Splunk Training Courses

Splunk Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές ζωντανά προγράμματα εκπαίδευσης Splunk αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να αναζητήσουν, να αναλύσουν και να απεικονίσουν δεδομένα χρησιμοποιώντας το Splunk . Splunk εκπαίδευση Splunk είναι διαθέσιμη ως "live Splunk training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Splunk Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to search, analyze, and visualize data using Splunk.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Splunk.
- Collect and index all kinds of machine data.
- Implement real-time search, analysis and visualization of large datasets.
- Create and share complex dashboards and reports.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at data analysts, data scientists and data engineers who wish to carry out advanced data search, analytics, and visualization using Splunk.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Splunk application and a technology add-on.
- Use different data input methods and sources.
- Implement advanced search, analysis and visualization of large datasets.
- Customize and share dashboards and reports.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to get data into Splunk Indexers and manipulate data in Splunk.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use different data input methods and sources.
- Install, configure, manage and moniter Forwarders.
- Manipulate raw data in Splunk.
- Create a Splunk Diag.

Upcoming Splunk Courses

Online Splunk courses, Weekend Splunk courses, Evening Splunk training, Splunk boot camp, Splunk instructor-led, Weekend Splunk training, Evening Splunk courses, Splunk coaching, Splunk instructor, Splunk trainer, Splunk training courses, Splunk classes, Splunk on-site, Splunk private courses, Splunk one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions