Business Intelligence Training Courses

Business Intelligence Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές live Business Intelligence (BI) μαθήματα επιδεικνύουν μέσω πρακτικών πρακτικών πώς να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν BI σε έναν οργανισμό. Η εκπαίδευση για το BI είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Business Intelligence Subcategories

Business Intelligence Course Outlines

CodeNameDurationOverview
bdbigaBig Data Business Intelligence for Govt. Agencies35 hoursAdvances in technologies and the increasing amount of information are transforming how business is conducted in many industries, including government. Government data generation and digital archiving rates are on the rise due to the rapid growth of mobile devices and applications, smart sensors and devices, cloud computing solutions, and citizen-facing portals. As digital information expands and becomes more complex, information management, processing, storage, security, and disposition become more complex as well. New capture, search, discovery, and analysis tools are helping organizations gain insights from their unstructured data. The government market is at a tipping point, realizing that information is a strategic asset, and government needs to protect, leverage, and analyze both structured and unstructured information to better serve and meet mission requirements. As government leaders strive to evolve data-driven organizations to successfully accomplish mission, they are laying the groundwork to correlate dependencies across events, people, processes, and information.

High-value government solutions will be created from a mashup of the most disruptive technologies:

- Mobile devices and applications
- Cloud services
- Social business technologies and networking
- Big Data and analytics

IDC predicts that by 2020, the IT industry will reach $5 trillion, approximately $1.7 trillion larger than today, and that 80% of the industry's growth will be driven by these 3rd Platform technologies. In the long term, these technologies will be key tools for dealing with the complexity of increased digital information. Big Data is one of the intelligent industry solutions and allows government to make better decisions by taking action based on patterns revealed by analyzing large volumes of data — related and unrelated, structured and unstructured.

But accomplishing these feats takes far more than simply accumulating massive quantities of data.“Making sense of thesevolumes of Big Datarequires cutting-edge tools and technologies that can analyze and extract useful knowledge from vast and diverse streams of information,” Tom Kalil and Fen Zhao of the White House Office of Science and Technology Policy wrote in a post on the OSTP Blog.

The White House took a step toward helping agencies find these technologies when it established the National Big Data Research and Development Initiative in 2012. The initiative included more than $200 million to make the most of the explosion of Big Data and the tools needed to analyze it.

The challenges that Big Data poses are nearly as daunting as its promise is encouraging. Storing data efficiently is one of these challenges. As always, budgets are tight, so agencies must minimize the per-megabyte price of storage and keep the data within easy access so that users can get it when they want it and how they need it. Backing up massive quantities of data heightens the challenge.

Analyzing the data effectively is another major challenge. Many agencies employ commercial tools that enable them to sift through the mountains of data, spotting trends that can help them operate more efficiently. (A recent study by MeriTalk found that federal IT executives think Big Data could help agencies save more than $500 billion while also fulfilling mission objectives.).

Custom-developed Big Data tools also are allowing agencies to address the need to analyze their data. For example, the Oak Ridge National Laboratory’s Computational Data Analytics Group has made its Piranha data analytics system available to other agencies. The system has helped medical researchers find a link that can alert doctors to aortic aneurysms before they strike. It’s also used for more mundane tasks, such as sifting through résumés to connect job candidates with hiring managers.
bigdatabicriminalBig Data Business Intelligence for Criminal Intelligence Analysis35 hoursAdvances in technologies and the increasing amount of information are transforming how law enforcement is conducted. The challenges that Big Data pose are nearly as daunting as Big Data's promise. Storing data efficiently is one of these challenges; effectively analyzing it is another.

In this instructor-led, live training, participants will learn the mindset with which to approach Big Data technologies, assess their impact on existing processes and policies, and implement these technologies for the purpose of identifying criminal activity and preventing crime. Case studies from law enforcement organizations around the world will be examined to gain insights on their adoption approaches, challenges and results.

By the end of this training, participants will be able to:

- Combine Big Data technology with traditional data gathering processes to piece together a story during an investigation
- Implement industrial big data storage and processing solutions for data analysis
- Prepare a proposal for the adoption of the most adequate tools and processes for enabling a data-driven approach to criminal investigation

Audience

- Law Enforcement specialists with a technical background

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
pbidashPower BI Dashboards14 hoursLearn how to Get & Transform Data to Prepare Interactive Dashboards

Power BI is one of the most popular Data Visualization tool, and a Business Intelligence Tool. Power BI is a collection of data connectors, apps, and software services, which are used to get data from different source, transforms data, and produce beautiful reports.

Power BI also allows you to publish them for your organization so that you can access them using mobiles, tablets etc. In this Power BI Tutorial, we will show you the step by step approach to connect with multiple data sources, data transformations, and creating reports like charts, tables, matrix, maps, etc
pobidashCreating Dashboards Using Microsoft Power BI14 hoursAbout the Course:

Microsoft Power BI transforms your company data into rich visuals that facilitate new ways of thinking about and organizing your data, so that you can focus on what is important to achieving your goals. This course covers both Power BI on Line and Power BI desktop.

Audience:

This course is intended for Business Managers, Report Developers, Analysts, Project Managers and Team Leads.

At Course Completion

Upon completing this course, students will have a basic understanding of the topics below, as well as an ability to utilize and implement the concepts learned.

- Power BI
- Power BI Desktop
- Working with CSV, TXT, and Excel Worksheets
- Connecting to Databases
- Merging, Grouping, Summarizing, and Calculating Data
- Reporting
- Power BI Online
ssasBusiness Intelligence with SSAS14 hoursSSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SSAS
- Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS
- Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data
- Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes
- Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language
- Deploy real-world BI solutions using SSAS

Audience

- BI (Business Intelligence) professionals
- Data Analysts
- Database and data warehousing professionals

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
microstrategyMicroStrategy Business Intelligence (BI)14 hoursMicroStrategy is a business intelligence (BI) and visualization tool for analyzing big data. MicroStrategy is used by companies such as Netflix, eBay, and Adobe.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use MicroStrategy to access various data sources, then generate reports and dashboards for analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MicroStrategy
- Use MicroStrategy to perform predictive analytics on large data sets
- Access and analyze data from data warehouses, Excel files, and Apache Hadoop
- Create elaborate reports and dashboards

Audience

- Business Intelligence Professionals
- Data Analysts
- ETL Developers
- Big Data Professionals

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
tabfundTableau Fundamentals14 hoursThis is a Tableau user beginners course; it is intended for anyone who is looking to work with data and is designed to help you use the main functions in Tableau.

During the course you will be able to:

- Connect to your data.
- Edit and save a data source.
- Understand Tableau terminology.
- Use the Tableau interface / paradigm to effectively create powerful visualizations.
- Create basic calculations including basic arithmetic calculations, custom aggregations and ratios, date math, and quick table calculations.
- Represent your data using the following visualization types:

- Cross tabs
- Geographic maps
- Heat maps
- Tree maps
- Pie charts and bar charts
- Dual axis and combined charts with different mark types
- Highlight Tables
- Scatter Plots

- Build dashboards to share visualizations.
pentahoPentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)28 hoursPentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) is a business intelligence package that provides data integration, reporting, dashboards, and load capabilities.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to maximize the features of Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE).

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)
- Understand the fundamentals of Pentaho CE tools and their features
- Build reports using Pentaho CE
- Integrate third party data into Pentaho CE
- Work with big data and analytics in Pentaho CE

Audience

- Programmers
- BI Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
qlikviewforbusinessQlikView for Business Users7 hoursQlikView is a platform that provides organizations self-service business intelligence. QlikView's clean, straightforward, and simple interfaces allow users to easily analyze data and use data discoveries to support decision making.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use QlikView to support decision making in their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure QlikView
- Analyze and display data using QliKView
- Use data discoveries from QlikView to support decision making

Audience

- Managers
- Business users

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
qlikviewfordevQlikView for Developers14 hoursQlikView is a platform that provides organizations self-service business intelligence. QlikView's clean, straightforward, and simple interfaces allow users to easily analyze data and use data discoveries to support decision making.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to start developing with QlikView.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure QlikView
- Transform data from various sources through QlikView scripting
- Build data models with QlikView

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
tableaufordevTableau for Developers21 hoursTableau is a business intelligence and data visualization software. Tableau offers a wide array of developer tools and APIs for integration, customization, automation, and extension of Tableau features for organization-specific needs.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to extend the capabilities of Tableau to fit the specific needs of their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Tableau (Desktop, Server, Online)
- Understand the fundamentals of developing with Tableau
- Create and publish data visualizations and interactions with Tableau
- Use Tableau's developer tools and APIs to customize and extend the capabilities of Tableau for their organization

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
tableaupythonTableau with Python14 hoursTableau is a business intelligence and data visualization tool. Python is a widely used programming language which provides support for a wide variety of statistical and machine learning techniques. Tableau's data visualization power and Python's machine learning capabilities, when combined, help developers rapidly build advanced data analytics applications for various business use cases.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine Tableau and Python to carry out advanced analytics. Integration of Tableau and Python will be done via the TabPy API.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate Tableau and Python using TabPy API
- Use the integration of Tableau and Python to analyze complex business scenarios with few lines of Python code

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
powerbifordevPower BI for Developers28 hoursMicrosoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Power BI to develop custom software solutions for the Power BI and Azure platforms.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure real-time dashboards
- Create custom visualizations
- Integrate rich analytics into existing applications
- Embed interactive reports and visuals into existing applications
- Access data from within an application
- Master Power BI Portal, Desktop, Embedded and Rest API
- Integrate R Scripts into Power BI Desktop

Audience

- Developers
- Architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
bdbitcspBig Data Business Intelligence for Telecom and Communication Service Providers35 hoursOverview

Communications service providers (CSP) are facing pressure to reduce costs and maximize average revenue per user (ARPU), while ensuring an excellent customer experience, but data volumes keep growing. Global mobile data traffic will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 78 percent to 2016, reaching 10.8 exabytes per month.

Meanwhile, CSPs are generating large volumes of data, including call detail records (CDR), network data and customer data. Companies that fully exploit this data gain a competitive edge. According to a recent survey by The Economist Intelligence Unit, companies that use data-directed decision-making enjoy a 5-6% boost in productivity. Yet 53% of companies leverage only half of their valuable data, and one-fourth of respondents noted that vast quantities of useful data go untapped. The data volumes are so high that manual analysis is impossible, and most legacy software systems can’t keep up, resulting in valuable data being discarded or ignored.

With Big Data & Analytics’ high-speed, scalable big data software, CSPs can mine all their data for better decision making in less time. Different Big Data products and techniques provide an end-to-end software platform for collecting, preparing, analyzing and presenting insights from big data. Application areas include network performance monitoring, fraud detection, customer churn detection and credit risk analysis. Big Data & Analytics products scale to handle terabytes of data but implementation of such tools need new kind of cloud based database system like Hadoop or massive scale parallel computing processor ( KPU etc.)

This course work on Big Data BI for Telco covers all the emerging new areas in which CSPs are investing for productivity gain and opening up new business revenue stream. The course will provide a complete 360 degree over view of Big Data BI in Telco so that decision makers and managers can have a very wide and comprehensive overview of possibilities of Big Data BI in Telco for productivity and revenue gain.

Course objectives

Main objective of the course is to introduce new Big Data business intelligence techniques in 4 sectors of Telecom Business (Marketing/Sales, Network Operation, Financial operation and Customer Relation Management). Students will be introduced to following:

- Introduction to Big Data-what is 4Vs (volume, velocity, variety and veracity) in Big Data- Generation, extraction and management from Telco perspective
- How Big Data analytic differs from legacy data analytic
- In-house justification of Big Data -Telco perspective
- Introduction to Hadoop Ecosystem- familiarity with all Hadoop tools like Hive, Pig, SPARC –when and how they are used to solve Big Data problem
- How Big Data is extracted to analyze for analytics tool-how Business Analysis’s can reduce their pain points of collection and analysis of data through integrated Hadoop dashboard approach
- Basic introduction of Insight analytics, visualization analytics and predictive analytics for Telco
- Customer Churn analytic and Big Data-how Big Data analytic can reduce customer churn and customer dissatisfaction in Telco-case studies
- Network failure and service failure analytics from Network meta-data and IPDR
- Financial analysis-fraud, wastage and ROI estimation from sales and operational data
- Customer acquisition problem-Target marketing, customer segmentation and cross-sale from sales data
- Introduction and summary of all Big Data analytic products and where they fit into Telco analytic space
- Conclusion-how to take step-by-step approach to introduce Big Data Business Intelligence in your organization

Target Audience

- Network operation, Financial Managers, CRM managers and top IT managers in Telco CIO office.
- Business Analysts in Telco
- CFO office managers/analysts
- Operational managers
- QA managers
powerbiforbiandanalyticsPower BI for Business Analysts21 hoursMicrosoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Microsoft Power Bi to analyze and visualize data using a series of sample data sets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create visually compelling dashboards that provide valuable insights into data
- Obtain and integrate data from multiple data sources
- Build and share visualizations with team members
- Adjust data with Power BI Desktop

Audience

- Business managers
- Business analystss
- Data analysts
- Business Intelligence (BI) and Data Warehouse (DW) teams
- Report developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
datameerDatameer for Data Analysts14 hoursDatameer is a business intelligence and analytics platform built on Hadoop. It allows end-users to access, explore and correlate large-scale, structured, semi-structured and unstructured data in an easy-to-use fashion.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Datameer to overcome Hadoop's steep learning curve as they step through the setup and analysis of a series of big data sources.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, curate, and interactively explore an enterprise data lake
- Access business intelligence data warehouses, transactional databases and other analytic stores
- Use a spreadsheet user-interface to design end-to-end data processing pipelines
- Access pre-built functions to explore complex data relationships
- Use drag-and-drop wizards to visualize data and create dashboards
- Use tables, charts, graphs, and maps to analyze query results

Audience

- Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dashbuilderforengineersDashbuilder for Engineers7 hoursDashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports.

In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure, integrate and deploy Dashbuilder.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extract data from heterogeneous sources such as JDBC databases and text files
- Use connectors to connect to third-party systems and platforms such as jBPM
- Configure roles, permissions and access controls for users
- Deploy Dashbuilder to a live production environment

Audience

- Developers
- IT and system architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dashbuilderDashbuilder for Business Users14 hoursDashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create business dashboards and reports using Dashbuilder.

By the end of this training, participants will be able to:

- Visual configure and personalize dashboards using drag-and-drop
- Create different types of visualizations using charting libraries
- Define interactive report tables
- Create and edit inline KPIs (Key Performance Indicators)
- Customize the look and feel of metric displayers

Audience

- Managers
- Analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
JasperSoftBIJasperSoft BI14 hoursJasperReports is an open-source reporting library that can be embedded into any Java application. JasperReports Server is a Java EE web application with advanced reporting capabilities, including scheduling and permissions.

In this instructor-led, live training, participants will learn to view and interact with business data as well as create and design reports and dashboards that are viewable on phones and tablets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and configure a JasperSoft ETL project
- Design and run an ETL job
- Use iReport to generate charts, images, sub-reports, and cross tabs

Audience

- BI analysts
- ETL developers
- Database professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
TalendDITalend Open Studio for Data Integration 28 hoursTalend Open Studio for Data Integration is an open-source data integration product used to combine, convert and update data in various locations across a business.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Talend ETL tool to carry out data transformation, data extraction, and connectivity with Hadoop, Hive, and Pig.

By the end of this training, participants will be able to

- Explain the concepts behind ETL (Extract, Transform, Load) and propagation
- Define ETL methods and ETL tools to connect with Hadoop
- Efficiently amass, retrieve, digest, consume, transform and shape big data in accordance to business requirements
- Upload to and extract large records from Hadoop (optional), Hive (optional), and NoSQL databases

Audience

- Business intelligence professionals
- Project managers
- Database professionals
- SQL Developers
- ETL Developers
- Solution architects
- Data architects
- Data warehousing professionals
- System administrators and integrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
kibanaKibana: Essentials14 hoursThis training introduces Kibana to the users of Elastic Search.

Kibana is an open source analytics and visualization platform designed to work with Elasticsearch. You use Kibana to search, view, and interact with data stored in Elasticsearch indices. You can easily perform advanced data analysis and visualize your data in a variety of charts, tables, and maps.

Kibana makes it easy to understand large volumes of data. Its simple, browser-based interface enables you to quickly create and share dynamic dashboards that display changes to Elasticsearch queries in real time.
powerbiPower BI14 hoursPower BI is a business analytics service created by Microsoft.
tbladvTableau Advanced14 hoursTableau helps people see and understand data.
tableauvraVisual Reporting and Analysis with Tableau14 hoursTableau helps people see and understand data.
tableau1Data analysis with Tableau14 hoursTableau helps people see and understand data.
supersetGetting Started with Apache Superset14 hoursThis instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at data analysts and data scientists who wish to explore, organize, and visualize data using Apache Superset.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Apache Superset.
- Combine data from different databases.
- Visualize large datasets.
- Create and share complex dashboards.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Apache Superset.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Apache Superset, please visit: https://superset.incubator.apache.org

Upcoming Business Intelligence Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Creating Dashboards Using Microsoft Power BI - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-01-07 09:303000EUR / 3600EUR
Creating Dashboards Using Microsoft Power BI - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-02-04 09:303000EUR / 3600EUR
Creating Dashboards Using Microsoft Power BI - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-03-18 09:303000EUR / 3600EUR
Creating Dashboards Using Microsoft Power BI - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-04-10 09:303000EUR / 3600EUR
Creating Dashboards Using Microsoft Power BI - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Thu, 2019-05-30 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend Business Intelligence courses, Evening Business Intelligence training, Business Intelligence boot camp, Business Intelligence instructor-led, Weekend Business Intelligence training, Evening Business Intelligence courses, Business Intelligence coaching, Business Intelligence instructor, Business Intelligence trainer, Business Intelligence training courses, Business Intelligence classes, Business Intelligence on-site, Business Intelligence private courses, Business Intelligence one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!