Android Training Courses

Android Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από δάσκαλο ζωντανά μαθήματα κατάρτισης Android αποδεικνύουν μέσω της πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές του Android. Η εκπαίδευση στο Android είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Android Course Outlines

CodeNameDurationOverview
androidtestAndroid Applications Testing21 hoursThis course aims at providing software testers with the required knowledge and skills in order to perform quality assurance tests for software applications that were developed for the Android platform. This course overviews the Android platform capabilities and provides you with up-to-date practices for performing the tests.
androidfunAndroid Fundamentals56 hoursAndroid is an open source platform developed by Google for mobile development.

Applications for the Android platform are developed in Java.

This course overviews Android's fundamental topics.
javafunandroidJava Fundamentals for Android14 hoursApplications for the Android platform are developed primarily in Java. This course was developed for software programmers with a strong OOP background (whether in PHP, Scala, C++, C# or Objective C) that plan to learn how to develop Java applications for the android platform. This course covers the Java programming language grammar and focuses on those specific Java capabilities the android platform uses more than others.
451Cross-platform mobile development with PhoneGap/Apache Cordova21 hoursThe objective of cross-platform frameworks is to allow you to write applications once and have it run on multiple platforms. Want to build an iPhone app that will also run on Android? Have a customer turn round and want their Android app to run on Windows Phone? No problem.

On this three-day PhoneGap/Apache Cordova course you will look at two different yet complimentary technologies for cross-platform mobile development. (Apache Cordova is the new name for PhoneGap. Adobe acquired PhoneGap from the original developers and gifted it to the Apache Software Foundation.)

Upon completion of this PhoneGap/Apache Cordova course, you will be able to build fully-functioning mobile Web applications using the framework, manage source code and handle platform tweaks, create “native like” experiences from a web application -- and much more!
androiddevAndroid Development28 hoursObjectives:

Upon completion of this training course, the delegate will be able to:

- Build their own Android Application and upload it to the Android Market.
- Develop for simulators and real devices.
- Learn all the basics of Android Development.
androidappdevDevelop Android Applications21 hoursThis course has been created for everyone interested in creating Android applications.

During this course, you will learn the fundamental skills required for building Android applications from scratch using interesting features added to the Android platform, like background processing, database access and location-Based Services.
3245Android - The Basics28 hoursAndroid is Google's mobile operating system. This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals of Android.
androidfunfastAndroid Fundamentals - Fast Track28 hoursAndroid is an open source platform developed by Google for mobile development.

Applications for the Android platform are developed in Java.

This course overviews Android's fundamental topics.

This is the fast track program that paces up the [original training](/cc/androidfun)
kivyKivy: Building Android Apps with Python7 hoursKivy is an open-source cross-platform graphical user interface library written in Python, which allows multi-touch application development for a wide selection of devices.

In this instructor-led, live training participants will learn how to install and deploy Kivy on different platforms, customize and manipulate widgets, schedule, trigger and respond to events, modify graphics with multi-touching, resize the screen, package apps for Android, and more.

By the end of this training, participants will be able to

- Relate the Python code and the Kivy language
- Have a solid understanding of how Kivy works and makes use of its most important elements such as, widgets, events, properties, graphics, etc.
- Seamlessly develop and deploy Android apps based on different business and design requirements

Audience

- Programmers or developers with Python knowledge who want to develop multi-touch Android apps using the Kivy framework
- Android developers with Python knowledge

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
devfirstandroidappkotlinDeveloping Your First Android App with Kotlin35 hoursKotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Kotlin for Android development as they step through the creation of various Android apps.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of object-oriented programming.
- Understand the fundamental concepts of Kotlin programming and Android development.
- Code their first Android apps using Kotlin.

Audience

- Beginners in programming
- Java developers interested in Kotlin
- Android developers interested in Kotlin

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
kotliniosandroidKotlin for iOS and Android Development35 hoursKotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn Kotlin programming as they step through the creation of an Android and iOS app using Kotlin.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of programming in Kotlin
- Code their own Kotlin application
- Build, test, deploy, and troubleshoot Android and iOS apps using Kotlin

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming Android Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Cross-platform mobile development with PhoneGap/Apache Cordova - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-15 09:304500EUR / 5300EUR
Cross-platform mobile development with PhoneGap/Apache Cordova - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-05-28 09:304500EUR / 5300EUR
Cross-platform mobile development with PhoneGap/Apache Cordova - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-06-19 09:304500EUR / 5300EUR
Cross-platform mobile development with PhoneGap/Apache Cordova - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-07-30 09:304500EUR / 5300EUR
Cross-platform mobile development with PhoneGap/Apache Cordova - Αθήνα (Athens), AcropolisTue, 2019-08-13 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend Android courses, Evening Android training, Android boot camp, Android instructor-led, Weekend Android training, Evening Android courses, Android coaching, Android instructor, Android trainer, Android training courses, Android classes, Android on-site, Android private courses, Android one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!