Scratch Training Courses

Scratch Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Scratch υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς η γλώσσα προγραμματισμού Scratch απλοποιεί τις έννοιες προγραμματισμού και πώς να σχεδιάζετε και να δημιουργείτε διασκεδαστικά και συναρπαστικά παιχνίδια και εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Scratch. Η προπόνηση Scratch είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Scratch Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Scratch είναι μια βασισμένη σε μπλοκ γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών που απλοποιεί τις έννοιες προγραμματισμού. Αυτό διευκολύνει τη δημιουργία απλών παιχνιδιών, διαδραστικών ιστοριών και κινουμένων σχεδίων που μπορούν να μοιραστούν και να έχουν πρόσβαση από κοινού. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να σχεδιάσει και να δημιουργήσει διασκεδαστικά και συναρπαστικά παιχνίδια και εφαρμογές, και να μάθει για τα βασικά στοιχεία του υπολογιστικού προγραμματισμού. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Γνωρίστε την ιστοσελίδα Scratch Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τον Scratch εκδότη. Μάθετε για τα διάφορα εργαλεία και λειτουργίες. Δημιουργήστε και σχεδιάστε ένα απλό παιχνίδι ή μια διαδραστική ιστορία.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online Scratch courses, Weekend Scratch courses, Evening Scratch training, Scratch boot camp, Scratch instructor-led, Weekend Scratch training, Evening Scratch courses, Scratch coaching, Scratch instructor, Scratch trainer, Scratch training courses, Scratch classes, Scratch on-site, Scratch private courses, Scratch one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions