέρεται από SAP SE. Μαζί με άλλες ενότητες, SAP ECC ενισχύει διαφορετικές επιχειρηματικές διαδικασίες και τις σχέσεις με τους πελάτες. Ένα από τα κύρια συστατικά εφαρμογής του είναι το SAP Plan Maintenance (SAP PM), το οποίο βοηθά στη διαχείριση και τη διεξαγωγή των εργασιών του εργοστασίου. Με τη χρήση των χαρακτηριστικών και εργαλείων SAP PM, το προσωπικό μπορεί να εκτελέσει αποτελεσματικά και να διευκολύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παραγωγής. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε επιχειρηματικούς αναλυτές, συμβούλους και άλλα αντίστοιχα προσωπικό που επιθυμούν να απασχοληθούν SAP PM για τη διατήρηση της απόδοσης των επιχειρηματικών μονάδων. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το SAP PM λογισμικό. Ενσωματώστε τα χαρακτηριστικά του SAP PM στη δομή IT της επιχείρησής τους. Χρησιμοποιήστε SAP PM ως εργαλείο για την εκτέλεση των καθηκόντων συντήρησης. Χρησιμοποιήστε τις αναφορές SAP PM για την επίλυση των αναγκών των πελατών. Αναγνωρίστε τη σημασία των υλοποιήσεων SAP PM για τη ροή εργασίας του εργοστασίου και την ασφάλεια του προσωπικού.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
28 hours
SAP Business Το αποθεματικό (BW) είναι μια εφαρμογή αποθήκευσης δεδομένων με βάση το μοντέλο για την ενσωμάτωση, μετατροπή, ενοποίηση, καθαρισμό και αποθήκευση δεδομένων. SAP Η υποδομή υψηλής απόδοσης της BW's βασίζεται στην SAP πλατφόρμα NetWeaver ABAP. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε αναλυτές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν SAP Business Warehouse (BW) και SAP Business Intelligence (BI) για την οργάνωση, την αξιολόγηση και την ερμηνεία κρίσιμων επιχειρηματικών δεδομένων. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Καταλαβαίνετε πώς SAP Business Το αποθεματικό (BW) συνδέεται με άλλα SAP συστήματα. Χρησιμοποιήστε SAP Business αποθήκη (BW) για να συλλέξετε μεγάλες ποσότητες δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Εφαρμόστε τεχνικές Business Intelligence (BI) για τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Μετακίνηση περίπλοκων Excel δεδομένων φύλλου προς την πιο αποτελεσματική SAP Business αποθήκη (BW) κεντρική βάση δεδομένων. Επίλυση ανισοτήτων στα δεδομένα που προέρχονται από πολλαπλά καταστήματα.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Upcoming SAP Courses

Online SAP courses, Weekend SAP courses, Evening SAP training, SAP boot camp, SAP instructor-led, Weekend SAP training, Evening SAP courses, SAP coaching, SAP instructor, SAP trainer, SAP training courses, SAP classes, SAP on-site, SAP private courses, SAP one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions