Trello Training Courses

Trello Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Trello υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να παρακολουθείτε τις εργασίες και να βελτιώνετε τη συνεργασία της ομάδας με την Trello. Η εκπαίδευση Trello είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Trello Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Trello είναι μια εφαρμογή λίστας με βάση το διαδίκτυο για τη διαχείριση έργων. Με Trello, οι χρήστες θα είναι σε θέση να παρακολουθούν καθήκοντα και να βελτιώσουν τη συνεργασία της ομάδας. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε διαχειριστές έργων που επιθυμούν να διαχειριστούν έργα με Trello. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Διαχείριση και παρακολούθηση εργασιών για τη βελτίωση των ροών εργασίας του έργου και την αύξηση της παραγωγικότητας της ομάδας. Προσθήκη λειτουργικότητας και επέκτασης που δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο Trello για την παρακολούθηση της προόδου των πολύπλοκων έργων. Οργανώστε πολλαπλά έργα με Trello.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online Trello courses, Weekend Trello courses, Evening Trello training, Trello boot camp, Trello instructor-led, Weekend Trello training, Evening Trello courses, Trello coaching, Trello instructor, Trello trainer, Trello training courses, Trello classes, Trello on-site, Trello private courses, Trello one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions