Splunk Training Courses

Splunk Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές ζωντανά προγράμματα εκπαίδευσης Splunk αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να αναζητήσουν, να αναλύσουν και να απεικονίσουν δεδομένα χρησιμοποιώντας το Splunk . Splunk εκπαίδευση Splunk είναι διαθέσιμη ως "live Splunk training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Splunk Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Splunk is a software platform used for searching, analyzing and visualizing machine-generated big data.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at business managers and business analysts who wish to search, analyze, and visualize data using Splunk.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Splunk.
- Collect and index all kinds of machine data.
- Implement real-time search, analysis and visualization of large datasets.
- Create and share complex dashboards and reports.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Splunk.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
Weekend Splunk courses, Evening Splunk training, Splunk boot camp, Splunk instructor-led, Weekend Splunk training, Evening Splunk courses, Splunk coaching, Splunk instructor, Splunk trainer, Splunk training courses, Splunk classes, Splunk on-site, Splunk private courses, Splunk one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!