Web2py Training Courses

Web2py Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Web2py, που διοργανώνονται από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα θέματα του Web2py. Η εκπαίδευση Web2py είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Web2py Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
28 hours
Overview
Web2py είναι ένα ελεύθερο full-stack πλαίσιο ανοιχτού κώδικα βασισμένο σε Python για την ταχεία ανάπτυξη γρήγορων, κλιμακούμενων, ασφαλών και φορητών εφαρμογών βασισμένων σε βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο.

Κοινό

Αυτό το μάθημα απευθύνεται στους μηχανικούς και προγραμματιστές που χρησιμοποιούν το web2py ως πλαίσιο για την ανάπτυξη ιστού

Upcoming Web2py Courses

Weekend Web2py courses, Evening Web2py training, Web2py boot camp, Web2py instructor-led, Weekend Web2py training, Evening Web2py courses, Web2py coaching, Web2py instructor, Web2py trainer, Web2py training courses, Web2py classes, Web2py on-site, Web2py private courses, Web2py one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!