Serenity Training Courses

Serenity Training Courses

Τοπικά, εκπαιδευμένα ζωντανά μαθήματα γαλήνης BDD δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής για το πώς να χρησιμοποιήσετε τη Serenity για τη διαχείριση της αυτοματοποιημένης δοκιμής αποδοχής.

Η εκπαίδευση της γαλήνης είναι διαθέσιμη ως «επιτόπια εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Serenity Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
"40% to 70% of the time spent by many test automation teams is spent on maintaining their test suites ...either refactoring tests because the application changed but also just sifting through the results of the tests when they break..." -- John Furguson Smart, creator of Serenity.

Serenity is an open-source reporting library that enables testers to write well-structured, maintainable acceptance criteria. Serenity produces rich and meaningful test reports ("living documentation") that not only report on the test results, but also document what they did, in a step-by-step narrative format that includes test data and screenshots.

In this instrucor-led, live training participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation.

By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.

Format of the Course

- This course walks participants through real-life cases for Behavior Driven Development (BDD) and demonstrates hands-on how to implement Serenity in various test scenarios.
Weekend Serenity BDD courses, Evening Serenity training, Serenity boot camp, Serenity instructor-led, Weekend Serenity BDD training, Evening Serenity BDD courses, Serenity BDD coaching, Serenity BDD instructor, Serenity BDD trainer, Serenity training courses, Serenity classes, Serenity on-site, Serenity BDD private courses, Serenity BDD one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!