Selenium Training Courses

Selenium Training Courses

Οι τοπικοί κύκλοι κατάρτισης που διοργανώνονται από το τοπικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Σεληνίου αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής πρακτικής πώς να εφαρμόσουν μια στρατηγική αυτοματισμού δοκιμών εφαρμογών web χρησιμοποιώντας το σελήνιο. Η εκπαίδευση σε σελήνιο είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης του σεληνίου καλύπτουν τα τρία βασικά συστατικά του Σεληνίου: Selenium Webdriver, Selenium IDE και Selenium Grid. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Selenium Course Outlines

CodeNameDurationOverview
TesAutSelTest Automation with Selenium21 hoursThis course provides training for handling testing projects and provides hands on experience with web applications, functional test automation and cross browser test automation using Selenium test suite.

Intended Audience:

- Software test engineers
- Software developers involved in agile development

At the end of Selenium training the delegates will be able to:

- Use Selenium test suite effectively in real projects
- Use Selenium for cross browser testing
- Distribute the tests using Selenium Grid
selntroIntroduction to Selenium7 hoursThis introductory course is designed to familiarize testing professionals with the basics of testing web applications using Selenium. Testers can build, enhance, and maintain scripts using both the Selenium IDE and the Selenium 2 WebDriver.

Intended Audience

The target audience is software testers who are seeking to automate the testing of web applications using Selenium. These testers maybe new to test automation and may also include quality assurance practitioners, managers, or team leaders who are responsible for interacting with testers or who need to ensure that the tools are being implemented fully and appropriately.

At the end of the course, you will be able to:

- Describe the function and purpose of Selenium
- Understand the benefits and proper approach to test automation
- Record automated test cases
- Play back automated test cases
- Apply and use different verification techniques
- View and analyze results
- Configure and use the Selenium RC (Remote Control)
- Create and work with test suites
- Schedule automatic test runs
- Utilize different Selenium script formats
- Modify scripts to extend the capability to test the application
- Configure Selenium with Eclipse and the Selenium 2 WebDriver
- Understand and use RTTS helper files
- Convert selenium code to work with the Selenium 2 WebDriver
- Configure Custom Log Files
- Create a custom object map
- Create reusable modules to reduce script maintenance
- Use tools to help identify XPath
selvictestSelenium for Victims of Manual Testing14 hoursThis is a practical course designed for manual testers in order to facilitate automated testing.
selwebdrvSelenium WebDriver Overview7 hoursWho Should Attend

- Anyone looking to use ‘Test Automation with Selenium Web Driver’ within a business or for personal use

Overview

- Learn how to have confidence understanding Test Automation with Selenium Web Driver
- Learn how to use the information of the course to your advantage
appiumMobile Automation with Appium Overview7 hoursAudience:

Anyone involved in testing including Mobile Automation Testers
seleniumjmeterWeb Application Testing with Selenium and JMeter35 hoursThis course provides training for handling testing projects and provides hands on experience with web applications, functional test automation and cross browser test automation using Selenium test suite. Also, it comprehesively introduced jMeter.

Roughtly 2 days of JMeter and 3 days of Selenium.
selwebdComplete Web Testing Environment with Selenium WebDriver and JMeter35 hoursThis course gives a comprehensive overview how to use automated functional and performance testing with Selenium and JMeter using Java/Maven environment. 3 days is spend on Selenium, 2 on JMeter.
SeleniumJenkinsTest Automation with Selenium and Jenkins21 hoursThis course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins.

Intended Audience:

- Software test engineers
- Software developers involved in agile development
- Release managers
- QA engineers

At the end of Selenium training the delegates will be able to:

- Use Selenium test suite effectively in real projects
- Use Selenium for cross browser testing
- Distribute the tests using Selenium Grid
- Run regression Selenium tests in Jenkins
- Prepare test reports and periodict reports using Jenkins
seleniumCsharpSelenium WebDriver in C#: Introduction to Web Testing Automation in C#14 hoursThis instructor-led, live training introduces participants to automated testing with Selenium WebDriver and C# in Visual Studio. If you do not have C# programming experience or wish to brush up on C#, please check out the course: [C# for Automation Test Engineers](/cc/csharpfortesters).

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
galenGalen Framework: Layout and Functional Test Automation for Your Responsive Website14 hoursGalen is an open-source web application testing framework for layout and functional testing. It uses Selenium to obtain the location and dimension of page elements, catch any misbehaving elements, then report them with a screenshot. Galen supports both JavaScript and Java tests and is especially useful for layout testing of responsive websites.

This course introduces participants to the Galen Framework and walks them through the setup and execution of various types of layout and functional tests.

Audience

- Developers and test engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
selendroidSelendroid: Automated Testing for Android7 hoursSelendroid is an open-source test automation framework for Android devices. It can be used to test native applications, hybrid applications and mobile websites running on real devices as well as emulators. Based on the Selenium Webdriver client API, it supports full integration with existing Selenium frameworks. Selendroid supports hot plugging of hardware devices and can be integrated as a node in Selenium Grid for large-scale parallel testing. It is compatible with the JSON Wire Protocol.

This training introduces the Selenium framework and walks participants through the setup, configuration and execution of automation tests in a live hands-on test environment. After the course, participants will have the knowledge and practice to carry out their own automated testing initiatives for Android devices.

Audience

- Test engineers

Format of the course

- Interactive discussion + heavy hands-on practice
seleniumpythonSelenium with Python for Test Automation14 hoursSelenium is an open source library for automating web application testing across multiple browsers. Selenium interacts with a browser as people do: by clicking links, filling out forms and validating text. It is the most popular tool for web application test automation. Selenium is built on the WebDriver framework and has excellent bindings for numerous scripting languages, including Python.

In this training participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium.

Audience

- Testers and Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
seleniumrubySelenium with Ruby for Test Automation14 hoursSelenium is an open source library for automating web application testing across multiple browsers. Selenium interacts with a browser as people do: by clicking links, filling out forms and validating text. It is the most popular tool for web application test automation. Selenium is built on the WebDriver framework and has excellent bindings for numerous scripting languages, including Ruby.

In this training participants combine the power of Ruby with Selenium to automate the testing of a sample web application. By learning to create and combine Ruby test scripts with Selenium web automation in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate the testing of their own real life web applications and websites.

Audience

- Testers and Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
advselAdvanced Selenium14 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to enhance an automated test suite using advanced techniques to drive Selenium.

By the end of this training, participants will be able to:

- Resolve complex web application test automation issues with Selenium
- Apply regular expressions and pattern-based verification techniques
- Handle exceptions that halt test execution
- Perform SQL calls to verify data
- Programmatically search for web objects
- Dynamically capture data from web controls
- Create a data-driven testing framework
- Distribute testing with Selenium Grid

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
iridiumIridium: Cucumber and Selenium Based Testing7 hoursIridium is an open-source web testing tool built around Cucumber and Selenium. It uses a Behavior Driven Development (BDD) approach to testing.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to test a complex web application using Iridium.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create end-to-end tests that simulate the actions of a user as they navigate a web application
- Automate the testing of themed applications with multiple styles
- Create test cases that are readable to non-technical people
- Execute tests in a wide variety of browsers
- Use the Iridium Snippets package for Atom to facilitate test script writing
- Reduce the costs of maintaining custom Java code and page objects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
advselcsharpAdvanced Selenium with C#14 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to enhance an automated test suite using advanced techniques to drive Selenium.

By the end of this training, participants will be able to:

- Resolve complex web application test automation issues with Selenium
- Apply regular expressions and pattern-based verification techniques
- Handle exceptions that halt test execution
- Perform SQL calls to verify data
- Programmatically search for web objects
- Dynamically capture data from web controls
- Create a data-driven testing framework
- Distribute testing with Selenium Grid

Audience

- Software testers
- Test Managers
- Quality assurance professionals

Upcoming Selenium Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Advanced Selenium - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-04-03 09:303000EUR / 3600EUR
Advanced Selenium - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-04-09 09:303000EUR / 3600EUR
Advanced Selenium - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-04-16 09:303000EUR / 3600EUR
Advanced Selenium - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-04-24 09:303000EUR / 3600EUR
Advanced Selenium - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-05-30 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Selenium courses, Evening Selenium training, Selenium boot camp, Selenium instructor-led, Weekend Selenium training, Evening Selenium courses, Selenium coaching, Selenium instructor, Selenium trainer, Selenium training courses, Selenium classes, Selenium on-site, Selenium private courses, Selenium one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!