Serenity Training Courses

Serenity Training Courses

Τοπικά, εκπαιδευμένα ζωντανά μαθήματα γαλήνης BDD δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής για το πώς να χρησιμοποιήσετε τη Serenity για τη διαχείριση της αυτοματοποιημένης δοκιμής αποδοχής.

Η εκπαίδευση της γαλήνης είναι διαθέσιμη ως «επιτόπια εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Serenity Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
"40% to 70% of the time spent by many test automation teams is spent on maintaining their test suites ...either refactoring tests because the application changed but also just sifting through the results of the tests when they break..." -- John Furguson Smart, creator of Serenity.

Serenity is an open-source reporting library that enables testers to write well-structured, maintainable acceptance criteria. Serenity produces rich and meaningful test reports ("living documentation") that not only report on the test results, but also document what they did, in a step-by-step narrative format that includes test data and screenshots.

In this instrucor-led, live training participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation.

By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.

Format of the Course

- This course walks participants through real-life cases for Behavior Driven Development (BDD) and demonstrates hands-on how to implement Serenity in various test scenarios.
Online Serenity BDD courses, Weekend Serenity courses, Evening Serenity training, Serenity boot camp, Serenity BDD instructor-led, Weekend Serenity BDD training, Evening Serenity BDD courses, Serenity BDD coaching, Serenity BDD instructor, Serenity trainer, Serenity training courses, Serenity classes, Serenity BDD on-site, Serenity BDD private courses, Serenity BDD one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions