Vue.js Training Courses

Vue.js Training Courses

Δραστηριότητες τοπικού εκπαιδευτή υπό την καθοδήγηση του Vue.js στο Ελλάδα .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Vue.js Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to take advantage of Vue JS's incrementally adoptable architecture to build a complex, single-page application (SPA).

By the end of this training, participants will be able to:

- Build web apps that process and render data conditionally.
- Design interactive web apps that react efficiently to user events.
- Write modular and reusable code.
- Incrementally progress a view into full-blown single-page application.
- Integrate VueJS to an existing webpage.
- Use Vue's ecosystem to extend the framework's capability.
14 hours
Overview
το

Vue. js είναι ένα μινιμαλιστικό πλαίσιο JavaScript για την οικοδόμηση προηγμένων εφαρμογών μίας σελίδας. Το Vue. js στοχεύει να πάρει τα καλύτερα της γωνιακής, να το κάνει ελαφρύ, και να αφήσει έξω τα περιττά μέρη.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές Vue. js που επιθυμούν να δημιουργήσουν προηγμένα στοιχεία που είναι απλούστερα, πιο ευέλικτα και ευκολότερα στη διατήρησή τους.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Γράψτε Vue. js κώδικα που είναι διατηρήσιμης και ανθεκτικός.
- Γράψτε τη λογική εφαρμογής που είναι φορητή και επαναχρησιμοποιήσιμη.
- Δημιουργία προσαρμοσμένων στοιχείων και widgets, αποφεύγοντας περιττές πολυπλοκότητα.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Vue. js, παρακαλούμε επισκεφτείτε: https://vuejs.org/
14 hours
Overview
Το Vuetify.js είναι ένα σημασιολογικό συστατικό πλαίσιο για το Vue.js

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Vuetify.js για να δημιουργήσουν όμορφες διεπαφές για εφαρμογές μιας σελίδας.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τις παραμέτρους του Vuetify.js.
- Κατανοήστε τις αρχές πίσω από το σχεδιασμό υλικών.
- Δημιουργήστε μια εφαρμογή μιας σελίδας με προχωρημένο περιβάλλον χρήστη χρησιμοποιώντας Vue.js και Vuetify.js.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Vuetify.js, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://github.com/vuetifyjs/vuetify
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn just the necessary Javascript to take advantage of Vue JS's incrementally adoptable architecture to build a complex, single-page application (SPA).

By the end of this training, participants will be able to:

- Undestand and use Javascript and the VueJS framework to build an interactive web application.
- Design interactive web apps that react efficiently to user events.
- Write modular and reusable code.
- Incrementally progress a view into full-blown single-page application.
14 hours
Overview
Laravel είναι ένα ανοικτού κώδικα PHP πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρμογών Web. Vue.js είναι μια ανοικτή πηγή Javaπλαίσιο δέσμης ενεργειών για τη δημιουργία διεπαφών χρήστη και εφαρμογές μίας σελίδας. Χρησιμοποιώντας Vue.js, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν δυναμικές διασυνδέσεις χρήστη για πράξεις ακατέργαστο, ανάπτυξη και μεταγλώττιση Javaστοιχεία δέσμης ενεργειών, και πολλά άλλα.

Αυτό εκπαιδευτής-LED, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένες) απευθύνεται σε προγραμματιστές Web που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Laravel και Vue.js για την ανάπτυξη ιστοσελίδων fullstack.

Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Ανάπτυξη εφαρμογών Web με Laravel και Vue.js.
- Ενσωματώστε το API Laravel backend σε Vue.js.
- Αναπτύξτε μια εφαρμογή Laravel.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον Live-Lab.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Vue JS and Nuxt.js for end-to-end web development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Influence a single-page application using Nuxt.js configuration.
- Implement server side rendering for optimizing SEO.
- Generate a static site from VueJS and Nuxt.js code.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Quasar Framework and Vue JS to create cross-platform applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a cross-platform application for iOS, Windows, etc.
- Manage states and data with Vuex.
- Create a backend application with Firebase.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers and programmers who wish to create, manage, and update Vue applications using Vuex.

By the end of this training, participants will be able to use Vuex for building adaptable and maintainable single-page applications.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers and programmers who wish to use the framework changes and new features in Vue 3 to create applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Migrate and update from Vue 2 to Vue 3.
- Learn the new features to improve the development of applications.
- Test and use Vue 3 to build maintainable and reliable applications.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (onsite or remote) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.

Upcoming Vue.js Courses

Online Vue.js courses, Weekend Vue.js courses, Evening Vue.js training, Vue.js boot camp, Vue.js instructor-led, Weekend Vue.js training, Evening Vue.js courses, Vue.js coaching, Vue.js instructor, Vue.js trainer, Vue.js training courses, Vue.js classes, Vue.js on-site, Vue.js private courses, Vue.js one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions