Word Training Courses

Word Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από δάσκαλο ζωντανά μαθήματα κατάρτισης Word αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα χαρακτηριστικά του Word. Η εκμάθηση λέξεων είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microsoft Word Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν ένα καθαρό, επαγγελματικό έγγραφο (συμπεριλαμβανομένης της επίσημης αλληλογραφίας όλων των ειδών - επίσημης και επίσημης) καθώς και να κάνουν πλήρη χρήση των βασικών μηχανισμών που καθιστούν δυνατή τη διαφανή ροή πληροφοριών τόσο στα κοντύτερα όσο και στα μακρύτερα έγγραφα .
14 hours
Overview
Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα μάθουν πώς να αυτοματοποιούν την εργασία για τη δημιουργία σύνθετων εγγράφων, την ανάκτηση δεδομένων από τη βάση δεδομένων και την προετοιμασία εντύπων.
Online Microsoft Word courses, Weekend Microsoft Word courses, Evening Word training, Word boot camp, Word instructor-led, Weekend Word training, Evening Microsoft Word courses, MS Word coaching, MS Word instructor, Microsoft Word trainer, MS Word training courses, Microsoft Word classes, Microsoft Word on-site, MS Word private courses, Microsoft Word one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions